Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

Cegeka is op 20 jaar tijd uitgegroeid van een Limburgs kmo’tje met 30 werknemers naar een Belgische ict-gigant waar 1650 mensen aan de slag zijn. Voor de nabije toekomst wordt ostentatief buiten de landsgrenzen gekeken.

Cegeka-ceo André Knaepen en zijn luitenant voor Cegeka Vlaanderen, Christophe Neut, zitten er duidelijk niet om voor de elvendertigste keer terug te blikken naar de voorbije twintig jaar. Knaepen toetst welwillend nog even de belangrijke punten uit de Cegeka-historiek aan – zijn mbo van Cegeka in 1992, de moeilijke eerste jaren, de inbreng van de investeringsmaatschappijen en de succesvolle overname van Ardatis in 2006 – maar rondt dan abrupt af. De toekomst telt, dat is duidelijk. Gedrevenheid, geen gemakkelijke tevredenheid. Zoals bij de halfjaarresultaten, waar Knaepen aanstipte dat de omzetgroei wel goed was maar dat de rendabiliteit omhoog moest. Hij relativeert nu: “Vorig jaar zijn we gegroeid met 27 procent, waarvan 20 procent autonome groei. Dat zijn gigantische cijfers. Ook onze winst is toen gegroeid, maar niet in verhouding met de omzet. Vandaar die opmerking.”

Wat doen jullie dan om die rendabiliteit op te trekken?

ANDRÉ KNAEPEN: “Wij kijken constant naar de hele kostenstructuur: wat kan anders, beter, efficiënter? Maar ook wij worden geconfronteerd met zaken als de loonindex: mensen worden almaar duurder. Dat wil niet zeggen dat die mensen almaar meer krijgen – wat ik liever zou zien – ze worden gewoon duurder voor ons. Je kan niet concurreren met internationale spelers die aan nearshoring en offshoring doen als je dat niet zelf doet. Ik heb dat lang proberen tegen te houden, maar nu is de conclusie: het kan niet anders. We gaan in elk geval niet naar India of China. We zijn daar geweest, maar die cultuurverschillen waren te groot. Via Nederland zijn we uiteindelijk in Roemenië terechtgekomen. Op dit ogenblik werken er daar zo’n 140 mensen. Dat aantal zal nog verder groeien. Onze ontwikkelingsactiviteiten worden op dit ogenblik gespreid. Momenteel zit 50 procent van de ontwikkelingscapaciteit voor nieuwe projecten hier en 50 procent in Roemenië. Samen is dat een haalbare kaart om je diensten hier aan te prijzen. Anders prijs je je uit de markt. Want dat is wat er in ons land gebeurt. In Nederland doen mensen dezelfde job, maar zijn ze veel goedkoper, net zoals in Frankrijk en Duitsland. Hoe lang kunnen we dat nog volhouden? Gelukkig blijven wij nog groeien, zowel qua winst als qua omzet.”

Jullie voelen de crisis niet?

ANDRÉ KNAEPEN: “Wij voelen de crisis wel in Nederland. Daar is die veel erger dan in België. Ik hoop dat dat geen voorloper is voor ons land. De marges staan daar enorm onder druk. Investeringsbeslissingen, ook bij de overheid, worden uitgesteld of geannuleerd. Iedereen bereidt zich voor op wat nog moet komen.”

Wat betekent dat voor jullie internationale strategie?

ANDRÉ KNAEPEN: “Die gaat door. Wij ronden momenteel een overname in Polen af (zie actua, pagina 6). Dat zal binnenkort definitief afgerond zijn. Naast de Benelux en de ons omringende landen focust onze strategie immers op Centraal-Europa. Roemenië, waar we al aanwezig zijn, dient zoals gezegd voor nearshore. Polen is voor ons echt een markt. Dat is het eerste land waar we nu een overname doen. Die is beperkt, maar we kijken nu ook verder naar andere overnames. We willen daar ook substantieel groeien.”

Waarom Polen en niet gewoon Roemenië, waar jullie al actief zijn?

