Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Om van zijn traditionele vak als autoverhuurder te evolueren naar een leverancier van mobiliteitsoplossingen, zet Athlon Car Lease zijn zinnen op vernieuwing in het algemeen, en meer bepaald op informatica. Een dubbelgesprek met Erwin Ollivier, algemeen adjunct-directeur België, en de nieuwe cio, Willy Smets.

“Inderdaad”, geeft Erwin Ollivier, deputy general manager van Athlon Car Lease België meteen al toe, “informatica moet in de eerste plaats perfect werken en het bedrijf de gevraagde diensten leveren, want it is een leverancier van diensten voor de interne en externe klanten.” It is dan wel geen kostenplaats, maar het moet zijn eigen p&l (winst en verlies) beheren. Maar ook en vooral “verwacht het bedrijf van it dat het een enabler en een facilitator is.”

Keuze van de CIO

Bij de selectie van de nieuwe cio, die in augustus in dienst trad, vroeg de vennootschap aan The Talent Gallery om een selectie te maken op basis van informatica-aspecten, maar om ook rekening te houden met andere criteria, meer bepaald de alchemie met het it-team en met de andere directieleden. Nog belangrijker was dat “de kandidaat moest kunnen denken in businesstermen en nieuwe ideeën aanbrengen om de bestaande modellen uit te dagen”, legt Erwin Ollivier uit. “We kozen een kandidaat die tegelijk een ruime ervaring op internationaal vlak bezat en actief geweest was in andere activiteitensectoren.”

Een uitdaging die Willy Smets bereid was aan te gaan, meer bepaald dankzij zijn internationale ervaring op het vlak van change management, business processes, shared services, enz. “Ik denk dat ik voor een andere kijk kan zorgen en dankzij vernieuwing nieuwe ideeën kan aanbrengen.”

“Athlon Car Lease denkt altijd twee keer na voordat ze een investering doen, zeker nu we stilaan uit de crisis geraken. Het investeringsrendement, de businesscase en de kosten/winstverhouding van elk project zijn belangrijk. De vennootschap is niet it-driven, maar it moet een enabler, een facilitator zijn. We zijn ambitieus en creatief tegelijk”, gaat Erwin Ollivier verder. “Bij ons is een technocraat niet op zijn plaats, noch aan het hoofd van het departement, noch in het directiecomité. We hebben nood aan business people.”

Vernieuwen

Willy Smets leidt een team van 28 informatici (waarvan er 7 niet voltijds werken), dat bestaat uit technici en business people, in totaal goed voor 170 mensen bij Athlon Car Lease België, een relatief groot aandeel informatici dus. Het bedrijf verwacht dat dit team zorgt voor vernieuwing. “Vroeger hield Athlon Car Lease zich bezig met leasing, maar we worden steeds meer een mobiliteitsleverancier, wat inhoudt dat we alternatieven voor de auto bieden”, verduidelijkt Erwin Ollivier. Want de auto vormt nog wel het middelpunt van het mobiliteitsaanbod, maar dit aanbod breidt zich steeds meer uit naar andere alternatieven, zoals de trein, de tram, de fiets, enz. Met verschillende mogelijke combinaties. Maar zelfs de klassieke auto krijgt steeds meer concurrentie met de komst van auto’s op elektriciteit of aardgas of een mengeling van beide. “Informatica speelt een belangrijke rol in de bevordering van de mobiliteit”, merkt Erwin Ollivier op.

Ook een nieuwigheid die it onlangs invoerde is de website Athlon OnLine, die de vlootbeheerder zeer intuïtieve tools biedt, zodat hij geen papier meer hoeft te gebruiken. “De beheerder evolueert naar een paperless situatie”, aldus Willy Smets. Bovendien is de nieuwe versie gebruiksvriendelijker en krachtiger.” De elektronische factuur werd 3 jaar geleden al ingevoerd.

Op intern vlak staat de it-vernieuwing ten dienste van de medewerkers, en bestaat nog steeds de wil om de potentiële toegevoegde waarde van elk nieuw project te analyseren. Daarom is er nog geen sprake van de iPad, maar misschien van een Blackberry voor sommige kaderleden. Aan de andere kant beschikt elke gebruiker over een dubbel scherm voor een gemakkelijkere weergave en om de dossiers gemakkelijker te kunnen behandelen. Bovendien wordt voorrang gegeven aan telewerken thuis of op satellietkantoren. Daarbij mogen we de veiligheid niet vergeten, dankzij tokens en de Citrix-webinterface. “Onze medewerkers geven zo het goede voorbeeld”, vindt Erwin Ollivier.

