Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Iets meer dan een jaar geleden kreeg Philippe Le Cerf de pas gecreëerde functie van cio bij Vinçotte. Hij is van plan om it te positioneren als een ‘enabler’ van de business in plaats van als een ondersteunende functie. En governance en transparantie komen daar nog bij.

Kunt u een korte historiek schetsen van de it bij Vinçotte ?

PHILIPPE LE CERF : Bij Vinçotte speelt it al lang een grote rol. In de vroege jaren 2000 voerde de onderneming een uitgebreide implementatie van SAP door, ter vervanging van de oude platforms van AIB en Vinçotte van voor de fusie. De implementatie, in samenwerking met SOA People, had betrekking op alle processen van de onderneming. Vinçotte heeft lang geleden ook de inspectierapporten geautomatiseerd onder Microsoft Word. Geleidelijk aan werden deze templates gemigreerd naar een client/serverarchitectuur, met de mogelijkheid om er statistieken uit te halen, Deze client/servertoepassingen zijn via de SAP back-end geïntegreerd in het extranet van Vinçotte, dat de naam MyVincotte kreeg.

In 2009/2010 vormden de introductie van de eDesk-applicatie en de massale inzet van laptops voor de agenten de eerste stap van de digitalisering van onze activiteiten. Met eDesk kunnen we de werkopdrachten dispatchen, de werktijden per opdracht invoeren en de opdrachten afsluiten. Deze applicatie vormde ook een enabler om ervoor te zorgen dat elke agent gebruik maakt van een laptop om zijn activiteiten te ondersteunen.

Digitalisering is dus een van de lopende grote projecten ?

PHILIPPE LE CERF : Inderdaad. Vinçotte wordt omgevormd tot een volledig digitale en mobiele onderneming. Het bedrijf wil een informatie- en applicatiearchitectuur invoeren die wordt ondersteund door een moderne mobiele infrastructuur. Tablets en smartphones worden geleidelijk meer en meer gebruikt door onze agenten. De huidige strategie bestaat uit de invoer van Windows tablets voor backwards compatibiliteitskwesties ter vervanging van laptops, evenals Android-smartphones. Onze nieuwe applicaties zijn agnostisch op het vlak van besturingssysteem, zodat we eventueel van besturingssysteem kunnen veranderen. Het uiteindelijke doel is dat elke agent van Vinçotte zijn rapport kan afronden en zijn opdracht autonoom kan afsluiten op de site van de klant. Uiteindelijk is dit een win-winsituatie, zowel voor de agent op het terrein die zijn opdracht sneller kan afwerken, als voor de klant, die zijn rapport sneller ontvangt. In dit geval kan technologie het verschil maken.

De voorbije jaren zijn we van een gedecentraliseerde it met lokale servers geëvolueerd naar een gecentraliseerde omgeving. De lokale file servers worden dit jaar nog verder geconsolideerd, en het hele serverpark wordt gevirtualiseerd.

Zijn er nog andere projecten bezig of gepland dit jaar en in de toekomst ?

PHILIPPE LE CERF : Dit jaar openden we onze extranet-applicatie My Vinçotte via webservices om de gegevens van onze rapporten beschikbaar te maken voor de applicaties van onze klanten. We lanceerden ook het project App15001 waarmee inspecteurs die instaan voor de elektrische keuringen in woningen hun rapporten ter plaatse kunnen afwerken op hun tablet.

Een ander project is Vi-plan, dat het dispatchingsysteem van de werkopdrachten wil vervangen door een gecentraliseerde planning van de opdrachten, zodat de agenten hun dagelijkse planning kunnen ontvangen op hun smartphone en ze in real time kunnen aanpassen.

En we mogen ook ons crm-systeem niet vergeten, want bij Vinçotte staat de klant centraal in alle activiteiten ; we ondersteunen meer bepaald de interactie met onze klanten in een crm van Microsoft. De eerste lancering is voltooid, en in 2015 en 2016 gaan we functionele uitbreidingen doorvoeren.

Onze business intelligence-omgeving is trouwens niet langer geschikt en we gaan een rfp lanceren voor een modern datawarehouse om gestructureerde rapporten te kunnen genereren en ad hoc analyses te kunnen uitvoeren. Deze BI-tool zal aanvankelijk gebruikt worden door interne klanten, maar uiteindelijk misschien ook door externe klanten. We gaan beginnen met de financiële data en kiezen voor een uitbreidbaar concept om geleidelijk aan ons doel te bereiken. De uiteindelijke beslissing zou tegen het einde van het jaar moeten vallen.

