Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Sinds de oprichting in 2009 vanuit de entiteit voor it-diensten van Electrabel in het kader van de liberalisering van de Belgische energiemarkt, is de informatica steeds sterker geworden bij ORES, operator van de gas- en elektriciteitsnetwerken in Wallonië. Een ontmoeting met Patrick Ancia, huidige cio, en zijn opvolger, Eric Van den Rul.

Hoe is informatica ontstaan binnen ORES?

PATRICK ANCIA: De informatica-afdeling werd begin 2009 opgericht met de vennootschap, toen de business unit waartoe ze behoorde zich afsplitste van Electrabel. De ontwikkelings- en exploitatieactiviteiten van de energiedistributienetwerken konden niet meer uitgeoefend worden door de operator van weleer, gezien de concurrentie. Deze splitsing volgde na de splitsing in de andere gewesten van het land, Eandis in Vlaanderen en BNO (Brussels Network Operations) in Brussel. Het beheer van onze informatica-infrastructuren blijft toevertrouwd aan Electrabel ITS, een dienstenbedrijf dat optreedt als leverancier. Momenteel wordt er een ‘silo’ opgericht die speciaal is toegelegd op onze informatica-infrastructuren. Maar het hele applicatiebeheer werd ondergebracht bij ORES. In dit eerste jaar hebben we het applicatiepark geconsolideerd, namelijk twee grote applicaties: SAP voor het beheer van de klanten, het personeel, de technische en financiële middelen, en een homogeen geheel van technische ‘custom-made’ applicaties (assetbeheer, releasebeheer, simulaties van netwerkontwikkeling, enz.).

Wat waren de meest recente projecten?

PATRICK ANCIA: In 2009 en dit jaar ontwikkelden we een reportingapplicatie op basis van SAP. Daarnaast hebben we zitten zwoegen aan een project voor de invoering van een nieuwe organisatie, een project waarvan de leiding werd toevertrouwd aan Eric, die me binnenkort opvolgt.

ERIC VAN DEN RUL: De wijziging bestaat erin dat we van een situatie van een businessunit overstappen naar een autonome afdeling binnen een onafhankelijke vennootschap. Op organisatorisch vlak hebben we ervoor gezorgd dat de relatie tussen it en de business sterker werd om een degelijk beheer van de informaticafunctie te waarborgen. Natuurlijk werden de sterke punten van de voorgaande organisatie daarbij overgenomen. We integreren geleidelijk aan het beheer van nieuwe mobiele applicaties (beheer via mobiele pc’s van de aansluitingswerken) zodat een groot deel van de technici is uitgerust met nieuwe mobiele informaticatools.

Welke projecten staan er voor dit jaar en in de toekomst op stapel?

ERIC VAN DEN RUL: Organisatorisch gezien gaan we onze contacten met onze leveranciers versterken door de nadruk te leggen op monitoring, de sturing van de applicaties, de opvolging van incidenten en de prestaties van de applicaties en infrastructuren.

Een ander groot project is de verdere invoering van de nieuwe organisatie van de informatica-afdeling. Het project bevat een belangrijk luik rekrutering en de invoering van een nieuwe structuur in 2010 en 2011. Dit heeft meer bepaald betrekking op de oprichting van een business intelligence dienst die een nieuwe ontwikkelingspijler wordt, net als de pijlers voor de ontwikkeling van beheersapplicaties en van technische/GIS-applicaties. Tot slot willen we de informaticadienst nog meer industrialiseren en professioneler maken dankzij governance, nieuwe processen, nieuwe methodes, enz. De nadruk komt te liggen op de verbetering van onze vaardigheden en eigen sturingsmiddelen, maar dan gericht op de klant. Wat de applicaties betreft willen we onze portefeuille doen evolueren, meer bepaald met de oprichting van een clearing house, in samenwerking met andere actoren op de vrijgemaakte markt, en de ontwikkeling van een facturatie-applicatie in SAP. Voor het gedeelte cartografie en netwerkbeheer zullen we evolueren naar real time. In 2011 moeten we ook de architectuur vereenvoudigen, vooral die van de mobiele applicaties. En tot slot op technisch vlak moeten we ons afstemmen op de marktnormen om de kosten en de werkingsrisico’s beter te beheersen. Deze normen worden momenteel opgesteld. Zo kozen we bijvoorbeeld het product Sharepoint als voetstuk voor samenwerkingstools. Biztalk werd gekozen om onze EAI te ondersteunen. SAP en .Net zullen trouwens onze normen vormen, en we mogen niet vergeten dat we uiteraard de historiek van Sybase en PowerBuilder zullen moeten beheren. Voor de infrastructuur kozen we voor Microsoft en Oracle.

