Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Alain Theys kwam 9 jaar geleden aan het hoofd van it te staan bij Allianz Belgium en werd eind 2015 bevorderd tot cio van de Benelux-entiteit. Hij kreeg de taak om het it-luik van de regionale versterking in goede banen te leiden. It is immers een van de drijvende krachten achter integratie.

Sinds eind november 2013 begon Allianz met de integratie van haar activiteiten in de Benelux op basis van een gemeenschappelijke structuur. Wat zijn uw belangrijkste uitdagingen in het kader van deze regionale integratie ?

ALAIN THEYS : Deze integratie is bedoeld om onze ambitie waar te maken en onze lokale integratie te handhaven en te ontwikkelen. Tegelijkertijd willen we de regionale “best practices” ter beschikking stellen van onze makelaars en eindklanten. Door deze regionale versterking zal onze concurrentiekracht in de 3 landen toenemen door middel van investeringen en een ‘cross-border’-samenwerking. Als een van de belangrijkste pijlers van deze toenadering willen we de informatica moderniseren en harmoniseren en synergieën tot stand brengen die kunnen zorgen voor groei en schaalvoordelen. In dit opzicht doen we dienst als pilootproject in de groep.

De integratie is intussen al anderhalf jaar aan de gang. De directiecomités zijn nu bijvoorbeeld identiek in België en Nederland, terwijl er bij de harmonisatie 3 punten aan bod komen : de businessprocessen, producten en it, en dat verloopt allemaal parallel om de afhankelijkheden onder controle te houden. Maar binnen de groep worden er al enkele jaren synergieën tot stand gebracht. Zo wordt de infrastructuur voortaan gedeeld, eerst op het vlak van de mainframes, maar ook van de servers. De groep wil op termijn geen 2 datacenters per continent meer en deze consolidatie wordt doorgevoerd in samenwerking met IBM. Daarnaast voerde Allianz een eigen wereldwijd communicatienetwerk in dat de naam Allianz Global Network kreeg.

Allianz evolueert trouwens steeds meer naar packaged en gestandaardiseerde applicatieoplossingen voor de hele groep, met als kern een oplossing die intern werd ontwikkeld en op maat werd aangepast in elk land, in functie van de lokale specifieke behoeften. Er bestaan ook enkele grote standaarden binnen de groep, zoals SAP voor de financiën en SAS voor BI.

Welke projecten zijn momenteel specifiek voor de Benelux in uitvoering of staan nog op de agenda ?

ALAIN THEYS : Vóór 2013 was de Belgische it vrij klassiek gestructureerd, met heel wat in-house ontwikkelaars. We stonden echter voor een dubbele uitdaging : een aantal Cobol-ontwikkelaars ging met pensioen, terwijl het moeilijk was om de jongere front-end .Net developers moeilijk in eigen huis te houden. We besloten toen om de ontwikkelingen uit te besteden aan IBM en Accenture volgens een ‘global sourcingmodel’. Nu gebeurt zo’n 30 % van de ontwikkelingen en het onderhoud onshore en 70 % offshore in India. Dit model werd ongeveer 5 jaar geleden geïmplementeerd en we zijn er erg tevreden over.

Tegelijkertijd hebben we onze interne teams versterkt rond belangrijke rollen. De Benelux-organisatie is nu gestructureerd in 4 afdelingen, naast de cio Office en de entiteit security & risk : business transformation, application maintenance and development, infrastructure services & architecture, en operations support (document processing, purchasing and facility management). Sommige functies worden steeds meer Benelux en er worden allerlei competence centers opgezet. Toch blijven de lokale teams voortbestaan voor het contact met de gebruikers en sommige expertprofielen voor specifieke behoeften in het land.

Een ander groot project naast integratie is dat van de digitalisering. Die digitalisering betekent niet alleen dat papieren versies worden opgeheven, maar ook dat onze diensten toegankelijk zijn via steeds meer kanalen, bijvoorbeeld online via internet en mobiele toestellen. Zo hebben we onlangs ons partnerschap met Xerox verlengd en uitgebreid voor de levering en het onderhoud van het platform voor de digitalisering en verwerking van de inkomende en uitgaande communicatie.