ANDRÉ KNAEPEN: “Omdat Polen een markt is die voor onze diensten mogelijke opportuniteiten biedt. Roemenië is gewoon nog niet zover. Polen is meer matuur. De behoefte zal daar nog groeien. Dichterbij, in Nederland (waar Cegeka al actief is via het overgenomen en geïntegreerde Databalk, nvdr), kijken we ook nog altijd naar een grotere overname. Maar de situatie is daar niet evident. Dan is het afwegen: wat ben ik bereid te betalen voor een markt die momenteel quasi stil ligt en waarvan de verwachtingen zijn dat het niet zo snel gaat aantrekken? Verder bekijken we ook mogelijkheden in Spanje. Ik weet dat het land het nu niet zo makkelijk heeft, maar dat creëert ook opportuniteiten.”

Jullie slaan Frankrijk over?

ANDRÉ KNAEPEN: “Frankrijk is voor ons een onzekerheid. We kunnen niet voorspellen welke richting het daar zal uitgaan. Afwachten dus. Wat niet wil zeggen dat we daar geen klanten winnen – we hebben er onder meer retailbedrijf LVMH als klant binnengehaald – maar we doen momenteel niks buiten onze vestiging in Parijs. We wilden een overname doen in Rijsel en onze Franse vestiging naar daar verhuizen, maar uiteindelijk hebben we zelf afgehaakt.”

REALDOLMEN

Betekent die uitgebreide buitenlandse strategie dat er in België zelf momenteel nog weinig ‘extra’ groei mogelijk is?

ANDRÉ KNAEPEN: “Ik zal het omdraaien: je moest eens weten hoeveel dossiers hier vandaag passeren van Belgische bedrijven die zich te koop aanbieden. Maar de vraag is dan: wat voor toegevoegde waarde brengt dat nog aan Cegeka in de Belgische context? Niettemin gaan wij nog voor het einde van het jaar een aantal meerderheidsparticipaties nemen in Belgische bedrijven.”

CHRISTOPHE NEUT: “Wij hebben onze core strategie, met onze 4 dienstenlijnen: applications, professional services, infrastructuurdiensten en outsourcing. Maar we zien ook de evolutie met het web en met bi en ba. Daar duiken heel wat innoverende bedrijven op. We plannen daarin te participeren, omdat wij daar kunnen van leren. We hebben een heel concept uitgedokterd, Cegeka IN3: we investeren, waardoor we kunnen innoveren. Zo krijgen we inzicht in evoluties die de markt en onze klanten doormaken op vlak van het web, en de repercussies op ict. Hoe kunnen we dat via ba vertalen in nieuwe strategieën voor bedrijven? We gaan daarin meespelen, door te investeren. We gaan andere bedrijven financieel en organisatorisch ondersteunen en zullen ook ons netwerk openstellen.”

Geen fusie met RealDolmen? Naar verluidt is er eerder dit jaar nog eens een poging geweest?

ANDRÉ KNAEPEN: “Het gaat misschien raar klinken, maar we zijn quasi geen concurrenten van elkaar, al komen we elkaar af en toe wel tegen in de markt. RealDolmen speelt op een ander ‘level’ dan Cegeka. We gaan zelfs op bepaalde vlakken samenwerken. Maar over een fusie – sowieso niet! – of een overname is geen sprake.”

Dat aandeel dat jullie in RealDolmen hebben, blijft voor hen een bron van nervositeit.

ANDRÉ KNAEPEN: “Bwaa nee, dat denk ik niet. Maar het biedt ons wel de mogelijkheid dat, als wij aandelen willen bijkopen, we dat snel kunnen doen en we dus bepaalde niveaus kunnen gaan overschrijden. Precies daarom houden we het ook aan. Het is gewoon strategisch.”

Een overname zou jullie wel heel snel tot dé grote Belgische it-speler kunnen bombarderen, toch?

ANDRÉ KNAEPEN: “Dat is een misverstand. Wij moeten niet per se de grootste zijn. Wij willen de beste zijn. Als je dat bent, word je automatisch de grootste. Andersom heeft het geen zin. Ook wat de overnames betreft: je neemt geen dingen over om groter te worden, wel om toegevoegde waarde te creëren. En nu we toch bezig zijn: Cegeka gaat niet naar de beurs. Los van het beursklimaat is er voor ons geen enkele reden waarom wij dat zouden doen. We kunnen onze overnames en onze groei financieren uit onze resultaten en uit de middelen die wij extern kunnen aantrekken.

