Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Begin 2009 zag Delta Lloyd Life zich gedwongen om zijn informaticastructuur weer over te nemen ingevolge de ontmanteling van de gedeelde dienstverlener Rainbow. Die was destijds opgericht in samenwerking met P&V en Dexia. De overname van Swiss Life verplichtte DLL om het it-hoofdstuk te herbekijken. De outsourcing moest voor het einde van het jaar afgelopen zijn. Vervolgens moesten er marketing- en innovatieprojecten worden overgenomen.

Is de recente it-geschiedenis van Delta Loyd Life een eerder bewogen historiek?

ANNE ROMAGNOLI: Toen ik in de it-directie aankwam begin 2009 was de informatica-afdeling belast met een dubbele erfenis. Enerzijds had de it van het voormalige Delta Lloyd Life geen echte identiteit en ook geen federatief karakter, ze was versmolten met de verschillende beroepstakken. Een uiterst soepele it-afdeling, waarvan bepaalde kosten waren gesplitst, maar soms zonder centraal beheer. Anderzijds was er de it van het overgenomen Swiss Life die beter gestructureerd was, maar minder soepel. De twee werkwijzen vormen samen een ideale ‘structured flexibility-cocktail’. Het dient gezegd dat Delta Lloyd Life voor haar it reeds in grote mate aan outsourcing deed, voornamelijk bij EDS voor de infrastructuur, maar ook bij andere providers, terwijl Swiss Life zijn it-infrastructuur had toevertrouwd aan Rainbow.

Vanaf mijn benoeming werd beslist om de it-infrastructuur te fuseren en uit handen te geven, een keuze die werd gemaakt op basis van een aantal criteria gebaseerd op de Cobit- en Itil-frameworks. Vervolgens diende men te bekijken of de it-infrastructuur kon worden toevertrouwd aan de groep die zijn it-infrastructuur (vroeger toevertrouwd aan IBM) opnieuw intern beheerde. Het is dit alternatief dat werd weerhouden in het kader van het 5-jarig contract met Cegeka. Het contract werd ondertekend in november 2009.

Hoe verliep die outsourcing?

ANNE ROMAGNOLI: De migratie bestaat erin om alle infrastructuur die vroeger was ondergebracht bij Rainbow, EDS, IBM, enz. over te brengen naar de datacentra van Cegeka. Wij gaven de voorkeur aan een ‘as is-migratie’, aangezien de infrastructuur reeds gevirtualiseerd was bij Rainbow en gedeeltelijk gevirtualiseerd bij EDS/Delta Lloyd Life. Deze keuze werd gemaakt om de risico’s en de kosten te beheren, het beheer in handen te hebben en om vervolgens de mogelijkheid te hebben om de infrastructuur geleidelijk te moderniseren. Qua toepassingen hebben wij in eerste instantie het aantal toepassingen teruggebracht van 12 naar 10. Bepaalde toepassingen moeten nog worden gemigreerd of gemoderniseerd, en dat zal verscheidene jaren duren. De eerste prioriteit bestond erin om doelplatformen te definiëren, en om vervolgens de te ontwikkelen scope te evalueren, en ten slotte de migratie uit te voeren.

Tegenwoordig gebeurt die migratie toepassing per toepassing, maar volgend jaar willen wij het tempo opdrijven door parallel te werken aan verschillende migraties.

Een andere uitdaging bestaat erin dat bepaalde toepassingen verder moeten worden gemoderniseerd en dat de versie-upgrades moeten worden geïntegreerd, zoals GraphTalk A.I.A van CSC voor de individuele levensverzekering.

Hoe gaat u dat doen?

ANNE ROMAGNOLI: De strategie bestond erin om de doelplatformen te definiëren, en om vervolgens de toepassingen te analyseren en deze te bekijken die men moet migreren of grondig vernieuwen of herwerken. Het leitmotiv hierbij bestaat erin het rendement te maximaliseren en de kosten tot een minimum te beperken.

Wetende dat wij er de voorkeur aan geven om onze interne bronnen te gebruiken voor activiteiten met toegevoegde waarde, zullen wij waarschijnlijk een beroep moeten doen op externe partners voor taken die men kan automatiseren en die kunnen geïndustrialiseerd worden. Het is namelijk de bedoeling om vanaf volgend jaar nieuwe concepten te ontwikkelen die de mogelijkheid bieden om innovatie en nieuwe commerciële diensten te bieden. We moeten uiteraard niet innoveren om te innoveren, we moeten tegemoet komen aan de noden van de business. De rol van de it bestaat er zowel in om de sector te ondersteunen als om de kosten te helpen beperken.

Daarom zouden wij de ontwikkeling en de Scrum-methodologie willen testen, om de mogelijkheid te bieden de band tussen de business en de it te versterken. In de beginfase zal de ontwikkeling bijkomende inspanningen vereisen, we zullen opnieuw moeten leren en ons aanpassen, maar wij hopen dat de methode zich als een olievlek zal uitbreiden. Het testen van deze methodologie zal waarschijnlijk gebeuren via een pilootproject met een partner. Het gaat er in de toekomst immers om opnieuw te starten met ontwikkelen en nieuwe businessconcepten te ondersteunen.

Welke is de rol van de cio binnen de organisatie?

ANNE ROMAGNOLI: Als cio zetel ik in het directiecomité van Delta Lloyd Life en breng ik rechtstreeks verslag uit aan de ceo. Het is belangrijk om de directie te ondersteunen en beslissingen moeten samen worden genomen. Mijn rol bestaat er in dit opzicht in om de pro’s en contra’s uit te leggen, om te informeren en om op te leiden. De it moet geen spitstechnologie zijn, het is de bedoeling dat de it de mogelijkheid biedt om de business te laten draaien en te anticiperen op toekomstige behoeften.

