In het tijdperk van de digitalisering biedt de stap naar de cloud op zich geen concurrentieel voordeel. Meer nog, de stap niet zetten betekent intussen zo veel als een concurrentieel nadeel. De grote uitdaging schuilt in het beheer van de cloud. Integratie moet de noden van de gebruikers sneller en beter invullen – en hen weghouden van shadow it.

De meeste bedrijven hebben intussen ervaring met één of meer clouds”, zegt Michel Dalle, solution architect bij Fujitsu. “Ze zijn zich bewust van de digitalisering, denken na over het Internet of Things, over big data, hebben er soms al proefprojecten rond lopen. Het is een evolutie die niet alleen om meer cloud vraagt, maar vooral ook om integratie.”

In de praktijk dreigt er namelijk een ict-omgeving met twee snelheden te ontstaan. Enerzijds vraagt de digitalisering om snelle oplossingen die focussen op wendbaarheid en een korte time-to-market. Anderzijds is er ook de eerder traditionele benadering van ict, met de nadruk op schaalbaarheid, efficiëntie en veiligheid.

Daar komt nog bij dat de business via de cloud ook rechtstreeks ict-oplossingen in huis haalt, soms zonder enig overleg met de ict-afdeling. Die vormen van shadow it kunnen grote gevolgen hebben voor de integratie, de beheerskosten en de veiligheid van de gehele ict-omgeving van de onderneming.

Het is in die brede context dat Fujitsu de oplossing MetaArc positioneert. Michel Dalle : “We zien het niet als een product, maar als een verzameling diensten en systemen die de digital enablement van een onderneming ondersteunt.”

MetaArc biedt cloudoplossingen voor nieuwe bedrijfsinitiatieven die voortbouwen op onder meer mobile, big data en het Internet of Things. Tegelijk moet MetaArc een onderneming in staat stellen meer te halen uit haar bestaande ict-omgeving. Michel Dalle onderstreept dat Fujitsu zijn aanbod rond publieke cloud in de toekomst zeker verderzet.

“We willen dat klanten de keuze hebben uit verschillende deploymentmodellen”, zegt hij. “Tegelijk komt er meer nadruk op het beheer van zo’n multicloudomgeving.” De term die daarbij valt is B-to-Cloud Service Management. “Dat laat toe diensten van verschillende serviceproviders via een servicecatalogus aan te bieden en daarbij naar believen te provisioneren en te beheren.”

HYBRIDE OMGEVING

Bij de Belgische bedrijven ligt de focus vandaag vooral nog op het management van een hybride ict-omgeving en minder op de digitale transformatie. “België blijft vrij conservatief”, vindt Michel Dalle. “Het neemt niet weg dat er wel degelijk initiatieven lopen, onder meer rond Internet of Things bij nutsbedrijven. Maar de nadruk ligt voorlopig toch vooral op hybride ict.”

De reden daarvoor ligt voor de hand. “Op zich volstaat het gebruik van de cloud niet langer om het verschil te maken. Er is integratie nodig tussen de verschillende cloudomgevingen en de on-premise infrastructuur van de onderneming.”

Bovendien biedt de versterkte focus op de integratie van die hybride omgeving een manier om shadow it te vermijden – of tenminste onder controle te krijgen. “De business legt de ict-afdeling heel specifieke vragen voor. Het gaat al lang niet meer om het loutere toevoegen van een virtuele server. De ict-afdeling moet klaar zijn om concreet op die vragen in te spelen.”

Het is trouwens niet zozeer de omvang of de sector die bepaalt welke bedrijven hierin voorop lopen. “De algemene ingesteldheid van de onderneming is belangrijk. We zien dat innovatieve bedrijven het voortouw nemen, ook wanneer het om de integratie van hybride ict gaat.

Tegelijk zijn er eerder traditionele ondernemingen die de confrontatie met shadow it aangaan. Dat maakt van de behoefte aan een oplossing voor hybride ict een vrij breed vraagstuk. Uiteindelijk komt elk bedrijf ermee in aanraking.”

Dries Van Damme

Partner Content