Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Yves Baguet ging halverwege de jaren ’90 aan de slag bij Cedel (nu omgedoopt tot Clearstream), geruggensteund door een flinke bagage uit de financiële wereld. Eerst begon hij met een volledige re-engineering van de it, en stelde hij de afdeling open voor klanten van buitenaf. Vandaag bevestigt de – waarschijnlijke – fusie met Nyse en Euronext deze evolutie.

Kunt u ons een kort historisch overzicht van de informatica geven?

YVES BAGUET: Eerst moet u weten dat informatica een centrale plaats inneemt in de activiteiten van de onderneming: business en it zijn sterk geïntegreerd en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Historisch gezien hadden we een klassieke it: mainframe, Cobol en DB/2 tot in ’95. Nadien zijn we begonnen met een volledige re-engineering van ons it-platform, zowel wat betreft de applicaties als de infrastructuur, en dit zowel op functioneel als technisch vlak. Op technisch gebied zijn we gemigreerd naar open Unix Solaris systemen die doelgericht zijn: C++, C en Oracle, Java en J2EE als front-end. Dit alles in een clusterinfrastructuur met load balancing, hot standby, enz. En anderhalf jaar geleden zijn we gestart met de migratie naar Linux, die vandaag zo goed als klaar is. Dit alles op x86-hardware. Omdat onze systemen zo kritiek zijn, gebruiken we extra technologieën zoals synchrone mirroring van gegevens met EMC, de clustering van servers, multi-core, enz.

Welke grote projecten vonden er de voorbije jaren plaats?

YVES BAGUET: Eerst was er de volledige re-engineering: tussen ’98 en 2002 hebben we het programma Création gelanceerd, bedoeld voor de kernapplicaties (settlement, custody, collateral management, enz.) om ze real-time, event-driven te maken dankzij de ‘publish and subscribe’-technologie, en doelgericht, wat vrij uniek was in een back-officeomgeving, en ook nu nog. Dit programma vergde meer dan 100.000 dagen/manuren werk.

We hebben bovendien onze infrastructuren geconsolideerd met begrippen als domeinen en virtualisatie, alsook disk staging. De veiligheidsinfrastructuur werd bovendien versterkt met de invoering van pki (public key infrastructure), dat steunt op de hoogste marktnormen. We zijn ook gemigreerd naar Linux en open source. Virtualisatie stond ook op de agenda, met VMware.

Tot slot is er het laatste project, waar ik bijzonder trots op ben, namelijk de ontwikkeling van de it om diensten te verlenen buiten Clearstream, met name financiële of niet-financiële instellingen. Deze diensten gaan van pure hosting tot managed services en zelfs SaaS en asp. We beschikken dus over de belangrijkste diensten; nu ontbreekt enkel nog bpo (business process outsourcing) waar we volop aan werken. It is zo een profit center geworden. Deze activiteit ging 4 jaar geleden van start en we tellen nu al 17 klanten, waarvan er 4 werden binnengehaald in februari en augustus 2011, waaronder een bekende en befaamde Belgische bank. Het bewijs dat we op internationaal vlak geloofwaardig zijn op het vlak van it-diensten. Het gaat dus om een grote ontwikkelingspijler voor de toekomst.

Hoe zit het met de toekomstige projecten?

YVES BAGUET: Gezien de beslissing de Europese Commissie is het duidelijk dat de integratie tussen Deutsche Börse/Clearstream en New-York Stock Exchange/Euronext een grote uitdaging zal vormen.

Het andere grote project is het strategische ontwikkelingsprogramma van nieuwe diensten met hoge meerwaarde. Dit programma van 3 jaar zal vooral betrekking hebben op een portefeuille van nieuwe applicaties. Het gaat hierbij om diensten rond custody, reporting, enz. op zeer hoog niveau. Kortom, alle facetten van onze diensten zullen steeds verder ontwikkeld moeten worden.

Open source vormt de kern van IT. Waarom?

YVES BAGUET: De keuze van open source, zowel in het besturingssysteem als in de applicaties, voorkomt vendor locking. Want de trend bestaat erin dat leveranciers hun klanten insluiten. Natuurlijk is open source niet volledig gratis, maar er is altijd sprake van een positieve financiële business case, en zeker niet altijd op het vlak van maintenance. Maar open source biedt vooral meer opties, dankzij de open source-gemeenschap.

Hoe ziet u uw rol van CIO ten opzichte van de algemene directie?

YVES BAGUET: In de eerste plaats moet de cio een federator zijn, door de opstelling van de businessstrategie te begrijpen en eraan mee te werken, en dan door de nodige krachten op één lijn te brengen om deze strategie uit te voeren. De cio is weliswaar niet minder of meer belangrijk dan een ander lid van de algemene directie. Maar de algemene directie moet kunnen steunen op de cio en er zeker van zijn dat hij doet wat hij moet doen. De cio moet ook een natuurlijke leider zijn en de teams en omvangrijke projecten verzamelen en sturen. Kortom, de delivery van projecten en projectbeheer zijn van groot belang. Hij is ook de bemiddelaar van het directiecomité en speelt een rol in de communicatie naar de it-teams. De cio moet vaardigheden als coaching en people management bezitten, want uiteindelijk gaat het om een business van mensen. Er kan dus geen sprake van zijn dat iemand wordt beschouwd als een cel in een spreadsheet. Tot slot is de cio verantwoordelijk voor een volwaardige business line en hij draagt bij tot de top line van het bedrijf. Vandaar mijn wil om diensten naar buiten toe aan te bieden en van it een profit center te maken.