De rol van cio is in deze ook geëvolueerd en zal nog evolueren, de cio zal niet meer alleen de beschermer zijn van de it en een verplichte fase waar men door moet, it zal ook een businesspartner zijn. Met als opdrachten: vormen, advies geven, bewustzijn bijbrengen en begeleiden. Dat zal voornamelijk het geval zijn voor het gebruik van cloud computing, maar ik geloof meer in de opkomst van de privé cloud, vooral in de bank- en verzekeringswereld waar veiligheid en vertrouwelijkheid een essentiële rol spelen. Bovendien gaat het erom uit te leggen dat men niets voor niets heeft en dat kosten beperken vaak gepaard gaat met keuzes maken. De it communiceert voortdurend met de business en onderhoudt permanent contact. Want voor de gebruikers is informatica een ‘commodity’ geworden net zoals water of elektriciteit: die moet functioneren op het ogenblik dat men ze nodig heeft.

Welke infrastructuur gebruikt men?

ANNE ROMAGNOLI: De kern van onze platforms draait onder Unix, een erfenis van Swiss Life, met uitzondering van het Bull GCos7-platform afkomstig van Zelia en gedeeltelijk ook van Swiss Life. Dit wordt momenteel ongewijzigd gemigreerd bij Cegeka dat voor ons ook de disaster recovery en de business continuity behartigt, met de twee zalen van Hasselt en Leuven. Het geheel draait op DB Oracle. Wij beschikken ook over gevirtualiseerde Windows-servers voor rand- of coretoepassingen, terwijl IBM door Cegeka werd gekozen voor san-opslag. De telecomlijnen zijn Telenetlijnen, de telefonie is Avaya, en het geheel wordt beheerd door Cegeka.

De end-user-informatica, zijnde 800 machines, draait onder Windows, vandaag nog steeds XP, maar Windows 7 zal eind september worden geïnstalleerd na de verhuis vandaag van de middelen naar de Pleinlaan in Brussel, die zullen terugkeren naar het Zuidstation. De overgang naar Office 2010 is voorzien voor volgend jaar.

Hoe zijn uw teams samengesteld?

ANNE ROMAGNOLI: De it-teams tellen ongeveer 80 medewerkers, waarvan er een veertigtal bezig zijn met de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen, een tiental met de infrastructuur en het IMAC-beheer (install, move, add and change), de rest staat in voor het beheer van projecten en programma’s, ten behoeve van de teams die instaan voor de ontwikkeling en ter ondersteuning van hen. Men dient er het personeel aan toe te voegen dat tewerkgesteld is bij Cegeka voor de uitbestede infrastructuur. Een tiental externen zijn ook opgenomen in deze cijfers. Deze externen bieden de nodige flexibiliteit, maar ik dring erop aan om de vitale businesskennis en toepassingskennis en de toegevoegde waarde te behouden.

Net zoals andere bedrijven ondervinden wij moeilijkheden om bepaalde technische profielen te rekruteren, en zelfs om onze informatici te houden, ook al is ons Java-team al meer dan 1 jaar vrij stabiel.

Hoe evolueren uw budgetten?

ANNE ROMAGNOLI: Over het algemeen dalen de budgetten. Zo hebben wij bijna onze infrastructuurkosten door twee gedeeld dankzij de synergieën die werden gerealiseerd ingevolge de consolidatie, en gestabiliseerd, en de onderhoudskosten hebben wij zelfs lichtjes doen dalen. Wij zullen deze consolidatie intensiveren en onze investeringen in innovatie en nieuwe projecten versterken, wat uiteraard de externe kosten zal doen stijgen. Elk nieuw project zal dus het voorwerp uitmaken van een business case, die degelijk wordt ondersteund in het kader van de Prince2-methodologie.

Outsourcing speelt uiteraard een belangrijke rol in de it-strategie.

ANNE ROMAGNOLI: Het contract met Cegeka is een van de hoekstenen van onze strategie. Bovendien is het mogelijk dat wij nog meer voor outsourcing kiezen in de toekomst, met name om het ritme van de migratieprojecten te versnellen die parallel zouden kunnen gelanceerd worden. De bedoeling bestaat erin taken met een geringere toegevoegde waarde en die minder vakkennis vergen uit te besteden.

Dat wil daarom niet zeggen dat er voor ons vandaag sprake is van offshoring, wetende dat de omvang van onze projecten niet voldoende is. Toch is er niets dat onze partners verhindert om terug te grijpen naar offshoring of naar nearshoring, zoals dat het geval is voor CSC met het onderhoud van de GraphTalk A.I.A.-toepassing

Is groene it een prioriteit?

ANNE ROMAGNOLI: Groene it en ecologie in het algemeen is iets wat mij persoonlijk interesseert. Het is een mogelijkheid om te innoveren. Zo zijn al onze vergaderzalen uitgerust met projectieschermen en iedereen komt naar de vergadering met zijn pc, waardoor wordt vermeden dat documenten worden afgedrukt. Geruime tijd geleden werd ook print-on-demand ingevoerd. Ook de fysische opslagruimtes zijn sterk beperkt, wat ons verplicht om elektronisch op te slaan en niet langer op papier. Wij hebben ook een pilootproject gelanceerd met ZoomIT en Isabel om klanten ertoe aan te zetten over te schakelen op elektronische facturatie. Een initiatief dat in 2011 zou moeten worden uitgebreid naar andere producten. Ik voeg hier ook aan toe dat onze partner Cegeka ook verscheidene groene initiatieven heeft gelanceerd in zijn datacentra, met name wat betreft de warmterecuperatie van de serverzalen om de kantoren te verwarmen en de gerichte afkoeling van de serverkasten.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content