De Belgische actoren werken hard aan een voorstel van een nieuwe versie van UsiXML. Een club gebruikers opende zijn deuren om de metataal, kandidaat voor een W3C-homologatie, te testen, te valideren en te verspreiden.

Verschillende industriëlen en consortia zijn hard aan het werk om een nieuwe versie van de UsiXML-taal te creëren, een metataal die de interface tussen mens en machine beschrijft en de vele applicatiecontexten van een interactieve software of een webapplicatie beter kan beheren. Een van de kandidaatconsortiums bevat diverse Belgische deelnemers: de Louvain School of Management (UCL, het PReCISE centrum (FUNDP), Defimedia, See & Touch, Namahn.

Doelstelling: van UsiXML een taal maken die zich dankzij een unieke beschrijving van de interface tussen mens en machine leent voor elke soort applicatie, ongeacht de exploitatie- en toegangscontext (pc, website, smartphone, interactieve palen…), de interface (grafisch, via aanraking of stem) of het beoogde publiek (mobiele gebruikers, gehandicapten…).

Hun voorstel: een user interface description language (UIDL) “die de productiviteit, de herbruikbaarheid en toegankelijkheid van interactieve applicaties verbetert via de toepassing van het concept µ7 (multi-terminal, multi-gebruiker, multitaal/cultuur, multi-organisatie, multi-context, multi-voorwaarden en multi-platform).” De ontwikkeling van de interface dekt vier niveaus: omschrijving van de taken van de gebruiker, ongeacht de onderliggende technologie, abstracte definitie van de interface (voor elke interactievoorwaarde, grafisch, stem…), concrete definitie van de interface voor meerdere voorwaarden, en de uiteindelijke interface. Deze structurering in 4 niveaus werd gehomologeerd door W3C, die dus alle voorstellen zal evalueren die volgens dit model worden voorgelegd. “Op dit vlak hebben we een duidelijk voordeel ten opzichte van andere voorstellen die niet dezelfde multimodale dekking, multi-omgeving, of dezelfde flexibiliteit en uitdrukkingskracht bieden”, aldus Prof. Jean Vanderdonckt (UCL), wetenschappelijk verantwoordelijke van het project. “UsiXML plaatst zich boven talen als html, Java of php. Maar men kan ze genereren vanuit USiXML, een interface regenereren in VoiceXML, overstappen naar aanraakmodules…”

Door deze bijkomende laag duurt de ontwikkelingsprocedure wel langer, maar “we winnen dan weer tijd bij de herontwikkelingen en ontplooiingen op nieuwe platformen. Hoe meer wijzigingen, hoe meer tijd en kosten er bespaard worden. De huidige convertors bieden geen ideale formattering, noch een optimale gebruiksvriendelijkheid en ergonomie. Onze UIDL zal die situatie veranderen.”

Verspreidingsfase

Sinds januari 2011 stelt een “end user club” bedrijven die geen lid zijn van het consortium in staat om toegang te nemen tot de UsiXML-technologie om ze te testen, te becommentariëren en te valideren ten opzichte van hun behoeften. Aanvragen tot aansluiting kunnen gestuurd worden naar david.faure@thalesgroup.com. Het AWT zorgt voor de promotie van de taal op lokaal niveau, terwijl Defimedia een workflow heeft bepaald om rekening te kunnen houden met de vragen tot wijziging of uitbreiding.

De ontwikkelde tools en diensten zullen in 2012 worden voorgelegd aan W3C. Een aanbeveling wordt verwacht tegen november 2013.

Brigitte Doucet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content