In de schitterend gelegen Cercle de Wallonie op de heuvels boven Namen vond op 4 juni een rondetafelgesprek plaats ter afsluiting van het eerste event van de CIO-Club Wallonie/Bruxelles. Daarin liet Frédéric Duchêne, vertegenwoordiger van de Waalse economieminister Marcourt, zich ontvallen dat ict per definitie sectoroverschrijdend en “actief” is in de meeste huidige ‘pôles de compétitivité’ (1), niet alleen in diegene die toevallig of via enig gelobby geselecteerd werden. En er bestaat een ict-cluster, waarin het Waals Gewest middelen investeert.

De Franstalige CIO-Club deelt dit standpunt echter niet. Vice-voorzitter Patrick Crasson: “We beschouwen ict te vaak als een loutere ‘commodity’. Als we over back-offices spreken, kan je informatica vergelijken met een geleverde dienst zoals elektriciteit, maar dat is toch een te beperkte visie. Ict is niet enkel sectoroverschrijdend. Als je vertrekt van de technologie van Eyetronics, die als basis zal dienen voor de creatie van de virtuele 3D-samenwerkingsruimte van onze club en je integreert die in andere domeinen, zorg je voor innovatie en tewerkstelling. Als je een bedrijf zoals IRIS beperkt tot het transversale, verstik je het! We moeten van ict een ‘pôle de compétitivité’ maken. We moeten een leidraad bieden voor een sector die constant evolueert en muteert.”

ICT en HRM

De CIO-Club, te vergelijken met CIOnet of MIT Club, telt nu meer dan 30 effectieve leden heeft en verheugt zich over de invoering van 12 opleidingsmodules voor bedrijfsleiders uit deze sector. De vereniging focuste voor haar eerste event op ict en hr-management in de dienstensector, op basis van een studie die in 2006 werd uitgevoerd door de Forem en het instituut Survey & Action. In een wereldje waar op een of andere manier “iedereen iedereen kent”, vallen toch een paar zaken op. In de sector zijn een groot aantal zelfstandigen actief, meer dan 50 %, een opvallend cijfer in vergelijking met de 5 % van de telecomsector. Vaak komt men ook ongepland in deze sector terecht: de helft van de ondervraagde personen (581 ict-werkgevers, 310 werknemers, 322 zelfstandigen) heeft geen specifieke ict-opleiding.

Centrale bekommernis in het ict-hrm-segment zijn de competenties. Niet noodzakelijk de technische verworvenheden; de Forem spreekt over ‘hybridisatie’, een huwelijk tussen (uiteraard permanent bijgewerkte) technologische competenties en die inzake management, relatiebeheer en/of kennis van het vakgebied van de klant. Maar we moeten niet alleen op zoek gaan naar die zeldzame parel. Forem-expert Bernard Van Asbrouck: “Het ecosysteem van de ict noopt tot grondige transformaties in de processen voor tijdelijke aanstellingen, de ontwikkeling van competenties, rekrutering en winstdeling. Het human resources management in deze sector staat aan de vooravond van een revolutie waarvan we de omvang onderschatten.”

(1) Het Marshall-plan van de Waalse regering legde 5 ‘pôles de compétitivité’ of economische pijlers vast: lucht-en ruimtevaart, voedingsindustrie, werktuigkunde en materialen, transport en logistiek, life sciences (voornamelijk biotechnologie).

Jean-Luc Manise

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content