De autoterminals van ICO in de havens van Zeebrugge en Antwerpen hebben een nieuw terminal operating system in gebruik. Het bedrijf speelt zijn ict-ondersteuning uit als een belangrijke commerciële en operationele differentiator.

ICO (International Car Operators) behoort tot de bedrijvengroep NYK. Die Japanse rederij nam de activiteiten van ICO in Zeebrugge en Antwerpen over van PSA (Port of Singapore). ICO is gespecialiseerd in de logistieke behandeling van auto’s. Per schip komen wagens uit Azië, de VS en Zuid-Amerika in Zeebrugge en Antwerpen aan. ICO voert ter plaatse activiteiten met toegevoegde waarde uit, en stuurt de auto’s per trein of per vrachtwagen door naar het dealernetwerk. Omgekeerd zijn er ook wagens die via de terminals van ICO per schip naar het buitenland vertrekken. Zeebrugge is na Bremerhaven de grootste autohaven van Europa. ICO behandelt op de terminals in Zeebrugge jaarlijks 1,2 miljoen auto’s. Antwerpen is goed voor nog eens 400.000 wagens. ICO realiseert een belangrijk concurrentieel voordeel via zijn vehicle processing centers. Per jaar neemt het bedrijf er 400.000 wagens onder handen. Het gaat om herstellingen en aanpassingen, zoals de plaatsing van een navigatiesysteem of een lpg-installatie. ICO neemt voor zijn klanten ook de administratie van de douaneformaliteiten op zich.

AUTOMATISCHE PLANNING

Het tos (terminal operating system) is voor ICO een belangrijke differentiator. Toen NYK de terminals in Zeebrugge en Antwerpen overnam, bleken daar twee verschillende systemen in gebruik. Dat zette ICO ertoe aan tabula rasa te maken. “We hebben alle processen in detail uitgeschreven en op basis daarvan diverse leveranciers aangesproken”, zegt Alain Guillemyn, cio bij ICO. “Uiteindelijk hebben we zestien voorstellen bekeken: acht op basis van maatwerk, acht op basis van standaardmodules.” Na een tweede selectieronde besliste ICO er een traject van co-engineering van te maken. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met Inform, een Duitse ontwikkelaar die ervaring heeft met logistieke toepassingen voor onder meer luchthavens en ziekenhuizen. Belangrijk voor ICO is dat het nieuwe systeem zich zou baseren op datauitwisseling via edi. “Alle klanten – de autoconstructeurs, de rederijen, de logistieke partners en de transportbedrijven – werken met edi. Per jaar wisselen we via edi ruim twintig miljoen xml-berichten uit.”

Het tos bezorgt ICO een intelligente planning voor het aanmeren van de schepen en het plaatsen van de wagens op de terreinen. “Vroeger verliep die planning manueel”, vervolgt Alain Guillemyn. “Dat was een heel complexe en tijdrovende bezigheid. Het tos werkt sneller en nauwkeuriger. Het systeem biedt ons heel wat extra flexibiliteit. We kunnen nu heel snel inspelen op de verschillende vereisten van constructeurs, rederijen, enzovoort.” Het tos houdt rekening met diverse factoren. Het bepaalt onder meer de ideale aanlegplaats van een schip. Is er een grote hoeveelheid verkochte wagens aan boord, dan is een plaats dicht bij het vehicle processing center interessant. Moet het schip daarna ook wagens meenemen, dan houdt het tos uiteraard ook rekening met de plaats waar die wagens zich op de terminal bevinden. Ook de plaatsen van de wagens op het terrein zijn gekozen in functie van hun volgende bestemming.

OPTIMALE COMBINATIE VAN AFSTAND, TIJD EN RUIMTE

“De hele planning is erop gericht met de wagens zo weinig mogelijk afstand af te leggen, zo veel mogelijk tijd te besparen en de beschikbare ruimte optimaal te benutten”, zegt Alain Guillemyn. De non-core it-oplossingen van ICO – zoals IBS voor financiën en TRIS voor douane – draaien centraal in de serverroom in Zeebrugge. Het tos draait lokaal in Zeebrugge en Antwerpen. De oplossing steunt op een Oracle-database, met middleware op basis van Red Hat JBoss. De infrastructuur is volledig redundant uitgebouwd, want downtime staat gelijk met extra kosten, door mogelijke claims van rederijen en klanten, door langere shifts op de terminal, enzovoort. Dat ict bij ICO echt het verschil maakt, blijkt trouwens niet alleen uit het tos. Het bedrijf investeerde ook in een elektronisch loket voor vrachtwagenchauffeurs, met een geautomatiseerde check-in en check-out. Verder loopt er een proefproject met rfid. “Dat moet ons toelaten automatisch te registreren waar een auto zich bevindt, wie ermee rijdt, wanneer de parkeerplaats is ingenomen of vrijgegeven, tot zelfs hoe snel de chauffeur heeft gereden”, aldus nog Alain Guillemyn.

Dries Van Damme

Partner Content