De complexiteit van de netwerken voor nutsvoorzieningen neemt voortdurend toe. Via een breed project rond smart metering verzamelt Infrax op een nieuwe manier informatie over zijn netwerken. CSC helpt de organisatie met de uitbouw van een datamanagementplatform.

Infrax is een netbedrijf dat actief is in 122 Vlaamse en vier Waalse gemeenten. De organisatie staat in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van zogenaamde leidinggebonden nutsvoorzieningen – zoals aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering – op het grondgebied van de gemeenten-vennoten die bij de distributienetbeheerders zijn aangesloten.

“De complexiteit van de netwerken en van het beheer neemt toe”, zegt Kristel Verwaest, program manager voor smart metering bij Infrax. “Via smart metering willen we een beter zicht krijgen op wat er in de netwerken gebeurt.”

SLIMME METERS

Het plaatste Infrax meteen voor een aantal grote uitdagingen : welke functies voor smart metering moet de organisatie voorzien, op welke plaatsen, welk communicatienetwerk is daarbij nodig, welke centrale systemen, enzovoort. Ook de beheerders van telecomnetwerken volgen het verbruik van hun eindklanten op de voet. Het grote verschil met de monitoring van nutsvoorzieningen is dat daarbij nood bestaat aan smart meters.

Kristel Verwaest : “Bij telecom fungeren de gsm-toestellen van de eindgebruikers als smart meters. Bij pakweg gas en elektriciteit ligt dat anders. We hebben er goedkope smart meters nodig, die dezelfde functionaliteit bieden als zo’n dure smartphone. Dat zorgt voor een grote uitdaging op het vlak van engineering.”

Bovendien blijkt een breed project rond smart metering vrij nieuw voor de sector. Kristel Verwaest : “We willen niet alleen de activiteit bij de eindgebruiker meten, maar inzicht verwerven in de hele keten.” Dat vraagt om een nauwe samenwerking tussen verschillende partijen : niet alleen de ontwikkelaars van de smart meters, maar ook telecom en ict. “In essentie komt het erop aan dat we grote hoeveelheden data moeten capteren, transporteren en aansluitend analyseren.”

Voor de captatie rolt Infrax smart meters uit in een pilootgebied. Ieder kwartier leest Infrax de meetgegevens van zevenduizend meters uit. De communicatie verloopt via gprs en over Infrax’ eigen netwerk voor kabel-tv. Infrax brengt de data samen op een platform voor datamanagement van Siemens, waarvan CSC mee de implementatie heeft begeleid.

GROTER GEHEEL

Het project rond smart metering past binnen een groter ‘smart’ geheel. Kristel Verwaest : “Je moet het beschouwen als een pilootproject, waarbij we de netwerkactiviteit in de eerste plaats meten bij de eindverbruiker. De doelstelling bestaat erin stap voor stap informatie op te bouwen over het hele netwerk, zodat we heel gericht correcte informatie kunnen aanbieden aan de eindklant, die op basis daarvan zijn energieverbruik kan optimaliseren.”

De verwachting is dat we pas over vele jaren over complete smart nutsvoorzieningen zullen beschikken. “Daarom zijn de keuzes die we vandaag maken zo belangrijk”, aldus nog Kristel Verwaest. “Ik denk daarbij met name aan de devices zelf, en de afweging van prijs en levensduur.”

Dries Van Damme

Partner Content