‘Je moet als leraar geen specialist zijn om informatica te gebruiken in de klas’

Coderdojo, Codeweek, … In Vlaanderen regent het al even initiatieven om jongeren zin in programmeren te geven. Niet zo in Wallonië, waar het terrein lang braak lag. Met het project Walcode wil de Waalse overheid daar iets aan doen. En daarvoor moeten de leerkrachten mee het bad in, want “er is daar een specifiek Franstalig cultureel probleem.”

Dat het nodig was, dat geeft Pascal Balancier van het Waalse expert Agence du Numérique toe. “Het waren vier professoren informatica die de vraag lanceerden, maar ook de informaticadepartementen van de Waalse hogescholen trokken al aan de alarmbel. Ze zagen minder en minder jongeren die voor hun opleidingen kozen, net nu de maatschappij zo’n nood heeft aan goed opgeleide informatici. En dus kwam hun pleidooi om alle jongeren op zijn minst te laten proeven van programmeren en algoritmisch redeneren niet onverwacht.”

Zeiden die specialisten er meteen bij: richt je niet op zestienjarigen, want dan is het te laat. “Beter is om acht- tot veertienjarigen aan te spreken”, zegt Balancier. “En dat hebben we gedaan. Om te beginnen met Walcode, een project waarbij we jongeren in contact brengen met programmeren. Daarvoor spraken we met verschillende actoren op het terrein, zoals Kodo Wallonie, dat workshops rond coderen gaf in verschillende scholen. Met Le Pass, het wetenschapspark in Frammeries, kwamen we dan weer overeen dat ze ‘Codeweken’ zouden organiseren. Tot nog toe zijn er zo al drie op poten gezet, en er volgen er nog in 2018 en 2019.”

Gestage groei

In 2016 werden zo 3.500 scholieren bereikt, afgelopen jaar werden dat er 5.000. “Dat zijn niet de grote getallen, dat weet ik ook wel”, zegt Balancier, “maar het is een begin. Het is een gevecht op verschillende fronten, en in eerste instantie wilden we vooral inzetten op communicatie, zodat mensen het initiatief leerden kennen. Dat deden we door ons wagonnetje in 2017 aan dat van de Europese Codeweek te hangen. Vanaf volgend jaar willen we minder op communicatie inzetten, en meer op sensibilisering door een actie op te zetten waar zoveel mogelijk kinderen aan zullen deelnemen.”

Daarvoor slaat Walcode de handen in elkaar met CoderDojo Belgium. “In tegenstelling tot Vlaanderen, is de organisatie nog niet echt geworteld bij ons. Wij missen een figuur als Martine Tempels en hebben actief naar iemand gezocht die net als haar kan praten met CIO’s van de grote informaticabedrijven. Uiteindelijk vonden we Muriel De Lathouwer van EVS bereid om CoderDojo-ambassadrice te worden voor Wallonië. Het is de bedoeling dat leerlingen die door de Walcode-acties op school gebeten worden, zich bij hen verder kunnen verdiepen in het programmeren.”

En dan is er nog de andere kant van de klas, zegt Balancier. “We willen ook een loket open om leerkrachten beter op te leiden op informaticavlak, zodat ze algoritmisch denken integreren in hun lessen, welk vak ze ook onderwijzen. Want het valt op dat in de Franstalige landen leerkrachten zich bedreigd voelen door de opmars van het digitale, alsof het hun autoriteit bedreigt. Terwijl er wel degelijk leerkrachten zijn die al experimenterend bewijzen dat je geen specialist informatica moet zijn om er mee aan de slag te gaan. Het kan dus: in plaats van top down te doceren, stellen ze zich eerder op als coach, die zorgt dat er een kennisoverdracht gebeurt. Dat kan zijn door een uitdaging voor te stellen waarbij de leerlingen iets leren. Want daar gaat het uiteindelijk om: de meerwaarde van de leraar is niet het overdragen van kennis, maar de kansen en voorwaarden scheppen opdat de leerlingen leren.” r

Matthieu Van Steenkiste

Partner Content