Frans Godden Frans Godden is freelance journalist.

“Als ik één grote tendens in de gezondheidszorg zou moeten aanduiden, dan is het een streven naar meer onderling verbonden it-systemen voor een vlottere uitwisseling van patiëntgegevens waarbij die patiënt een centrale plaats krijgt”. Paul Grabscheid, vp strategic planning van InterSystems, een van de top it-providers in healthcare, vertolkt daarmee de algemene teneur van het recente HIMSS-congres in Orlando.

Bijna 39.000 deelnemers (waaronder enkele honderden uit de Benelux), meer dan 1.230 exposanten afkomstig uit alle sectoren van de industrie met namen als Microsoft, Siemens, Philips, Intel, Dell, 3M, en andere Agfa’s: je zou je bijna op CeBIT wanen, ware het niet dat alles hier volledig toegespitst is op de toepassing van informatica in de gezondheidszorg. De inrichter is HIMSS, wat staat voor Healthcare Information and Management Systems Society, een wereldwijde non-profit organisatie met focus op betere gezondheidszorg door technologie, met meer dan 600 bedrijven en ruim 52.000 individuele zorgverleners als leden. Meer dan genoeg dus om toonaangevende stellingen te poneren.

IEDEREEN VERBONDEN

“Een van de focussen van HIMSS in ’t algemeen en van InterSystems in ’t bijzonder is alle spelers in de gezondheidszorg met elkaar verbinden”, zegt Paul Grabscheid. “Over heel de wereld zien we dat healthcare erg gefragmenteerd en gedesorganiseerd is. Iedereen zit los van elkaar te werken, met allemaal goede bedoelingen maar zonder coördinatie. Wat zij nodig hebben is een technologieplatform waar alle gegevens verzameld worden en ter beschikking gesteld worden van al wie ze nodig heeft. Vooral nu, door de toenemende informatisering, de gegevensstroom een echte tsunami dreigt te worden. Er zijn niet alleen de gegevens die gewoon ingetikt worden op de computer, maar ook de explosief groeiende data van het genoomonderzoek en de data afkomstig van allerlei medische apparatuur, research, en testresultaten. Het is nu niet langer een kwestie van het verzamelen van al die data maar hoe ze ter beschikking te stellen van mensen die er nuttige dingen kunnen mee doen.”

Volgens Graham Hughes, chief medical officer van het SAS Center for Health Analytics and Insights, is er inderdaad een verschuiving aan de gang van “we hebben niet genoeg gegevens om de juiste beslissing te nemen” naar “we hebben die gegevens wel maar waar zitten ze ergens opgeslagen?”. Hij pleit dan ook voor de implementatie van “patient centered analytics” die grootschalige correlaties kunnen vertalen naar specifieke, praktische inzichten die de zorgverstrekking voor elke individuele patiënt kunnen verbeteren door sneller en accurater in te grijpen. De dokter, internist en chirurg werken dan met hetzelfde draaiboek en dezelfde gegevens zodat vergissingen en nodeloos tijdverlies uitgeschakeld worden.

ALLES ONLINE

Een massa van de oplossingen die op HIMSS getoond werden, waren er dan ook op gericht om alle informatie over een patiënt samen te brengen met de idee dat op die manier de coördinatie van de zorgverstrekking verbeterd kan worden en de gezondheidszorg uiteindelijk in de richting kan gaan van een verzorging die echt volledig afgestemd is op de patiënt. Grabscheid: “We spreken hier steeds vaker over “engaged communities” waarbij een patiënt niet alleen zijn eigen medische gegevens kan inkijken maar ook online afspraken kan maken, een hernieuwing van zijn geneesmiddelen aanvragen, of een dialoog met zijn dokter aangaan. Gewoon tweewegscommunicatie tussen patiënt en zorgverstrekker die vaak vlotter via de computer verloopt dan via de telefoon.”

HIMSS trok op de conferentie ook nog de aandacht op het feit dat nog al te veel hospitalen er verouderde en onefficiënte backup- en archiveringspraktijken op nahouden die de gegevens van patiënten in gevaar kunnen brengen. Uit een studie blijkt dat amper de helft onder hen een data-archiveringsstrategie heeft, en, erger nog, zowat een derde geen disaster recovery of business continuity plan heeft. En bijna de helft weet ook niet hoelang ze patiëntengegevens moeten bijhouden. Als je dan weet dat het hier over data van levensbelang gaat…

Frans Godden

Partner Content