Hebt u uw rol als CIO de voorbije jaren zien evolueren?

YVES BAGUET: Voortaan moet de cio veel meer klantgericht zijn en minder back-office, vooral in onze soort business. Gezien de internationale economische gebeurtenissen moet je ook zeer snel kunnen reageren en creativiteit en vernieuwing aan de dag leggen. De cio leidt niet langer een omgeving met een grote inertie, maar moet zich neerleggen bij de koerswijzigingen, de deliveries op korte termijn, zijn standpunten niet meer opdringen, enz. De waarheid van vandaag ziet er morgen misschien heel anders uit. Tot slot moet de cio de ontwikkelingstechnieken in vraag stellen en zich richten naar wendbare ontwikkelingen.

De cio moet ook een technicus blijven om de grote technologische keuzes die gemaakt moeten worden, te begrijpen. Daarom is het zo moeilijk om al deze vaardigheden te combineren.

Hoe evolueren uw budgetten?

YVES BAGUET: Heel eenvoudig: sinds 8 jaar zijn kostendaling en efficiëntie aan de orde: meer doen met minder geld. De projectvolumes nemen toe, zonder dat het overeenstemmende budget noodzakelijk mee de hoogte in gaat. Wat de productie betreft kennen onze budgetten een daling met twee cijfers ten opzichte van vorig jaar. De groep Deutsche Börse staat trouwens bekend om haar vermogen om de kosten te beheren. Dat houdt in dat er keuzes gemaakt moeten worden op het vlak van technologie, de frequentie van de upgrades, oplossingen voor de toewijzing van middelen, enz.

Houdt dit in dat er gebruik wordt gemaakt van outsourcing of offshoring?

YVES BAGUET: Sinds 4 à 5 jaar kiezen we eerder voor nearshoring met de oprichting van een eigen site in Oost-Europa. Onze benadering bestond erin de lokale externe informatici die gebruikt werden bij bodyshopping te vervangen door Clearstream-mensen via nearshore. Zo konden we enerzijds onze kosten aanzienlijk doen dalen, maar anderzijds vaardigheden binnen onze eigen muren halen. Deze near- shore-medewerkers worden vooral gebruikt voor applicatieontwikkeling, ondersteuning van infrastructuren en test support. We zijn zeer tevreden over het werk dat onze collega’s in Praag hebben geleverd.

Onze teams tellen 480 interne medewerkers, waarvan het merendeel in Luxemburg, maar ook in Frankfurt en Praag, naast een honderdtal externe medewerkers. Deze verhouding is goed en maakt het mogelijk om het variabele deel van onze activiteiten te dekken.

Zorgt het aanbod van externe diensten niet voor een conflict met de interne diensten?

YVES BAGUET: Onze strategie voor externe diensten steunt op een maximaal hefboomeffect van het aanbod van interne diensten. Zo kunnen we de prijzen aan de externe klanten beperken omdat het werk van onze teams geoptimaliseerd werd; maar dat biedt ook een extra motivatie voor de teams van wie het werk meer gevarieerd is en andere gesprekspartners krijgen. Het moeilijke aspect is natuurlijk jongleren met de toewijzing van de hulpmiddelen, wat een uitdaging vormt op het vlak van management.

Clearstream past een strikte ethiek toe want soms bieden we diensten aan concurrerende bedrijven aan die tegelijk leverancier en concurrent zijn, met diensten die gelijken op de onze. Deze klanten zijn verspreid over vele landen en werden verworven zonder een toegewijd commercieel team. Tot slot kozen we ervoor flexibiliteit aan de dag te leggen in onze pricing met een aanpak op maat, die afwijkt van de onbuigzame programma’s van sommige leveranciers. Terwijl de concurrentie een one off prijs bood voor de migratie, met vervolgens terugkerende exploitatiekosten, kunnen we een afgetopte uniforme kostprijs aanbieden waar we de kostprijs van de migratie voor de hele duur van het contract in afwentelen. Een aanbod dat anderen nu ook stilaan overnemen.

Deze diensten hebben geleid tot de oprichting van partnerschappen. Hoe zit het daarmee?

YVES BAGUET: Voor externe diensten is ons doel duidelijk de back-office van kleine en middelgrote banken. Voor onze asp-diensten hebben we effectief partnerschappen aangeknoopt met de marktleiders, meer bepaald inzake banksoftware. Dit geldt bijvoorbeeld voor Callataÿ & Wouters, Odyssey/Temenos, Reuters, Information Mosaic, Advalvas of nog BSB, en dit zonder exclusiviteitschema’s aan te gaan.

Hebt u niet overwogen om een afzonderlijke vennootschap op te richten voor deze diensten?

YVES BAGUET: Dat is momenteel inderdaad niet zo. We hebben wel een onderneming binnen de onderneming opgericht door duidelijk te handelen als ondernemer, door een interne cel te structureren. Maar NYSE heeft vandaag een specifieke business line NYSE Technologies om de it-diensten te promoten naar de buitenwereld, en het is een weg die we ook hebben ingeslagen door diensten te ontwikkelen rond asp, SaaS en klassieke hostingdiensten.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content