KBC heeft de eerste ontwikkelingsfase afgerond van zijn nieuwe it-platform voor de Belgische en Poolse verzekeraars van de groep. Het project vormt de eerste stap in de richting van de verdere internationalisering van de KBC Groep en is het grootste programma van de voorbije tien jaar.

Fidea Verzekeringen is een dochteronderneming van de KBC Groep. Waar KBC Verzekeringen zijn producten via het netwerk van de eigen bankkantoren en verzekeringsagenten aan de man brengt, doet Fidea dat via een netwerk van makelaars. Toch werken KBC Verzekeringen en Fidea nauw met elkaar samen. Beide bedrijven streven op het vlak van productontwikkeling en andere ondersteunende processen een maximale synergie na.”Dat geldt zowel voor de business als voor it”, zegt Piet Verschuere, business architect Schadeverzekeringen bij KBC Verzekeringen.”Wat we samen doen, doen we beter en goedkoper.” Dat uitgangspunt past de KBC Groep nu ook buiten de landsgrenzen toe in het SIS-project (Synergy Insurance System), waarbij de Belgische en Poolse verzekeraars van de KBC Groep samen een nieuw verzekeringsplatform uitwerken. Het SIS-project vormt meteen het grootste programma sinds Kredietbank, ABB en Cera fuseerden tot KBC, intussen tien jaar geleden.

KBC Verzekeringen en Fidea waren al langer aan het bestuderen hoe ze hun oude systemen konden vernieuwen.”Op it-vlak waren die systemen best nog performant en stabiel”, zegt Jean Marie Lydou, business architect bij Fidea Verzekeringen,”maar we merkten wel dat ze het moeilijk kregen met de flexibiliteit die de huidige markt vraagt.” Tegelijk ontstond op Europees vlak in de KBC Groep eenzelfde denkpiste, aangestuurd door de behoeften van de grote Poolse verzekeringsmaatschappij Warta. Jan Dirckx, program manager ICT bij de KBC Groep:”Omdat zij ook een nieuw platform nodig hadden, hebben we van het geheel één groot dossier gemaakt.”

Op het eerste gezicht bleken aan de samenwerking tussen Belgen en Polen enkele belangrijke nadelen verbonden. Zo is er de fysieke afstand tussen België en Polen, en het feit dat het hele project in het Engels zou moeten verlopen, wat voor geen van beide partijen de moedertaal is. Toch bleken die aspecten niet op te wegen tegen de resultaten die het project naar voren zou brengen.”Je moet het project zien als een eerste stap in de internationalisering van it binnen de groep”, verduidelijkt Piet Verschuere. “Belangrijk daarbij is dat we hier duidelijk zijn vertrokken vanuit een business-behoefte.”

Tot 2013

De eerste grote release hebben KBC Verzekeringen, Fidea en Warta intussen achter de rug.”We hebben een reeks infrastructuurcomponenten opgeleverd”, zegt Jan Dirckx,”zoals een ontwikkelingsomgeving en een nieuwe database-omgeving. Om de speciale Centraal-Europese tekens te kunnen opslaan, zijn die omgevingen UNICODE-compatibel. Daarnaast hebben we ook de applicatieve infrastructuur uitgebouwd.” In 2008 zal het project pas echt op kruissnelheid komen. Dan volgen de eerste opleveringen van de oplossingen voor de behandeling van schadeclaims, productcreatie, polisbeheer en financiële afhandeling.

In 2009 volgen dan de verschillende proefprojecten voor de eigenlijke verkoop, inclusief de nieuwe schadeafhandeling van verzekeringsproducten via KBC, Fidea en Warta. Tegelijk zal Warta daarbij overstappen van het traditionele papier naar de elektronische manier van werken. De echte go-live van het eerste product – autoverzekeringen – staat voor eind 2009 op de planning. Tussen de start van het SIS-project en de oplevering van het eerste product zit een periode van drie jaar.”Dat geeft aan hoe groot de totale scope is”, zegt Jean Marie Lydou.”We zijn alleszins nog tot 2013 bezig om alle productlijnen op het nieuwe platform over te zetten.”

Omdat de KBC Groep niet voor een big bang heeft gekozen, krijgt het luik change management extra gewicht. Met name naar de cohabitatie van de systemen – waarbij sommige producten al op het nieuwe platform zullen draaien en andere niet – gaat bijzondere aandacht uit. Gedurende een bepaalde tijd zullen er binnen de groep immers ‘verschillende snelheden’ aanwezig zijn.”We houden daar inderdaad rekening mee”, geeft Jan Dirckx aan.

“Al tijdens de ontwikkelingsfase betrekken we de eindgebruikers bij het project, zowel in België als in Polen. Eventuele opmerkingen vanuit die hoek nemen we meteen in de ontwikkeling mee. We wachten daar dus zeker niet mee tot alles is afgewerkt.” Uit die vlotte samenwerking mogen we ook afleiden dat er bij de verzekeraars heel wat goodwill bestaat ten opzichte van het SIS-project.”Klopt”, stelt Piet Verschuere.”Het project speelt in op een concrete behoefte. Dat merken we ook aan de reacties van andere Centraal-Europese dochterondernemingen. Ook zij willen zo snel mogelijk naar het platform migreren.”

Internationale omgeving

Voor de ontwikkeling van de gedeelde componenten heeft KBC Groep gemengde teams samengesteld, met telkens Belgische en Poolse medewerkers, zowel aan business- als aan it-zijde. De ontwikkeling van specifieke, maatschappijgebonden componenten gebeurt in het betreffende land zelf, door een volledig ‘eigen’ team.”Dat is onder meer belangrijk om de oplossingen perfect te laten aansluiten op de wettelijke en andere standaarden die in ons land van kracht zijn”, legt Jean Marie Lydou uit.”De basis van het project is zo veel mogelijk gemeenschappelijk, terwijl de eigenheid van de verschillende landen voornamelijk in de frontend tot uiting komt.” Toch ligt de uitdaging van het SIS-project niet alleen in de ontwikkeling van de nieuwe oplossingen. Ze bevindt zich voor een groot stuk ook in het runnen van de it als geheel.”We stappen over naar een internationale omgeving – met verschillende landen, bedrijven en talen – wat toch een groot verschil is met vroeger”, aldus nog Jan Dirckx. z

Dries Van Damme

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content