Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

De overname van Centea van KBC zou officieel pas in de zomer afgerond moeten zijn, maar de informatica-afdeling van het Landbouwkrediet loopt enkele maanden op deze operatie vooruit. De it-activiteit gaat immers twee of drie keer zo groot worden, terwijl het personeel met 50% zal stijgen. Er zullen dus een vijftigtal werknemers aangenomen worden.

Zodra de KBC-groep in oktober 2009 liet weten dat ze zich wil afscheiden van Centea (verplichting van de Europese Commissie), toonde het Landbouwkrediet interesse omdat het vond dat deze operatie perfect paste in de groeistrategie van de groep, temeer omdat er verschillende synergieën bestaan tussen de twee vennootschappen. “En van meet af aan was it betrokken bij het denkproces”, verduidelijkt cio Yves Danneels.

Pistes

De eerste vraag die it zich stelde, was: “kunnen we dit wel doen?”, want Centea is ongeveer 3 keer groter op het vlak van activiteiten en zijn informatica draaide op de infrastructuur van de KBC. “Alle mogelijkheden werden onderzocht”, benadrukt Yves Danneels. Van in het begin werd de optie ‘best of breed’ geëlimineerd, omdat het onmogelijk was om ze uit te voeren. Een andere optie waar al snel van werd afgestapt: de it-infrastructuur van het Landbouwkrediet migreren naar KBC en alles dus centraliseren bij KBC. Laatste mogelijkheid: de it van Centea overbrengen naar de omgeving van het Landbouwkrediet.

In mei 2010 werd een theoretische oefening gestart om alle applicaties te catalogiseren en te inventariseren ((klantgerichte, transactie- en productgebonden applicaties), en om dan integratiesimulaties te doen in de applicaties van Centea op de systemen van het Landbouwkrediet. Dezelfde oefening werd vervolgens gedaan op de online applicaties, op het vlak van back-office en front-office. Aan de hand van deze oefeningen konden de gaps worden vastgesteld en het integratieproces worden bedacht. “We hebben er twee grote lessen uit getrokken: dat een verdrievoudiging van onze activiteiten haalbaar was door een uitbreiding van onze infrastructuur, en dat er zo aanzienlijke schaalbesparingen konden gedaan worden”, voegt Yves Danneels er nog aan toe.

Bevestiging(en)

Gelukkig kon de informatica van het Landbouwkrediet steunen op een ruime ervaring op het vlak van integratie en migratie voor de twee grote activiteiten van de bank, namelijk kredieten en betalingen. “We hadden ervaring met deze operaties en hun berekende impact.”

Naast deze theoretische oefeningen installeerde het Landbouwkrediet een P7-systeem van Bull om er vanaf september 2010 tests op te doen op ware grootte met gegevenssets die op toekomstige grootte gesimuleerd werden om de prestaties van de systemen en applicaties te meten, in partnerschap met de business. Tests waarvan de resultaten werden opgetekend in een gedetailleerd verslag. “Alle veronderstellingen die we hadden geformuleerd, bleken uitvoerbaar”, aldus nog Yves Danneels.

En om zoveel mogelijk troeven in handen te hebben, ging het Landbouwkrediet aankloppen bij consultant PWC om de resultaten van de uitgevoerde tests te challengen. “En ze hebben de resultaten van onze studie bevestigd”, prijst de cio zich gelukkig. Een ander voordeel van deze blik van een buitenstaander was dat de algemene directie op die manier overtuigd kon worden, die van meet af aan betrokken was bij het project.

Aanwervingen

Alles lijkt dus aanwezig te zijn op het vlak van informatica om de migratie van start te laten gaan. Weliswaar moet de bestaande infrastructuur versterkt worden, en er moet ook extra personeel aangeworven worden. Het it-team zou van ongeveer 100 naar 150 medewerkers moeten gaan, want geen enkele ex-medewerker van Centea zou in principe worden aangenomen door het Landbouwkrediet (contractuele bepaling). “We moeten zowel het personeel als de infrastructuren met 50% doen stijgen, terwijl we ongeveer 2 tot 3 keer meer dan de huidige activiteiten moeten ondersteunen”, aldus Yves Danneels. Dit houdt natuurlijk in dat er nieuwe systemen worden aangeschaft (servers, opslag, enz.), en ook nieuwe profielen. “We zoeken vooral mensen met een passie die klantgericht kunnen werken. We moeten streven naar operational excellence, terwijl it een enabler moet zijn voor de business, wat inhoudt dat er voldoende ontwikkelingscapaciteit ter beschikking wordt gesteld.

En afgezien van de omzet wil de it van het Landbouwkrediet ook het service delivery management verbeteren. Desgevallend zal de it een beroep doen op externe middelen om aan welbepaalde behoeften te voldoen. “Globaal genomen ontwikkelen we intern de helft van onze applicaties en kopen we de rest buiten het bedrijf, wat integratiewerk met zich meebrengt.”

Ontwikkeling

Landbouwkrediet gaat dus nu al op zoek naar talent, zonder te wachten tot de overnameoperatie is afgerond, in principe deze zomer. De doelstelling om de migratie klaar te hebben is half 2013, dus op 18 tot 24 maanden. “Sommige projecten werden al gelanceerd om sommige diensten rechtstreeks over te dragen zodra de closing officieel is. Sommige diensten of domeinen blijven echter draaien op de infrastructuur van KBC en zullen geleidelijk aan overgebracht worden. De informatici van Centea en het Landbouwkrediet spreken dezelfde taal en hebben er alle belang bij om zo snel mogelijk te werk te gaan.”

Tot slot benadrukt Yves Danneels dat de andere it-projecten niet on hold zullen worden gezet. “Sommige projecten worden weliswaar stopgezet, maar we zetten de gebruikers aan om nieuwe projecten op te starten. Want de bank blijft groeien buiten de migratie. Door de governance die we enkele jaren geleden hebben ingevoerd, kunnen we de arbitrages structureren. Want uiteindelijk zijn het de eindgebruikers die beslissen.” En Yves Danneels besluit nog: “Plan the work, work the plan!”

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content