Het Centre Hospitalier Chrétien van Luik neemt op grote schaal iPad-tablets in gebruik. Een belangrijke tool voor zijn mobiliteitsproject binnen en buiten het ziekenhuis.

De mobiliteit van het ziekenhuispersoneel (patiëntbezoeken op de kamer, verplaatsingen van de verpleegkundigen en artsen naar de diensten, de operatiezaal en zelfs tussen verschillende sites) is een constante waar de informaticaoplossingen nog maar sinds kort een oplossing voor hebben. “De patiënt zelf is mobiel, circuleert in het ziekenhuis, met om hem heen een hele resem interveniënten en dienstverleners die georganiseerd moet worden”, aldus Dominique Bastille, gedelegeerd bestuurder van uitgever MIMS. “De informatie moet toegankelijk zijn voor de arts, waar die zich ook bevindt. De permanente verbinding zorgt vaak voor problemen, bijvoorbeeld omdat wifi niet beschikbaar of verboden is, of om veiligheidsredenen… Het antwoord moet komen van een applicatie die zich automatisch in verbinding stelt zodra ze de mogelijkheid heeft, maar die ook offline bruikbaar blijft.”

In het kader van een groot project voor mobiliteit en patiëntnabijheid ging het CHC (Centre Hospitalier Chretien) van Luik dan ook een beroep doen op de iPad van Apple en deed het dienst als luxeassistent voor MIMS om zijn OP-oplossing (OmniPro) Mobile aan te passen aan de concrete behoeften van een ziekenhuis.

Piloottest door artsen

Een tiental artsen (medische directie, chirurgen, specialisten,…) nam deel aan de piloottest. “De evaluatie is positief, vooral wat de iPad zelf betreft, omwille van zijn efficiëntie en de snelle en veilige toegang tot de gegevens die hij waarborgt”, aldus Sébastien Vandendijck, projectleider mobiliteit van het CHC. “Wat de software betreft is de module de meest interessante omdat hij nog volop in ontwikkeling is en directe invoeringen in het patiëntdossier mogelijk maakt.” Momenteel zorgt de applicatie er vooral voor dat artsen de gegevens kunnen raadplegen: toegang tot hun afspraken en planning, tot de uurschema’s van de operatieafdeling, raadplegen van e-mails, toegang tot de gegevens van de patiënten die ze behandelen. Ze kunnen er ook medische orders mee genereren, die automatisch doorgestuurd worden naar de boordtabel van de betrokken zorgeenheid of via e-mail doorgegeven worden aan een welbepaalde arts. Of ze kunnen protocols en ontslagbrieven dicteren, die worden verstuurd naar de OmniPro server zodat de secretaresse ze kan uitschrijven. De echte meerwaarde moet nog komen: “de artsen kijken er vol ongeduld naar uit om met hun iPad zelf rechtstreeks gegevens te kunnen invoeren in het medische dossier van de patiënt.”

Meer efficiëntie

“De snelle en handige toegang tot de gegevens wordt vooral gewaardeerd door de artsen van wacht”, benadrukt Sebastien Vandendijck. “Naast de OP Mobile-applicatie hebben ze met de iPad via een remote desktop connection toegang tot alle middelen van hun dagelijkse it-omgeving, ook tot de PACS-gegevens.”

De veiligheid van het iPadplatform was een van de doorslaggevende factoren van de keuze van het CHC: strenge selectie van de applicaties die zijn goedgekeurd door Apple, de iPad kan worden gebruikt door één arts, versleutelde ingebouwde database, toegang via een paswoord en pin-code, https-transfers, hij gaat automatisch over in stand-by als de applicatie 1 minuut niet wordt gebruikt (opnieuw activeerbaar door de pin terug in te voeren), mogelijkheid om elke iPad afzonderlijk te blokkeren of de gegevens ervan op afstand te wissen in geval van verlies of diefstal.

Er is al een veertigtal iPads in gebruik in het CHC en dat is nog maar het begin. De komende maanden zouden er nog tientallen andere (het ziekenhuis weigert precieze cijfers te noemen) moeten volgen. “De vraag is groot. We proberen de invoering zoveel mogelijk te structureren per dienst, maar de vraag komt van overal.” De volgende versie van OP Mobile (voor iPad en i-Phone) zal de formulering van medische orders nog een duw geven, en er zullen zelfs geneesmiddelen en bijkomende labtests mee kunnen worden voorgeschreven. Hiervoor zal de applicatie worden geïntegreerd met dpi en dmi (gecomputeriseerd patiëntdossier/verpleegdossier). De handteken- en automatische trackingfuncties zullen deze e-voorschriften zo valideren, dat “ze worden aanvaard door de apotheker van het ziekenhuis en vergoed worden door het ziekenfonds”, aldus Dominique Bastille. Momenteel komt de “handtekening” neer op het invoeren van zowel login als paswoord, een authenticatieniveau dat voldoende is voor procedures tussen ziekenhuizen onderling. “Om de elektronische overdracht van extramurale medische orders toe te laten, bijvoorbeeld bedoeld voor een derde dienstverlener, een apotheek of een collega die niet aan het ziekenhuis verbonden is, moet men wel sterkere handtekeningen ontwikkelen, die bijvoorbeeld steunen op de e-ID. Hier wordt volop over nagedacht”.

Een ander beloofde functie: charting, een elektronische versie van de “pancarte” van de patiënt met daarop zijn belangrijkste vitale functies, die traditioneel aan het hoofd-einde van zijn bed wordt opgehangen. Voortaan kan dit geraadpleegd worden op iPad, zodat de arts verwittigd wordt als de gezondheidstoestand van een patiënt achteruitgaat, of dat hij een eerste diagnose kan stellen en sneller kan ingrijpen.

Brigitte Doucet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content