IT’er zit er warmpjes bij

Loon naar werken, daar doen we het voor, toch? Liefst 94% van de Belgische IT’ers is tevreden over zijn loonpakket. De IT-sector betaalt goed, mogen we daaruit afleiden.

Sinds 2011 peilt Data News jaarlijks naar het professionele wel en wee bij de Belgische IT’er, met aandacht voor onder meer de gehanteerde loonvoorwaarden en werkomstandigheden, maar ook voor tevredenheid en verzuchtingen. Dit keer vulden 302 professionals uit de IT-branche onze vragenlijst in, actief in de dienstensector, bij de overheid, de industrie of de non-profit, zowel grote als kleine organisaties.

Opvallend: de Belgische IT’er is tevreden over zijn loon. 27% is ‘zeer tevreden’, 67% houdt het op ‘nogal tevreden’. “Dat wijst op twee zaken”, zegt Kris Poté, VP bij Capgemini. “Enerzijds wil het zeggen dat de IT-sector in België marktconforme lonen betaalt. Anderzijds leid ik eruit af dat de bedrijven met hun loonbeleid allemaal min of meer op dezelfde lijn zitten.” Tegelijk merkt Poté op dat het loon weliswaar belangrijk is, maar niet het allerbelangrijkste. “IT’ers zijn minder materialistisch ingesteld dan twintig jaar geleden”, zegt hij. “Ontevredenheid over het loon is niet de belangrijkste reden om van job te veranderen.” De inhoud van het werk, de sfeer onder de collega’s of een foute work-lifebalans zijn dat wel.

De Belgische IT’er is tevreden over zijn loon

IT'er zit er warmpjes bij

Geen opbod

“Die tevredenheid over het loon zien we ook bij onze IT-medewerkers”, zegt Anouk Vanhecke, senior recruiter Digital Business Solutions bij Sibelga. “Onze lonen liggen boven het marktgemiddelde en we beschikken over een competitief pakket van extralegale voordelen.” Uiteraard blijft het loon wel een belangrijk gespreksonderwerp bij de rekrutering – en retentie – van medewerkers. Mensen streven groei na, ook in hun loon. “Bij aanwerving is het de functiecategorie waarin je op basis van je competenties terechtkomt en het aantal jaren relevante ervaring die samen je loon bepalen”, legt Vanhecke uit. “Je loon kan daarna jaarlijks evolueren op basis van je prestaties en persoonlijke evolutie.”

Eind jaren negentig boden bedrijven nog tegen elkaar op om nieuwe medewerkers aan boord te halen. Die tijd lijkt voorbij, al blijft de schaarste aan IT-profielen groot. “Het is nog altijd een moeilijke markt”, zegt Ann De Ryck, HR director bij Inetum-Realdolmen, “met veel gewilde profielen. Om daarin overeind te blijven moet je als werkgever regelmatig een benchmark uitvoeren en een fair loon betalen.” Door de automatische indexering komt daar in januari elf procent bij. “Dat is ongezien”, zegt De Ryck, “en ja, de kosten lopen daardoor hoog op. Maar tegelijk zien we dat mensen het ook moeilijker hebben. Alles is duur. In functie van het algemene welzijn is die automatische indexering belangrijk. Maar het weegt natuurlijk wel op de concurrentiepositie van het bedrijf, zeker in het buitenland.”

Selectieve opslag

“Sibelga hanteert een maandelijkse indexering op basis van de gezondheidsindex”, legt Anouk Vanhecke uit. “Dat is een sectorgerelateerde indexering, naast de andere verloningscomponenten die we onze medewerkers bieden.” Toch is het net die automatische indexering waar bedrijven vandaag veel vraagtekens bij plaatsen. Iedereen krijgt nu meer dankzij de indexering, ook wie niet al te best presteerde. “Wie beter dan gemiddeld werk leverde, moet iets meer kunnen krijgen”, vindt Kris Poté. “Maar daar zullen de bedrijven nu wel heel selectief mee omspringen.”

De reden ligt voor de hand. Door de indexering lopen de loonkosten sterk op. Maar de bedrijven kunnen dat niet zomaar doorrekenen in hun contracten. Voor 2023 hanteren ze doorgaans een prijsstijging van zes tot acht procent, onvoldoende om de opgelopen loonkosten af te dekken. Volgens Poté zou een mildering van de automatische indexering geen slecht idee zijn. “Alleen is de huidige manier van werken verankerd in de wet”, zegt hij. “Werknemers en werkgevers sluiten samen een paritair comité af. De werkgevers hebben hun akkoord gegeven voor de automatische indexering.” De IT’ers zelf vinden het huidige systeem trouwens prima. Voor zeven op tien respondenten heeft de automatische indexering geen aanpassing nodig. “Dat zou bij deflatie betekenen dat de lonen ook automatisch omlaag gaan”, zegt Poté. “Benieuwd wat het antwoord dan zou zijn.” (lacht)

Partner Content