Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Ook in een wereld van cloud en apps houdt de mainframe zich staande, zo bleek op de Mainframe Day van de Belgische mainframe specialist NRB.

Zo mikt IBM’s nieuwe z13 systeem uitdrukkelijk op cloud-omgevingen met Linux toepassingen, onder meer dankzij aangepaste fysieke en virtuele processoren (inclusief verbeterde multi-threading), meer geheugen (tot 10TB), meer partities, een soliede z/Linux (met ondersteuning voor KVM) en continu bijgewerkte interfaces (zelfs PL/I kan nu rechtstreeks calls naar Java maken). Met de nieuwe api’s, connectors en moderne zMiddleware kunnen bestaande legaat-toepassingen meer dan ooit hun rol vervullen in complete processen, die lopen van de ‘systems of engagement’ (de apps en web-toepassingen) tot de ‘systems of record’ (zeg maar de ‘back-office’ toepassingen). Hélène Lyon, IBM distinguished engineer, benadrukte daarbij dat de nieuwe mainframe-omgevingen gestructureerde en ongestructureerde data aankunnen, voor (‘predictive’) analytics toepassingen in real time, en dat geïntegreerd in bestaande mainframe toepassingen. IBM biedt voor die nieuwe toepassingen tevens aangepaste subsystemen (zoals een accelerator voor analytics, en een faciliteit voor het draaien van Java).

Voorts zijn ook de ontwikkelingsomgevingen voor toepassingen in en het beheer van mainframe-omgevingen gemoderniseerd, met een meer grafische aanpak, inclusief “‘agile’ en ‘devops’-methoden.” Kortom, redenen te over om Hélène Lyon de boude (en ongetwijfeld gemeende) uitspraak te ontlokken dat “Java nog voor Cobol en PL/I dood zal zijn, wat toepassingen betreft.”

EEN EERLIJKE KANS

Ook de ‘business case’ voor de mainframe houdt stand, klinkt het unisono. Meer nog, het zit de voorstanders van mainframes behoorlijk hoog dat deze omgeving niet of amper aan bod komt wanneer bedrijven kostenberekeningen uitvoeren rond nieuwe toepassingen of de vervanging van bestaande. Als de totale kostprijs van een oplossing (ook onder Linux) gedurende de hele levensduur wordt berekend, maakt de mainframe een eerlijke kans gezien de lagere beheerkosten, de grotere bedrijfszekerheid en beveiliging, en de betere benuttingsgraad, aldus de voorstanders. In een mainframe-omgeving zijn er geen verborgen kosten, onderstreept Henri Arnold, NRB’s head of Mainframe services, “Meer nog, de kosten van business-services kunnen veel duidelijker worden toegewezen, door de grotere granulariteit van de beheermogelijkheden.” Of zoals een studie uitwijst : 68 procent van de productietoepassingen draaien op mainframe en hebben voldoende aan 6 procent van de ict-uitgaven.

Zelfs het grootste nadeel – de hogere kostprijs van software licenties – kan worden gelenigd, door als gebruiker over te stappen naar een outsourcing model. De schaalvergroting die de leveranciers van dergelijke diensten bieden, vertaalt zich immers in lagere licentiekosten, wat de klanten ten goede komt. Dat was dan ook mede de reden waarom een groot sociaal secretariaat eind 2014 een contract tekende met NRB voor een IAAS-outsourcing (enkel de hardware). Ook P&V doet een beroep op de systemen van NRB, en ziet de mainframe nog jaren als strategisch, aldus Mark Scheers, IT Vendor Manager bij P&V. In zijn presentatie lichtte hij toe hoe zijn bedrijf ook reëel gedurende langere tijd zijn ‘productie’ kon laten draaien op voorziene ‘disaster recovery’ systemen bij NRB, tijdens een oefening.

NIEUW BLOED

Voorts lijkt het erop dat de moeilijkheden om nieuwe mainframe-experten te vinden, verminderen. Niet alleen komt een mainframe-omgeving sowieso met minder mensen toe, maar tevens kennen verschillende initiatieven om jongeren te enthousiasmeren voor deze omgeving succes (onder meer aan hogescholen, (Antwerpen, Gent), bij NRB zelf en bedrijven als vICTory).

Het grootste probleem blijkt veeleer de ‘onbekend maakt onbemind’-mentaliteit van ceo’s en cio’s inzake mainframes te zijn. Om wat te doen aan die ‘imago’-zwakte, klinkt bij zowel gebruikers als de outsourcer overduidelijk de wens dat IBM meer moet communiceren over mainframe succesverhalen, bij voorkeur met (vergelijkend) cijfermateriaal in de hand !

Guy Kindermans

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content