Hoe zullen uw teams evolueren?

PATRICK ANCIA: In het begin telde de informatica-afdeling 38 medewerkers, afkomstig van Electrabel. We moesten tegen het eind van het jaar aan 64 geraken. Dit houdt in dat er vele mensen aangeworven en opgeleid werden, er wordt meegewerkt aan de ondernemingservaring, enz. Dit alles loopt momenteel nog. Het hoeft geen betoog dat het niet gemakkelijk is om mensen te vinden, want ORES is zelf nog maar net uit de startblokken vertrokken. Maar onze geografische ligging in Louvain-la-Neuve en de aantrekkingskracht van een beroep, dat volop evolueert, vormen dan weer sterke troeven. We zoeken vooral businessanalisten, senior ontwikkelaars, architecten en projectbeheerders.

ERIC VAN DEN RUL: Wat de rekruteringen betreft, wil ik benadrukken dat de informatica-afdeling zowel technische als businessgerichte profielen moet combineren, zonder technocratisch te zijn. We hebben mensen nodig met een luisterend oor voor de klanten en die de behoeften begrijpen. Naast deze rekrutering moesten we nieuwe in te voeren processen bepalen waarvoor interacties tussen de verschillende teams, onze interne klanten en onze leveranciers nodig zullen zijn. Voor 2010 werden er vier kernprocessen gekozen die voorrang krijgen: het beheer van de vraag naar it (portfolio management); ontwikkelingen rond nieuwe methodes voor projectbeheer, zoals Prince2; applicatieve change management; en tot slot service management – incidenten, kwaliteit van de applicaties, ticketbeheer, enz. – iets wat bijzonder belangrijk blijkt te zijn voor mobiele applicaties.

Denken jullie aan outsourcing?

ERIC VAN DEN RUL: Momenteel houden we het voor de ontwikkelingen op een 50/50-verdeling tussen interne en externe medewerkers, wat volgens mij een goed evenwicht is. Het is natuurlijk de trend om een beroep te doen om de markt voor ontwikkelingsmiddelen. Zoals we al zeiden, wordt het beheer van infrastructuren toevertrouwd aan Electrabel ITS.

Hoe evolueren uw it-budgetten?

ERIC VAN DEN RUL: De budgetten stijgen omdat it volop in ontwikkeling is. Maar we blijven binnen de marktnormen, die met name bepaald worden door de benchmarks van de sector, namelijk minder dan 4%.

PATRICK ANCIA: Ik wil er nog bij zeggen dat het budget de 4 laatste jaren verdubbeld is.

Hoe zien jullie it evolueren op langere termijn?

ERIC VAN DEN RUL: De soa-architecturen en cloud computing blijven voor ons technologieën die we op langere termijn zullen overwegen, ook al hebben we nu al interesse voor webservices. De evolutie naar real time vormt een andere grote uitdaging, meer bepaald op het vlak van veiligheid en applicatie-architectuur, enz. En natuurlijk wordt de besluitvorming steeds belangrijker voor beheerreporting of regelgevende aspecten. Temeer omdat de vereisten van de regulator van de markt meestal geen rekening houden met de impact en de eisen van de bestaande systemen. Soms is het erg moeilijk om aan de vraag te voldoen zonder wezenlijke wijziging van onze informaticasystemen. Tenslotte was de informatica-afdeling in het begin een klein team. Met de komst van nieuwe mensen moeten we bijzonder goed letten op de communicatie, zowel tussen de teams als met onze externe partners. Ik twijfel er niet aan dat dit juist zal gebeuren dankzij de ontplooiing van samenwerkingstools en door goed omlijnde processen. Terwijl we bij dit alles op mensenmaat blijven werken, wat een voordeel vormt voor de nieuwkomers.

Is de cio lid van het Directiecomité? En indien wel, is dat dan een voordeel?

ERIC VAN DEN RUL: Ja, de cio zetelt in het directiecomité. Deze aanwezigheid binnen het directiecomité is belangrijk, enerzijds voor de vorming van de collega’s en anderzijds kan de cio rechtstreeks bijdragen tot de strategie van de onderneming. Want informatica is een belangrijke asset bij ORES. Informatica maakt deel uit van de strategische besluitvorming. En daarom kan de informatica-afdeling vooruitlopen op beslissingen, in plaats van er alleen op te reageren.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content