Door jullie goede prestaties komen jullie ook in beeld van de echte grote kanonnen uit het buitenland. Kan je die nog afhouden?

ANDRÉ KNAEPEN: “Er zijn twee dingen die je daaronder kan verstaan: enerzijds de grote ict-dienstenspelers uit het buitenland. Die zijn in het verleden al gepasseerd. Ik ben daar eigengereid in: Cegeka is gegroeid als ‘een bedrijf van hier’ en ik wil Cegeka zo ook verder laten groeien. Zonder dat er buitenlandse bedrijven de meerderheid van de aandelen overnemen. Dat zou voor mij het leven een heel pak simpeler maken, maar dat is mijn ambitie niet. Zolang ik hier zit. De andere ‘grote spelers’, dan heb ik het over vc’s, beginnen zich wel meer te roeren. Ze komen geregeld kennis maken. Ik zeg daar niet nee tegen, maar ze kennen mijn standpunt. Maar je kunt nooit weten. Het zijn partijen die ons kunnen helpen als wij nieuwe markten willen betreden. Ik wil hier graag terugverwijzen naar die opmerking over de rendabiliteit. Wij groeien autonoom en door overnames. Om dat te kunnen bestendigen, heb je middelen nodig en moet je dus goede resultaten kunnen neerleggen.”

DE STOEL VAN ANDRÉ

Wat zijn de doelstellingen binnen dit en 3 jaar voor Cegeka?

CHRISTOPHE NEUT: “Tegen 2015 willen we in de hele Benelux echt een referentie zijn, niet alleen in Vlaanderen. Dat betekent dat we erkenning krijgen, dat we voor grote deals steevast op de lijst staan. Daarnaast moet onze ebit verder stijgen, onze doelstelling ligt boven de 10 procent. Qua omzet zouden we tegen 2015 rond de 350 miljoen euro moeten uitkomen, maar dat is geen doel op zich. Tegen dan moet die nieuwe markt, Polen, ook echt fatsoenlijk uit de startblokken geraakt zijn. Roemenië moet een groot shared service center voor de ganse groep geworden zijn. En tegen dan zullen we een veel meer geïntegreerde organisatie zijn. In Vlaanderen en Nederland zijn de overnames volledig geïntegreerd, maar daarbuiten kan het beter. De historiek van die overnames slepen we wat mee. Door die bedrijven te integreren, beter op elkaar af te stemmen en anders te organiseren zijn we echt stappen aan het zetten naar ‘één Cegeka’, meer efficiëntie en betere resultaten.”

En hoe ziet de toekomst van André Knaepen bij Cegeka eruit?

ANDRÉ KNAEPEN: “Zuiver operationeel zijn er andere mensen, onder meer Christoph, die verantwoordelijkheid opnemen. Er worden wel een aantal dingen afgestemd, maar dat gebeurt enkel bij echt nieuwe dingen of bij problemen. Ik intervenieer wel nog altijd op vlak van strategie, heel breed. Die rol zal ik blijven spelen.”

Dus u gaat binnenkort nog niet op een eiland liggen?

ANDRÉ KNAEPEN: (Grinnikt) “Ik kan nog geen week aan een zwembad liggen. Ernstig nu: we hebben een aantal grote pijlers binnen Cegeka. Ieder is verantwoordelijk voor een zware pijler van 100 à 150 miljoen euro omzet. Die pijlers kunnen vandaag stuk voor stuk eigenlijk op zichzelf doorgaan. De tijd is voorbij dat Cegeka staat of valt met ‘de aanwezigheid van André’. Dus de vraag is niet: wie is mijn troonopvolger? De vraag is: zal Cegeka morgen nog dezelfde structuur hebben? We gaan meer internationaal. Je kan je goed voorstellen dat er voor elke pijler gewoon één ceo is. Men bekijkt het altijd te eng: ‘wie gaat er op de stoel van André zitten?’ Wel, als ik er iemand op zie zitten dan jaag ik hem weg.” (Lacht)

Stefan Grommen

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content