Ja, de druk is (te) hoog

De Belgische IT’er ervaart een hoge werkdruk. Hij werkt meer dan in zijn contract staat omschreven, ook in het weekend en tijdens de vakantie. Vroeg of laat loopt dat fout.

De cijfers liegen er niet om. Het gaat hard in de Belgische IT-sector. Bijna acht op tien IT-professionals bevestigen in onze enquête dat het vandaag moeilijk is om extra collega-IT’ers aan te trekken. En ja, er zijn heus nog andere knelpuntberoepen, maar IT’ers blijken toch nog net iets moeilijker te vinden. Kortom: als IT’er zit u gebeiteld. Slechts een heel kleine minderheid maakt zich zorgen om zijn job of om de toekomst van de IT-sector in het algemeen. Integendeel, recruiters benaderen IT’ers actief. Dat plaatst hr voor een dubbele uitdaging: met niet alleen zorgen rond aanwerving, maar ook op het vlak van retentie.

Het gaat niet zomaar hard in de Belgische IT-sector, volgens de Salarisenquête van Data News gaat het ook vaak te hard. Bijna negen op tien IT’ers maken melding van een te hoge werkdruk. 53% heeft er ‘soms’ last van, 24% ‘regelmatig’. Zonder meer alarmerend: één op tien IT’ers heeft ‘continu’ te maken met een te hoge werkdruk. “Daar kijk ik niet van op”, zegt Kris Poté, VP bij Capgemini. “De vraag naar IT-diensten is gigantisch groot en IT’ers zijn moeilijk te vinden. Iedereen vist in dezelfde vijver. Wel: er zit geen vis meer in, meer nog, ik vraag me zelfs af of er nog water in staat.”

Ja, de druk is (te) hoog

Grip op het werk

Nieuw is het fenomeen niet. Er is al jaren meer werk dan de Belgische IT’ers uitgevoerd krijgen. “Uiteraard is er een link tussen het feit dat mensen een te hoge werkdruk ervaren en de vaststelling dat de war for talent aanhoudt”, zegt Ann De Ryck, HR director bij Inetum-Realdolmen. “Het gevoel van de IT’er is dan ook begrijpelijk.” Het antwoord bestaat voor een stuk uit het aanbieden van meer flexibiliteit. “Als de medewerker de locatie en het tijdstip van zijn werk zelf aanstuurt, krijgt hij meer grip op zijn werk. Het laat toe de work-lifebalans beter te regelen. Maar het algemene gevoel blijft wel dat er een tekort aan IT’ers is.”

Ja, de druk is (te) hoog

“Wat je ervaart als werkdruk, is subjectief”, zegt Kris Poté. Wat de ene persoon als te veel druk ervaart, is voor iemand anders mogelijk helemaal geen probleem. Maar voor wie de werkdruk te hoog vindt, bedenkt de werkgever wel beter een oplossing. “Thuiswerk is een deel van het antwoord”, stelt Poté. Zo schakelt u de verplaatsing van en naar het werk uit, wat tijdwinst oplevert. Dat is alvast meegenomen. De respondenten van de Salarisenquête geven aan dat ze gemiddeld 43 uur per week werken, toch snel ongeveer een halve dag meer dan hun contract voorziet.

De rand van de afgrond

De vraag is daarbij of de werkdruk zich laat uitdrukken in het aantal gepresteerde uren. “De 38-urenweek is een concept uit de vorige eeuw”, zegt Kris Poté. “Vandaag kijken we niet naar het aantal uren dat je heb gepresteerd, maar naar het resultaat dat je hebt geleverd.” Maar wellicht net die benadering – in combinatie met de druk van de klant – zorgt er ook voor dat meer en meer IT’ers zich in hun werk verliezen. 15% van de Belgische IT’ers kreeg al te maken met een burn-out, leren we uit de Salarisenquête. 9% wist op het nippertje een burn-out te vermijden. Kortom: een kwart van de IT’ers kwam al heel dicht bij de rand van de afgrond – of tuimelde erin.

In een markt die al zwaar onder druk staat en waar u niet zomaar nieuwe collega’s aantrekt, is het niet bepaald geruststellend te zien dat tot een kwart van de medewerkers problemen kende rond inzetbaarheid. “Het is een vicieuze cirkel”, zegt Ann De Ryck. “Om daar niet in vast te raken, zetten we maximaal in op preventie: bij de medewerkers en de managers.” Het gaat erom de signalen van een naderende burn-out op tijd te herkennen. “Als je vroeg genoeg ingrijpt, kun je gericht tussenkomen en vermijden dat iemand voor lange tijd uitvalt.”

Altijd verbonden

Terwijl we in de context van thuiswerk vaak de term ‘connectie’ horen – om de verbondenheid met het team niet te verliezen – moet de medewerker voor de preventie van burn-out net ‘deconnectie’ nastreven. Volgens de cijfers van de Salarisenquête heeft de Belgische IT’er het moeilijk om ’s avonds en in het weekend pc of smartphone aan de kant te laten. Ook buiten de klassieke kantooruren zijn er e-mails en berichten via Teams of Whatsapp. Drie op tien IT’ers volgen hun werk ook op tijdens het weekend of in de vakantie.

Gevraagd naar wat de werkgever kan doen om die werkdruk te verlichten, zijn ze duidelijk: extra medewerkers aanwerven. Maar die zijn vandaag dus nauwelijks te vinden, waardoor het risico op burn-out aanhoudt. “De cijfers zijn erg hoog”, zegt Kris Poté. Maar hij ziet op termijn ook beterschap. “Het fenomeen heeft volgens mij ook een generationele component. De jongere generatie leeft niet om te werken, ze werkt om te leven. Ze slaagt er ook beter in werk en leven in balans te houden.”

Partner Content