Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Toen Olivier Collard in juni 2010 aan het hoofd van de it van Euro Center/Eggo kwam te staan, heeft hij de informaticatools van de 2 bedrijven aanzienlijk geïnternaliseerd, gestandaardiseerd en geïntegreerd. Zo legde hij de basis van een informatica die de toekomstige groei van het bedrijf kan ondersteunen en van it een echte partner van de business kan maken.

Hoe zag de IT-situatie eruit toen u in 2010 aan de slag ging?

OLIVIER COLLARD: Toen ik hier begon, moest ik vaststellen dat alles, of toch bijna alles, van de it van de 2 bedrijven moest worden overgedaan. Een specifiek aspect was dat het ging om bedrijven met een groot aantal geografische verspreide sites over heel België. Er bestond duidelijk een wil om de it om te vormen en er een motor voor groei van te maken, meer bepaald op internationaal vlak.

Mijn eerste taak bestond erin om een groot deel van de infrastructuur terug binnen de eigen muren te brengen en zo uit een ongelukkige ervaring met de cloud te stappen. Tegelijkertijd werden de infrastructuur en businessapplicaties geleidelijk aan geïntegreerd en gestandaardiseerd, terwijl de prestaties van het netwerk werden verhoogd en de bedrijfsprocessen werden herzien. Intussen gingen de operationele kosten naar beneden.

Op het vlak van infrastructuur hebben we een hybride private cloud gecreëerd met standaard hardware, goed voor zowat 200 servers, waarvan er een vijftigtal gevirtualiseerd zijn in een datacenter van Belgacom.

Daarna hebt u de businessapplicaties aangepakt. Hoe hebt u dat gedaan?

OLIVIER COLLARD: De strategie van de groep bestond erin om te streven naar operational excellence, dus werd er besloten om nieuwe erp-tools in te zetten, ter vervanging van de oplossingen op maat die werden gebruikt in cloud en die hadden gezorgd voor een moeilijk te beheersen en dure shadow it.

Bij Eggo hebben we gekozen voor een omvorming van de systemen en processen, met een sterke business process re-engineering- en change management-dimensie. Het verkoopproces van een keuken is immers zeer ingewikkeld en kan wel uit honderd stappen bestaan. We besloten om de tool terug in eigen handen te nemen en aan te passen en te integreren om de dienstverlening aan onze klanten te verbeteren.

Voor Euro Center lanceren we eind deze maand een nieuwe oplossing voor toonbankverkoop op maat. Ze werd ontwikkeld met Audaxis en ons intern team op basis van het open source product Compiere. Dit is immers onze core business en de processen worden gekoppeld aan een set van diensten op maat die een competitieve differentiator vormen. Vroeger gebruikten we een beheertool gebaseerd op Unix in cloud, maar die bleek niet gebruiksvriendelijk en verouderd. Bovendien hingen we noodgedwongen af van een externe partner.

Met deze nieuwe erp kunnen we dubbele invoer voorkomen en beschikken we over doeltreffende bedrijfssturingstools. Ook kunnen we nieuwe diensten aanbieden aan onze klanten, een systeem met elektronische bestellingen invoeren en meer elektronische documenten met onze leveranciers gaan uitwisselen. In dit verband gaan we de tool ESB/ETL van Talend ontplooien als interface tussen de interne en externe gegevensbronnen, die zal zorgen voor de integratie tussen de business flows.

Tegelijkertijd hebben we bijzondere aandacht besteed aan ons wan-netwerk dat maar liefst 75 sites met elkaar verbindt. We kozen voor het Explore mpls-netwerk van Belgacom.

Wat zijn de huidige en toekomstige IT-projecten?

OLIVIER COLLARD: We gaan de integratie met onze leveranciers nog opdrijven op basis van Tradeplace, Eancom en xml. Nu al kunnen bestellingen elektronisch worden verzonden, om de fax geleidelijk aan te vervangen en dubbele invoeringen te voorkomen. Maar dankzij exporttools willen we alle bestelstromen automatiseren en interfaces met onze leveranciers creëren. Deze integratiestromen moeten ook stroken met onze interne processen, iets wat veel discipline vereist vanwege de business en een change management-dimensie impliceert.

Voor ons netwerk gaan we de prestaties verder verbeteren om een optimale snelheid te bereiken, de beste klantervaring te bieden en te streven naar operational excellence. Zo installeerden we 3G voor de back-up van de lijnen in de helft van onze winkels en gaan we de asynchrone stromen tussen onze winkels en ons centrale datacenter verhogen. Binnenkort gaan we al onze sites overbrengen naar vdsl en efm (ethernet in the first mile, nvdr).

