Publiek-private partnerschappen, broedprogramma’s voor kmo’s en betrokkenheid van de academische wereld; dat zijn de drie vectoren voor lokale integratie waar IBM zich meer op wil toeleggen in de toekomst.

In Wallonië krijgt de wil van IBM om zich meer vast te ankeren in de lokale economische context concrete vorm door zijn betrokkenheid bij Euro Green IT, het centrum waar prototypes gemaakt worden en waar projecten op het vlak van groene it tot stand komen. Dit is de vrucht van een publiek-privaat partnerschap, waar we ook actoren tegenkomen als Cisco, Microsoft, Alcatel Lucent, Mobistar, AWT en la Maison de l’Entreprise.

“Het gewest beschikt over tal van troeven op het vlak van ict en vernieuwing. We zien heel wat projecten en de wil om vooruit te komen,” verklaarde Jacques Platieau, directeur van IBM BeLux onlangs ter gelegenheid van een rondetafelgesprek met de Waalse Minister van Economie, Jean-Claude Marcourt. In deze context zegt IBM dat het net als andere it-actoren directer en actiever betrokken wil zijn bij de lokale economische structuur. “We hanteren een dubbele benadering: enerzijds ten opzichte van kmo’s, via een broedprogramma; anderzijds ten opzichte van de academische wereld, zoals we bijvoorbeeld reeds doen met de universiteit van Antwerpen. De kmo’s moeten de middelen krijgen om zich te ontwikkelen, meer bepaald via een toenadering tot de academische wereld en door toegang te verlenen tot onze laboratoria.”

Toekomstige driehoekspartnerschappen

IBM zou andere driehoeksrelaties willen uitwerken, waarbij deze keer de kmo’s en de academische wereld betrokken worden. Zo werden er contacten gelegd met de universitaire faculteiten van Namen en de UCL. Ze zouden kunnen uitmonden in de oprichting van een instituut voor prototypevorming van “smart cities” in Namen.

De sterkere banden met de academische wereld krijgen ook concrete vorm via het project Extreme Blue, een stageprogramma “voor talentvolle studenten die een master volgen”, dat beschouwd wordt als een “broedmachine van talenten, technologie en businessvernieuwing.” Gedurende 3 maanden worden studenten uitgenodigd bij IBM en hebben ze toegang tot diens onderzoekers. Doelstelling: hen de kans geven om een werkstuk te maken over een concrete klantproblematiek.

De academische wereld zou ook een van de actoren van Smart Camps moeten zijn, een initiatief dat het broeden en steun aan de kmo’s beoogt (financieringssteun, steun bij de ontwikkeling van de activiteiten, bij de uitwerking van een zakelijk netwerk…). Dergelijke Smart Camps zouden binnenkort het licht kunnen zien in Wallonië.

Aan projecten dus geen gebrek bij IBM. “Vandaag is het belangrijk”, benadrukt echter Jacques Platieau, “om prioriteiten te bepalen onder al deze projecten omdat we niet alles tegelijk kunnen doen. Om er nog maar van te zwijgen dat we de juiste vaardigheden moeten vinden om ze uit te voeren.”

Eerste Euro Green IT-projecten

“Na een korte achterstand evolueert Euro Green IT goed en is het nu klaar voor de start”, aldus Jacques Platieau die in de raad van bestuur ervan zetelt. “Ongeveer 300 al dan niet lokale bedrijven en instellingen hebben contact opgenomen om informatie te vragen of inlichtingen te winnen over mogelijke samenwerkingen. Alles is nu aanwezig om de beweging in een stroomversnelling te brengen. Dit is een eerste stap en er volgen er zeker nog. We werken in het verlengde van onze samenwerking met het Waalse Gewest, zoals trouwens met andere gewesten. Er lopen volop besprekingen die zouden moeten uitmonden in andere PPP, meer bepaald in het kader van onze Smarter Planet strategie.” Jean-Claude Marcourt pikt even in om te bevestigen dat Euro Green IT slechts een eerste stap is: “Euro Green IT zal niet alles omvatten. Er zijn nog andere projecten nodig. We leren vandaag onze manier van werken te valideren. Privé en publiek hebben hun eigen eisen, maar de doelstellingen zijn gemeenschappelijk en er is echt een goede verstandhouding tussen ons. Het zal niet lang duren of er steken andere initiatieven de kop op.”

Terwijl Cisco, een andere partner van Euro Green IT, een project van Smart Work Center uitvoert (een ‘office center’ dat is uitgerust met samenwerkingsoplossingen, telepresence en energievriendelijke technologie), lanceerde IBM zijn drie eerste projecten. De ‘private cloud’ infrastructuur CloudBurst bijvoorbeeld, die de projecten van Euro Green IT zal hosten en beheren, maar ook die van lokale kmo’s die ‘green’ georiënteerd zijn. Daarnaast is er het benchmarking-programma Smarter Cities waaraan 4 Waalse steden zullen deelnemen (Louvain-la-Neuve, Bergen, Namen en waarschijnlijk Luik). Dat steunt op de expertise die IBM ontwikkelde en op de resultaten van andere benchmarks in Europa via zijn afdeling PLI (Plant Location International), die zijn expertise verder uitbreidde dan de studie van installaties van bedrijven. Een derde project draait rond Smart Metering voor gebouwen (diagnose, beheer en optimalisering van het energieverbruik). Een 4de project waarvan momenteel enkel nog maar een ruwe schets bestaat, heeft betrekking op de invoering van een City Control Center dat gegevens over mobiliteit, verkeer, energieverbruik moet consolideren. Dankzij dit project moeten “de lokale overheden kunnen beschikken over objectieve informatie voor een slim beheer van hun beleid inzake politiek, economie, cultuur, toerisme, …”

Brigitte Doucet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content