Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Wie de wachtrij voor de JavaOne keynote in San Francisco zag, wist het wel: Java is niet dood!

Integendeel…. Wie denkt dat Java achterhaald is door nieuwe talen, of uit de mode is, of gewoonweg ‘out’ is, zag op deze JavaOne 2014 een bijdetijds en actueel platform. Zowel op de grootste centrale systemen – met dank aan Java EE 7 – als voor toepassingen in het algemeen – met dank aan Java SE 8 – tot software voor ingebedde systemen en het Internet of Things – idem SE 8 – heeft het Java platform vandaag troefkaarten als geen ander platform, zonder uitzondering. Dat was de algemene teneur tijdens de keynote en alle andere sessies.

SE 8 EN EE7

Tijdens de keynote – die overigens heel wat aandacht besteedde aan Devoxx en onder meer een aantal jonge deelnemers aan de Devoxx4Kids dag in San Francisco op het podium haalde – werd er op gewezen dat 2014 ‘a great year’ voor Java was. Zo werd gewezen op de snelle ‘uptake’ van Java SE 8, geïntroduceerd in maar van dit jaar, met voordelen als de grotere snelheid (door fork/join verbeteringen), de Lambda-functies (voor meer compacte en efficiënte code, en lagere kosten), evenals de aandacht voor security. Niet alleen waren er ‘critical patches’ in het voorbije jaar, maar aan het onderwerp ‘security’ werd tijdens JavaOne ronduit ook meer aandacht besteed, met een fiks derde meer sessies in de Security track. Voor gebruikers in ‘enterprises’ zijn er voorts tools als een ‘flight recorder’ (om de werking van toepassingen te bestuderen).

Allicht de belangrijkste verwezenlijking is het stroomlijnen van de Java Micro Edition taal zodat deze een subset van de SE taal werd (naast een gedeeltelijke versmelting van de api’s). Op die wijze kunnen ontwikkelaars met Java-kennis die ook aanwenden voor de ontwikkeling van toepassingen die industriële installaties koppelen aan de bedrijfssystemen (onder meer met het oog op sturing van productie en het analyseren van ‘big data’-datasets uit die industriële wereld en slimme meter/sensor-netwerken). Het is de opzet om de onderliggende systemen zo te abstraheren, dat toepassingen met bedrijfslogica zo dicht mogelijk tot bij industriële omgeving kunnen worden gebracht. Door middel van ‘gateways’ kan dan de link worden gelegd, onder meer door toepassingen in Embedded SE. Voorts worden ook de componenten in de industriële omgevingen krachtiger (met binnenkort eigen 64-bit processoren), zodat die ook krachtiger toepassingen kunnen draaien. Bij dat alles wordt ernaar gestreefd bestaande componenten in de beide werelden te hergebruiken.

Wat de omgevingen zelf betreft, werden al meer dan 20 ‘ports’ uitgevoerd, onder meer naar omgevingen met ARM, Freescale en Qualcomm processoren en chips. Met die bedrijven, en anderen zoals chipkaart-expert Gemalto, werd tevens een industriewijde coalitie opgezet. Duidelijk is dat Java na een heleboel mobiele systemen, alle Blu-Ray spelers en heel wat kaart-niveau toepassingen (smartcards) ook een leidende positie in de wereld van het Internet of Things wil verwerven. In 2015 mag een Java ME Embedded 8.2 worden verwacht, evenals Java SE Embedded ondersteuning op de ARM v8 64 bit processor. In 2016 staan dan samen met SE 9 de SE Embedded 9 en ME Embedded 9 versie op het programma.

Vorig jaar werd ook Java EE 7 uitgebracht, en daar werd ook heel wat activiteit rond ontwikkeld. Inclusief medewerking door derden, waaronder de Belgian Java User Group (B-JUG). Deze laatste ‘adopteerde’ de JSR-356, in casu de Java API for Websockets (en vermeld tijdens de JavaOne keynote). Er werd voorts gewezen op de hogere productiviteit (zoals in elke voorgaande editie…), maar ook op nieuwe aspecten inzake schaalbaarheid en de html5-ready kenmerken (waaronder JSON). En het belang van EE werd onderstreept in het ‘end-to-end’-applicatiegebeuren (van het mobiele applicatiedeel, tot de centrale verwerking). Niet minder dan 80 procent van alle toepassingen, hebben in die ketting wel ergens een Java element, klinkt de claim.

AL SE 9 EN EE8

Oracle mikt momenteel op een Java-versie ontwikkelingsfrequentie van ongeveer twee jaar tussen edities, wat betekent dat de JDK 9 begin 2016 kan worden verwacht, zo blijkt uit de ‘roadmap’ tijdens de keynote. Momenteel staan vernieuwingen als ‘project Jigsaw’ – de langverwachte modulariteit in Java, evenals ‘lightweight JSON’ en een ‘cloud optimized JVM’ op het lijstje. Ondertussen zal worden gewerkt aan het wegwerken van bugs en een continue verbetering van de performantie. Belangstellenden kunnen echter nu al vroege ‘early access builds’ downloaden op jdk9. java.net.

Wat de volgende EE 8 editie betreft, ook hier staat weer centraal om ‘het leven van de ontwikkelaar makkelijker te maken’, maar ook om in te spelen op de nieuwe noden van http-verkeer (http 2.0). Tegelijk wordt er verzekerd dat ook toepassingen uit de mid jaren negentig nog kunnen draaien, zonder hercompilatie, terwijl het hele EE-platform toch mee evolueert.

Guy Kindermans

Oracle mikt momenteel op een ontwikkelingsfrequentie van ongeveer twee jaar tussen edities, wat betekent dat de JDK 9 begin 2016 kan worden verwacht.

Duidelijk is dat Java ook een leidende positie in de wereld van het Internet of Things wil verwerven.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content