Outsourcing uitgesloten

Omdat we zo dicht bij de (interne en externe) klant staan, is outsourcing ondenkbaar voor het bedrijf. “Zowel outsourcing als offshoring zijn erg gevaarlijk op termijn. Om outsourcing te doen slagen, zijn er zeer strikte processen, projecten op maat en standaardinfrastructuren nodig, volgens Willy Smets. Om nog maar te zwijgen van problemen vanwege afhankelijkheid van de leverancier, problemen op het vlak van cultuur en taal, enz. Het is belangrijk om rekening te houden met de hele levenscyclus van een project en met de verborgen kosten. Ook al kan de oplossing interessant zijn voor de eerstelijnshelpdesk bijvoorbeeld.”

De meerderheidsaandeelhouder DLL/Rabobank hecht ook zeer veel belang aan veiligheid en risicobeheer. “Ons beroep vereist zeer specifieke vaardigheden. Zoals ik al zei moet it meedenken met de business, zodat outsourcing zoveel mogelijk wordt uitgesloten”, voegt Erwin Ollivier er nog aan toe. Hij zei nog dat cloud evenmin wordt overwogen om veiligheidsredenen en vanwege de verborgen kosten.

IT doen evolueren

Creativiteit en vernieuwing vormen de kern van het beroep van cio, maar klassieke it-projecten zijn daarom niet minder belangrijk, vooral dan virtualisatie of itil en Prince 2-methodologieën inzake projectbeheer, governance en afstemming business/it. Daarnaast evolueert Athlon Car Lease geleidelijk aan naar een meer gecentraliseerde informatica op Europese schaal in plaats van lokale it. Vandaar de stroomlijnings-, optimalisatie- en internationalisatieprojecten. “We willen meer werken met virtuele teams en transnationale projecten. Daarom moeten onze informatici anders gaan werken”, geeft Willy Smets toe. En Erwin Ollivier gaat verder: “De strategie van onze groep bestaat erin om de internationale toer op te gaan, en deze internationalisering vindt nog sneller plaats in de informatica.”

We merken op dat de centralisering de Belgische informatici perspectieven biedt om internationaal te gaan werken, wat nieuwe carrièremogelijkheden met zich meebrengt. “Als vennootschap van Nederlandse origine heeft Athlon Car Lease respect voor het individu. We willen ieders potentieel naar boven halen”, verduidelijkt Erwin Ollivier nog.

Enkele andere it-prioriteiten van de nieuwe cio zijn de uitwerking van een servicecatalogus en de vereenvoudiging van de sla’s met de business. “We moeten realistisch blijven, maar ook frustraties vanwege niet-ingeloste verwachtingen vermijden.”

Pragmatisme

Tot slot bevat de taak van de cio ook een luik om de kosten te optimaliseren en te stroomlijnen. “Dankzij onze servicecatalogus kunnen we de kosten van elke afdeling nauwkeurig evalueren. Bovendien gaan we meer voordeel halen uit onze internationale werking, bijvoorbeeld met onze nieuwe partner Verizon of door een beroep te doen op het datacenter in Nederland. Ook wordt Siebel on Demand benut als crm op groepsschaal, terwijl we niet uitsluiten dat we een externe partner inschakelen voor hr, bijvoorbeeld. “Maar het beheer van onze core business blijft wel intern”, benadrukt Smets.

Op de vraag naar zijn carrièrevooruitzichten zegt Willy Smets dat hij niet gekomen is om een geplande carrière uit te bouwen. “We zien wel hoe de zaken evolueren, maar het is duidelijk dat er zowel in België als internationaal mogelijkheden open liggen. Een carrière moet op een natuurlijke manier evolueren. Mijn ambitie bestaat erin om kwaliteit te leveren.” Iets wat Erwin Ollivier bevestigt: “Iedereen moet zijn plaats veroveren.”

Marc Husquinet

“Vroeger hield Athlon Car Lease zich bezig met leasing, maar we worden steeds meer een mobiliteitsleverancier.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content