Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

In een kmo moet it meewerken aan de ontwikkeling van de business in plaats van louter een kostenpost te zijn. De it-manager moet een gesprekspartner worden van de ceo door de it-strategie en businessstrategie aan elkaar te koppelen. Dixit Jean Gabriel, geassocieerde partner bij Just In Time Management (*), op uitnodiging van Waslet IT.

Het aligneren van it en de business is goed te zien in grotere bedrijven, en de rol van de it-manager van een kmo is dan ook aan het veranderen. “Een kmo is vaak een gezinsbedrijf dat it ziet als een kostenpost. Maar informatica kan een bron van productiviteit zijn en zelfs de activiteiten helpen ontwikkelen, luidt de analyse van Jean Gabriel. It staat immers centraal in de business en heeft een invloed op de werknemers en de klanten en prospects, op de leveranciers en zelfs op de overheid. Vaak is it ook eerder een factor die leidt tot frustratie in plaats van tot tevredenheid. In geval van een panne wordt de ceo meestal te laat betrokken in het proces.”

Natuurlijk bestaan er enkele basismaatregelen om een goede werking van de it te waarborgen, zoals het gebruik van antivirus, regelmatig back-ups maken, de monitoring van de systemen en proactief onderhoud. “It zou veel vroeger moeten worden betrokken bij het strategisch denken en mag zich niet beperken tot het implementeren van oplossingen op verzoek van de business, maar moet eerder vooruitlopen op de eisen van de business. De globale businessstrategie mag niet los staan van de it-strategie.”

Hij voegde er nog aan toe: “Een goede ceo van een kmo laat zich goed omringen, meer bepaald op het vlak van it. Omdat de ceo overal tegelijk moet zijn, heeft hij er alle belang bij om goed advies in te winnen.”

NIEUWE ROL

In een kmo is de it-verantwoordelijke of it-manager echter al te vaak nog een technicus, een technologiespecialist, wanneer deze rol niet berust bij een “goede ziel” die een min of meer nauwe affiniteit met informatica heeft. “Maar de rol van de it-manager moet breder worden en overstappen van pure technologie naar businessmanagement, en zelfs naar commercieel denken en marketing”, aldus nog Jean Gabriel. Hij raadt zowel de ceo als de it-manager aan om it een plaats te geven binnen het directiecomité.

DELEGEREN

Omdat it een directe impact heeft op de business, vindt Jean Gabriel dat “de juiste aanpak in een kmo bestaat uit een it-manager die dicht bij de ceo staat en betrokken is bij de businessstrategie.” Maar hoe zit het dan met het dagelijks beheer van de infrastructuur? “De it-manager heeft de taak om de it-middelen en -providers te selecteren en te coördineren, zowel intern als extern.” En als ervoor gekozen wordt om de it toe te vertrouwen aan een provider, “dan moet deze dienstverlener niet alleen oplossingen aanbieden, maar ook mee strategisch denken en de behoeften helpen bepalen. Kortom, proactief zijn in plaats van reactief. De leverancier mag niet aarzelen om de kmo uit te dagen”, vindt Jean Gabriel nog.

(*) Just In Time Management is een adviesbureau dat uitsluitend bestaat uit partners met bewezen ervaring in algemene directie, die hen in staat stelt om hun knowhow te delen en andere bedrijfsleiders te begeleiden en hen advies te geven.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content