Kristof Van der Stadt
Kristof Van der Stadt Hoofdredacteur bij Data News

Astrid, de operator van het radionetwerk voor hulp- en veiligheidsdiensten in België, gaat beroep doen op de commerciële 3G-netwerken voor mobiele data. Astrid wil dat doen via een mvno-constructie. Begin volgend jaar hoopt Astrid de dienst operationeel te krijgen.

Het is een publiek geheim dat steeds meer politie- en brandweerkorpsen gebruik willen maken van mobiele data. Bijvoorbeeld om foto’s van verdachten door te sturen of een video van een bewakingscamera op te vragen. Het huidige Tetra-netwerk van Astrid werd van meet af aan ontworpen voor voicetoepassingen, en laat geen hoge datasnelheden toe.

Een jaar geleden werd een verkennende studie opgestart om na te gaan op welke manier snel een mobiele datadienst kon opgezet worden. “Om mobiele data aan hoge snelheden op korte termijn toe te laten voor onze eindgebruikers, is er geen alternatief dan een mvno-constructie opzetten”, zegt Christian Mouraux, Product Management and Market Intelligence manager bij Astrid. Marc De Buyser, directeur-generaal van Astrid treedt hem daarin bij. “Eigen spectrum kopen en nu een nieuw mobiel datanetwerk uitbouwen is nooit een optie geweest. Daar is geen budget voor”, aldus De Buyser.

Security

Astrid wil als mvno toegevoegde waarde gaan bieden bovenop de bestaande mobiele netwerken. Uiteraard is security een belangrijke vereiste: denk dan aan end-to-end beveiliging via encryptie en mobiele vpn om de vertrouwelijkheid te garanderen. “Belangrijk is dat wij het beheer van de security zullen doen. We willen elk politiekorps onze datadienst aanbieden, en we willen iedereen hetzelfde securityniveau bieden”, zegt Mouraux. Kandidaat-operatoren die een dossier willen indienen, moeten ook rekening houden met speciale eisen rond ‘customer care’ – denk aan activatie van nieuwe toestellen en interventies de klok rond of het versturen van waarschuwingen indien er problemen op het netwerk zijn.

Netwerkoverschrijdende simkaarten

Astrid verlangt van de mvno-partner ook ‘netwerkoverschrijdende’ simkaarten om van het ene mobiele netwerk naar het andere te kunnen overschakelen. Wanneer bijvoorbeeld het Proximus-netwerk geen dekking biedt op een bepaalde plaats, zou automatisch het Mobistar- of Base-netwerk gebruikt kunnen worden en omgekeerd. “Op die manier kunnen we een verhoogde service aan onze eindgebruikers geven”, aldus Mouraux. Astrid legt er de nadruk op dat het beheer en de authentificatie zelf zal beheren, en de regels voor het dataverkeer zal bepalen.

Beheren van de ‘pijplijn’

Astrid hoopt om op deze manier een coördinerende rol te kunnen spelen in het mobiele dataverkeer, net zoals het dat sinds een tiental jaar doet voor telefonie. Daarvoor hadden politie- en hulpdiensten elk hun eigen communicatiesystemen. Volgens Marc De Buyser is de situatie nu vergelijkbaar voor mobiele datadiensten: “Er zijn heel wat pilootprojecten en de behoefte groeit. Ik denk dat het nu het ideale moment is om deze aanbesteding te lanceren. Het is onze rol om het netwerk te beheren en een uniforme aanpak te hanteren.” Voor wat de eigenlijke applicaties betreft, kijkt Astrid echter naar ontwikkelaars in de ict-industrie.

“Onze rol is het beheren van de pijplijn. Zelf applicaties ontwikkelen gaan we niet doen. Bestaande pilootprojecten bij korpsen draaien ook vooral rond toepassingen. Van zodra wij een mvno worden, volstaat het in de meeste gevallen om de simkaarten te verwisselen. Hun gedane investeringen zitten voornamelijk in de toepassingen en die komen niet in gevaar omdat wij de pijplijn gaan beheren”, zegt Mouraux nog. “Wij moeten vooral kaderen, zodat het geen jungle wordt. Of zoals ik altijd zeg: wij zijn de meest geöutsourcete operator”, voegt De Buyser daar nog aan toe.

“Uit onze verkennende gesprekken blijkt duidelijk interesse. We denken dat er voldoende kandidaten zullen komen opdagen”, zegt De Buyser. De procedure voorziet vervolgens in een onderhandelingsronde. Tegen september hoopt Astrid de knoop te kunnen doorhakken. De bedoeling is om dan in het eerste kwartaal van 2013 de ‘data only’ mvno operationeel te krijgen. Aan het voicenetwerk op basis van Tetra-technologie verandert er niets.

Primeur in Europa

Een mvno-constructie voor hulpdiensten in combinatie met commerciële netwerken, bestaat in Europa nog niet, “maar ik denk dat we snel navolging zullen krijgen”, klinkt het.

“Maar voor echt ‘mission critical’ gebruik, is een eigen netwerk de enige echte oplossing”, erkent Mouraux wel die de deur op een kier houdt. “Mogelijk kunnen we later wel naar een eigen datanetwerk evolueren, maar nu is het nog te vroeg. Er moeten in Europa nog technologische keuzes gemaakt worden en het spectrum moet nog verdeeld worden.”

Op nog langere termijn kan pas gedacht worden aan een integratie of samengaan van het Tetra-netwerk en de datadienst. “Dan spreken we al gauw over tien jaar verder”, zegt Mouraux. Kritiek dat de aanpak van Astrid mogelijk marktverstorend zou werken, wuift De Buyser tot slot al op voorhand weg. “We tellen 40.000 gebruikers. Dat effect vind je niet terug in de jaarrekeningen van de operatoren”, besluit de directeur-generaal.

Kristof Van der Stadt

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content