Het probleem van bring your own device staat ook op de agenda. We hebben Blackberry gestandaardiseerd, maar de iPhone dringt zich steeds meer op. Vele jonge medewerkers verwachten dat ze in een bedrijf dezelfde connectiviteitervaring vinden als thuis, maar het is belangrijk dat ze begrijpen dat thuis voor enkele vrienden koken niet hetzelfde is als koken in een groot restaurant voor een paar honderd mensen.

Op het vlak van projectbeheer zijn we van plan om een pmo of project management office in te voeren om een prioriteitenlijst op te maken van de projecten en de expansie van de groep te ondersteunen.

Staat cloud op de agenda?

OLIVIER COLLARD: Zoals ik al eerder zei, hebben we 4 jaar geleden om allerlei redenen besloten om een groot deel van onze informatica terug binnen onze eigen muren te brengen. Niet alleen bleken de kosten intern minder hoog, maar er rezen ook vragen over de veiligheid van de klantgegevens, een bijzonder waardevolle asset voor ons, om nog maar te zwijgen van het beheer van de contracten, de integratie met de interne tools en de risico’s wanneer er een contract buiten gaat. We hebben wel een private cloud gecreëerd, zodat we bijvoorbeeld op maximaal 1 uur een nieuwe productieserver kunnen ontplooien. Denkt u echt dat een dergelijke flexibiliteit mogelijk zou zijn in een publieke cloud, en zo ja, tegen welke prijs? Op het vlak van cloud in het bijzonder en van it in het algemeen, is het altijd belangrijk om een kritische geest te behouden en geen genoegen te nemen met wat de leveranciers vertellen. Cloud lost immers niet alles op, meer bepaald op het vlak van onafhankelijk tegenover de cloudleverancier, de veerkracht van het netwerk, de prestaties, de gemakkelijke integratie met onze interne applicaties, ownership en de veiligheid van de gegevens, de transparantie van de contracten en risico’s, enz. Deze ongelukkige ervaring heeft ons eigenlijk wel geholpen.

Hoe evolueren uw IT-teams?

OLIVIER COLLARD: Ik werk met een intern it-team van 5 mensen, plus 2 ontwikkelaars en enkele externe technici. We geven altijd voorrang aan standaardisatie en integratie. Maar het is moeilijk om mensen met de juiste vaardigheden te vinden. We doen dus een beroep op partners, bijvoorbeeld Computerland voor de infrastructuur, Audaxis voor de erp-ontwikkelingen, Nexios voor de netwerken en Consultis voor de process re-engineering. Wij geven de voorkeur aan lokale partners die ongeveer even groot zijn als wij en met wie we een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen, in plaats van een service te consumeren. We willen ook terugkeren naar de lokale economie en samen met onze partners verder groeien.

Wat is de sleutel tot het succes van deze it-projecten?

OLIVIER COLLARD: Ten eerste gaat het niet om it-projecten, maar om businessprojecten. De verantwoordelijken van de businessafdelingen hebben telkens meegeholpen en meegewerkt aan het project. It was slechts een facilitator, ook al moet ze de business uitdagen. Een van de sleutels tot succes is zeker de afstemming van de it op de business. Vandaar de noodzaak van de cio om de twee strategieën goed te begrijpen en de it ten dienste van de business te stellen. De cio moet ook dicht bij de ceo staan. Ik heb het voordeel dat Frédérick Taminiaux, onze jonge algemeen directeur, goed kan luisteren en begrijpt dat it niet alleen een kostenplaats is, maar ook een groeimotor. Ik zetel ook in het directiecomité, zodat ik begrijp wat er gebeurt in de business. Vroeger zat it zo’n beetje in een ivoren toren, maar tegenwoordig begrijpen informatici wat er leeft op het terrein en wat de prioriteiten van de business zijn, en treden ze in dialoog met de gebruikers. Onze informatici zijn niet alleen hoogstaande technici, maar echte partners van de business. Ik volg trouwens momenteel een Executive MBA aan de Vlerick Business School. Zo kan ik beter inzicht krijgen in de businessstrategieën, de ondernemersgeest beter begrijpen en de visie op lange termijn mee helpen bepalen. De keukensector is bijvoorbeeld erg ondernemend. Zo verkoopt Eggo sinds kort ook dressings en de ingevoerde erp stelt ons in staat om flexibeler te zijn en sneller in te spelen op de nieuwe businesseisen. De cio moet natuurlijk de kosten in het oog houden, maar ook waarde creëren.

De it wordt voortaan al erg vroeg betrokken bij plannen voor de uitbreiding van de onderneming en schenkt veel aandacht aan de communicatie met de business. Mijn taak is dan ook steeds minder technisch getint, ik speel meer de rol van een facilitator.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content