Als één van de komende projecten gaan we Enterprise Mobility Management (EMM) van AirWatch installeren om onze ‘bring your own device’-strategie en het beheer van onze smartphones te ondersteunen. Op het gebied van infrastructuur wordt tot slot ons back-up platform vernieuwd. Op veel langere termijn zou het internet of things onze activiteiten grondig kunnen wijzigen. Het is dus de vraag of de controles ter plaatse dan nog nodig zullen zijn als we met behulp van sensoren inspecties kunnen uitvoeren. Er zouden ook drones gebruikt kunnen worden op plaatsen waar inspecties moeilijk uit te voeren zijn. De nieuwe technologieën zullen in de toekomst voor een revolutie zorgen in onze sector en Vinçotte wil hier een leidende rol in spelen.

Staat cloud op de agenda ?

PHILIPPE LE CERF : Cloud is geen doel op zich, maar we zijn er ook niet tegen gekant. Het lijkt duidelijk dat we op termijn evolueren naar een mix tussen on-premise en cloud, die nog een aantal jaren naast elkaar zullen blijven bestaan. Het is belangrijk dat we nu onze infrastructuur klaarstomen, meer bepaald op het gebied van veiligheid, om de cloud toegankelijk te maken voor onze interne en externe klanten.

Hoe ziet de structuur van de it-afdelingeruit ?

PHILIPPE LE CERF : De it-afdeling telt ongeveer veertig informatici, verdeeld tussen infrastructuur en service desk enerzijds en de ontwikkeling van applicaties anderzijds, naast enkele externe medewerkers. De laatste jaren zijn de organisatie en de werking van de afdeling sterk veranderd en zijn we afgestapt van een structuur in silo’s, waarbij elk zijn eigen tools en expertise had. Bovendien was er geen sprake van gezamenlijke processen of gemeenschappelijke ticketing, terwijl project governance niet bestond.

Nu is de afdeling geherstructureerd en werden er een aantal transversale functies in het leven geroepen. Zo behoudt een enterprise architect het overzicht over alle applicaties en infrastructuur. Daarnaast werden er business relationship managers aangesteld voor het beheer en de opvolging van de aanvragen en projecten van een groep interne klanten. Binnen het management zijn ze de gesprekspartners van it naar de business en treden ze op als echte vertrouwenspersonen. Zij bieden ook project governance in het kader van de vergaderingen op executief niveau.

In de toekomst zullen we ook investeren in vaardigheden inzake analyse en projectmanagement, en minder in zuiver technische profielen. Kennis van de onderneming en haar processen vormt een pluspunt, net als communicatie, partner/leveranciermanagement, servicemanagement, projectmanagement, innovatie, enz. It moet zich ontwikkelen in domeinen waar ze een meerwaarde kan bieden. Onlangs hebben we op onze afdeling enkele mensen uit de business in dienst genomen, wat de geloofwaardigheid van it ten goede komt.

Vinçotte doet momenteel niet aan projectoutsourcing/offshoring, maar we willen wel bekijken wat we kunnen uitbesteden en wat we binnen onze eigen muren willen houden. Zo zou de eerstelijns helpdesk kunnen worden uitbesteed, zeker omdat we niet over voldoende kritieke massa beschikken. We willen van time and material-projecten evolueren naar projecten tegen een forfait en raamcontracten. En naarmate onze it volwassener wordt, kunnen we gaan denken aan offshoring.

Hoe evolueren de IT-budgetten ?

PHILIPPE LE CERF : De it-budgetten zijn relatief stabiel gebleven in de afgelopen jaren, met een lichte stijging door de nieuwe ontwikkelingen inzake digitalisering en mobiliteit.

Is groene IT belangrijk volgens u ?

PHILIPPE LE CERF : Zeker ! Een bedrijf als Vinçotte kan het zich moeilijk veroorloven om achter te blijven op dit vlak. Bij de vervanging van servers en opslag vormt het energieverbruik altijd een van de doorslaggevende besluitvormingsfactoren. Zo gaan we vanaf volgend jaar geen desktops meer kopen, maar wel laptops en tablets.

Hoe ziet u uw rol als CIO ?

PHILIPPE LE CERF : Volgens mij moet de cio ervoor zorgen dat it werkt als een integraal onderdeel van de business. En je moet je afvragen waar it de grootste meerwaarde kan aanreiken. We leven nu in een digitale wereld en moeten zien wat dat betekent voor de business. Mijn voorganger was eerder een it-directeur en hing af van de financiële afdeling. Vinçotte heeft speciaal een functie van cio in het leven geroepen, die rechtstreeks rapporteert aan de ceo, gezien het toenemende belang van ict als ‘enabler’ van onze business.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content