Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Jeroen De Rycke wil de it-afdeling bij Sonaca omvormen tot een heuse ‘solutions provider’. Tegelijk zoekt de cio toenadering tot de business en investeert hij opnieuw in technische profielen. “It moet een ‘positieve must’ worden”, klinkt het.

Wat was het verdict toen u anderhalfjaar geleden aan de slag ging als cio?

JEROEN DE RYCKE: Vroeger werd it gezien als een kostenpost bij Sonaca. De afdeling was – als je bureautica niet meetelt – onderverdeeld in 2 grote technologiesilo’s: product lifecycle management (plm) en supply chain management. En wat bureautica betreft werd het beheer van Unix, Linux en Windows van elkaar gescheiden. Alles was opgebouwd rond enge entiteiten, waardoor ‘groepsvoordelen’ verloren gingen.

Tijdens de economische crisis werden heel wat projecten toevertrouwd aan onderaannemers. Hierdoor kwam de business- en de technische kennis buiten het bedrijf te liggen, waardoor de it-afdeling haar unique selling proposition verloor.

Intussen probeer ik een team rond me te verzamelen dat focust op de wereldwijde processen bij Sonaca, en tracht ik de business- en de technische competenties weer het bedrijf binnen te loodsen.

Welke grote projecten vonden er de voorbije jaren plaats?

DE RYCKE: Eén van de grote it-projecten was de uitrol van de ‘Plm TeamCenter’-oplossing, een project dat van start ging in 2012 in samenwerking met Siemens. De huidige plm-software, die grotendeels op maat is gemaakt, wordt vervangen.

Welke projecten staan er nog op stapel?

DE RYCKE: Voor de Plm TeamCenter-oplossing moeten de processen nog verder gestandaardiseerd en gestroomlijnd worden. We zijn ook van plan om ons storagesysteem te vervangen. Daarnaast stappen we geleidelijk aan af van Unix: je vindt nog maar moeilijk de juiste Unix-profielen, zeker als je de laatste technologische ontwikkelingen mee in rekening neemt.

Virtualisatie krijgt ook een verlangstuk. We gebruiken zeer zware tools, zoals Catia (waarvan we verschillende versies inzetten) en TeamCenter, maar daar blijken tegenwoordig ook oplossingen voor te bestaan. We merken dit omdat we regelmatig in contact komen met bedrijven uit onze sector die met gelijkaardige problemen geconfronteerd worden.

We gaan ook migreren van Exchange 2003 naar 2013, én een SharePoint-project lanceren.

Hoe evolueren uw telecomnetwerken?

DE RYCKE: Gezien de zware belasting spreekt het voor zich dat onze telecominfrastructuur van cruciaal belang is. In het verleden hebben we wat prestatieproblemen gekend, maar intussen hebben we een redesign van onze vlan rond gemaakt, en onze netwerken vereenvoudigd om van onze silo’s af te raken en ze te configureren in functie van hun locatie. Wat wan betreft hebben we de flexibiliteit verbeterd en de servicekwaliteit van de lijnen versterkt.

Byod (Bring Your Own Device)- en cyod (Choose Your Own Device)-projecten worden momenteel bekeken. Daarbij vragen we ons ook af of we moeten gaan voor kabel, wifi of dect, zeker nu 4G er aan komt. Belgacom biedt dit soort oplossing nog niet aan, maar andere operatoren doen dit al buiten België.

Wordt er gedacht aan cloud?

DE RYCKE: Het is duidelijk dat cloud een belangrijke trend is, maar er wordt nog maar zelden gebruik van gemaakt bij Sonaca. De uitdaging bestaat er in om de eigenaars van de data te identificeren, want zoals je weet worden er hoge veiligheidseisen gesteld in het militaire domein. Willen we cloud een boost geven, dan zal er een flinke discussie moeten worden opgestart. Cloud voor e-mail, voor SharePoint of voor crm kan misschien wél overwogen worden. Op termijn zullen we volgens mij evolueren naar een hybride cloud.

Voor onze hpc-infrastructuur (‘high performance computing’) maken we momenteel gebruik van ons Bull-platform, maar we zouden kunnen overwegen om over te stappen op externe diensten die beschikken over superkrachtige hpc’s. Vandaar het belang van de data owners die ik daarnet vermeldde.

Hoe zit het met RFID?

DE RYCKE: We hebben tests gedaan om onderdelen te identificeren met rfid-tags, maar sommige elementen bleken te klein voor het gebruik van dergelijke tags. Het onderzoek gaat door, maar dergelijke oplossingen vergen grote investeringen.

Wat is uw visie op de rol van de cio?

DE RYCKE: In onze organisatie neemt de it-afdeling een flinke hap uit het budget. Daarom is het belangrijk dat it transparant is op kostenvlak en de winst helpt te verhogen. Als cio ben ik lid van het directiecomité, zodat ik dicht bij de strategie van de onderneming kan staan. Mijn taak bestaat er in om de it-afdeling om te vormen tot een leverancier van oplossingen voor de business. Bij mijn indiensttreding heb ik een visie en een evolutiestrategie uitgewerkt, onder meer door na te gaan wat de behoeften zijn, hoe erop kan worden ingespeeld en welke middelen er moeten worden ingezet op het vlak van activiteit, organisatie, technologie, financiën en methodologie. Daarom werden er kpi’s gedefinieerd en geïmplementeerd. DSI en een management controller werken momenteel aan de financiële transparantie.

Ook de technologieën moeten evolueren, zoals blijkt uit de lopende projecten. Er moeten allerlei nieuwe methodologieën worden ingevoerd, denk maar aan ITIL, BSC (‘balanced scorecards’) en een PMI (‘Project Management Institute’).

De organisatie moet worden aangepast met het oog op stabilisatie op lange termijn. Om dingen te veranderen moet je wel eerst destabiliseren of in beweging brengen, voordat ze kunnen worden vastgelegd voor de iets langere termijn.

It is aan het veranderen, en er is een bereidheid om projecten weer binnen eigen muren te brengen en te investeren in essentiële vaardigheden en profielen. Eigenlijk moet it een service center met een unique selling proposition worden, en dat kan enkel wanneer de businessbehoeften goed begrepen worden. Vandaar de noodzaak om de profielen van onze it-medewerkers te laten evolueren naar functies van analist, architect, enz.

We moeten met andere woorden nieuwe profielen aantrekken en investeren in opleiding. Het blijft echter moeilijk om de juiste profielen te vinden, ook al is de luchtvaart een belangrijke sector waarin Sonaca zowel een design- als productiebedrijf is, dat bovendien diverse diensten op het vlak van design en tests voor externe bedrijven biedt.

Volgens mij moet DSI in het middelpunt van de organisatie staan omdat ze de processen en het beheer van de organisatie begrijpt. It moet zich positioneren als een business-specialist en niet alleen als informaticaspecialist. De afdeling moet een ‘positieve must’ worden en de business moet de it willen raadplegen van zodra een project van start gaat.

De it-afdeling telt momenteel 40 interne informatici en doet een beroep op een twaalftal onderaannemers op het terrein. Zoals ik al zei is het de bedoeling om de profielen te laten evolueren.

Marc Husquinet

“It is aan het veranderen en er bestaat een bereidheid om projecten weer binnen de eigen muren te brengen en te investeren in essentiële muren vaardigheden en profielen.”

“Mijn taak bestaat erin om de it-afdeling om te vormen tot een leverancier van oplossingen voor de business.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content