Om het onderhoud van de infrastructuur beter te besturen wilde Infrabel zijn rapporten ‘dynamischer’ en toegankelijker maken.

Voor het opstellen van hun rapporten namen de onderhoudsdiensten van Infrabel lange tijd genoegen met statische tools. De enige gebruikte software was Excel en Access. De kpi’s werden bepaald door de technische afdeling. “Door het type indicators die verschaft werden, waren er heel wat technische vaardigheden nodig om informatie te vinden in de database”, zegt Mathias Vanden Auweele, infrastructure engineer overhead lines bij Infrabel. “We moesten dus een beroep doen op ingenieurs om gegevens op te vragen.”

Door de omvang van de infrastructuur (ongeveer 3.000 km geëlektrificeerde spoorwegen, 12.000 wissels, 16.000 seintekens, 200 seinhuizen, 1900 overwegen… ), vergt het onderhoud heel wat middelen, tijd en mensen. Daarbij komt nog dat het asset management zich niet beperkt tot de ingezette apparatuur, maar ook betrekking heeft op de voorraad, human resources, werkbladen en de opvolging van de tijdschema’s. “We wilden overstappen naar dynamische rapporten op basis van geharmoniseerde en meer zinvolle kpi’s om vergelijkingen te kunnen maken, bijvoorbeeld tussen zones, om de ‘best practices’ te definiëren en de processen te standaardiseren”, aldus Mathias Vanden Auweele. “We wilden de centrale technische en operationele diensten ook de mogelijkheid geven meer tijd te besteden aan analysetaken en hen relevantere rapporten bezorgen. Maar het voornaamste doel is meer inspecties uit te voeren en de efficiëntie van het preventieve onderhoud te verhogen.”

Permanente evaluatie

Begin 2012 koos de dienst hoge stroom van Infrabel voor de QlikView-oplossing. “Voortaan zijn alle kpi’s gestandaardiseerd. Alle gegevens zijn centraal beschikbaar en operationeel. Er moet niet meer gewerkt worden met opvragingen die bepaald worden door ingenieurs. Alle medewerkers kunnen nu selecties en analyses maken. Wij kunnen analytische simulaties doen, dynamische thematische kaarten genereren, bijvoorbeeld een kaart die de onderhoudsuren per tractiesubstation weergeeft. De vergelijking van de behaalde scores maakt het bijvoorbeeld mogelijk na te gaan of alle middelen optimaal worden benut. We kunnen de tijd die besteed wordt per activiteit analyseren en vergelijken: diagnose, opleiding, administratie, correctief onderhoud… Het doel is de middelen beter te gebruiken op de plaats waar ze zich bevinden, risico’s tot het minimum te beperken dankzij een beter zicht op de werkelijke activiteiten, de incidenten, de gedane interventies… Door meer diagnoses te maken, kunnen we bepalen waar er meer – of minder – onderhoud gedaan moet worden, eventueel als gevolg van een groter aantal incidenten. Dit laat ons toe meer aandacht te besteden aan de zwakke punten.”

Bovendien “kunnen de directie en de operationele diensten indien zij dit wensen elke dag spontaan controles uitvoeren, in plaats van genoegen te nemen met statische rapporten per kwartaal.”

Momenteel heeft de informatie enkel nog maar betrekking op de elektrische leidingen, maar de andere gebieden (sporen, signalering…) tonen ook al veel belangstelling. Voorwaarde is wel dat de it-tools en -procedures van de betrokken diensten op elkaar zijn afgestemd. Daar wordt volop aan gewerkt.

Brigitte Doucet

Partner Content