Op dit vlak verlenen we ook voorrang aan multi-channel access, zonder daarbij onze makelaars uit het oog te verliezen. Zo ontwierpen we vorig jaar de Life Plan app voor iPad, waarmee de makelaar samen met zijn klant een aanbod voor een levensverzekering van de tweede pijler voor zelfstandigen en van de derde pijler voor particulieren kan aanpassen. De inschrijving verloopt via iPad en het contract wordt daarna via iPad doorgemaild naar de verzekerde. Voor die app ontvingen we vorig jaar een innovatieprijs van de Decavi-verzekeringstrofeeën. Op diezelfde wedstrijd wonnen we dit jaar een prijs voor onze app Home Plan Broker Xpertise, waarmee de makelaar de nieuwbouwwaarde van een woning kan ramen met een geïntegreerd aanbod.

Digitalisering vormt dus een grote uitdaging voor Allianz Benelux ?

ALAIN THEYS : Uiteraard. Zo hebben we bijvoorbeeld een digital capability maturity-model in verschillende fasen uitgewerkt. Tegen 2020 is connectiviteit immers een standaardfunctie in het leven van onze klanten. Zo kan de verbonden auto de verzekeringspremie van de bestuurder moduleren. Een aangesloten huis kan helpen schadeclaims voor brand of diefstal te voorkomen, terwijl verbonden personen en wearables ook een invloed zullen hebben op de individuele verzekering. 24/7 multi-access en online contactcenters met klanten maken ook een grotere interactiviteit mogelijk. De offertes worden steeds meer geïntegreerd en digitaal, terwijl analytics en big data ervoor zorgen dat de risico’s beter beoordeeld kunnen worden en de prijzen worden aangepast.

Kortom, de it staat niet alleen voor een uitdaging om dit allemaal uit te voeren, maar dit moet ook snel en cost-effective gebeuren, op een flexibele en vernieuwende manier, door nieuwe ideeën voor te stellen aan de business. Het doel voor Allianz is om steeds meer diensten met een grote meerwaarde aan te bieden rond onze kernproducten. In het verleden is gebleken dat de sector vrij traditioneel is, maar nu zien we een nieuwe dynamiek die wordt aangezwengeld door de door technologie. It wordt trouwens gezien als een enabler van onze core business, vooral dankzij de digitalisering. In feite is het de it die nu de verzekeringsproducten en -diensten maakt.

Als cio blijft mijn rol trouwens niet uitsluitend beperkt tot de pure delivery. Ik ben namelijk betrokken bij het strategisch denken, en daarvoor moet ik een vertrouwensrelatie onderhouden met de leden van het directiecomité, omdat de IT een ware partner van de business is.

Hoe evolueren uw teams en uw budgetten ?

ALAIN THEYS : De it-afdeling in de Benelux telt ongeveer 250 informatici, gelijk verdeeld tussen Nederland en België/Luxemburg, waarvan een veertigtal voor de organisatie/business transformation, zo’n 150 voor infrastructuur en applicaties en een vijftigtal voor de printing, scanning en inkoop. Daarnaast hebben we een honderdtal externe medewerkers, waaronder een zeventigtal offshore, van wie de helft zich bezighoudt met legacy-applicaties en de andere helft met ontwikkelingen op nieuwe platformen. Ons doel is om de vaardigheden met een meerwaarde binnen eigen muren te houden (projectmanagement, analisten, architecten, de coördinatie van tests, enz.).

De budgetten voor it en voor het beheer van de organisatie bedroegen in 2014 ongeveer 80 miljoen € voor de Benelux. In de komende 3 jaar zou dit budget licht stijgen vanwege de investeringen in de vernieuwing van de applicatieplatformen en de Benelux-infrastructuur, en door het groeiende belang van digitalisering. Op middellange termijn, zeg maar tegen 2018, zal dit budget wel dalen als gevolg van de Benelux-synergieën en de ontplooiing van modernere, krachtigere en wendbaardere platformen, die minder zullen kosten aan onderhoud. Onze it/cost-ratio bedraagt 3 tot 4 % voor niet-leven en 1,5 % voor leven, en dat is perfect volgens de norm, zegt Gartner.

Staan cloud en big data, twee buzzwords, op de agenda ?

ALAIN THEYS : Op het gebied van cloud koos Allianz voor een private cloud die de infrastructuur bundelt. Dit is trouwens het derde grote project, naast de integratie en harmonisatie van de applicaties. Voor big data hebben we binnen de groep een competentiecentrum met data scientists en we profiteren mee van de knowhow van de groep, voornamelijk wat betreft klantsegmentatie en fraude. Dit is zeker een veelbelovende technologie, maar ze staat nog in haar kinderschoenen.

Marc Husquinet

In feite is het de it die nu de verzekeringsproducten en -diensten maakt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content