De leden van de MIT-Club komen regelmatig samen om ervaringen uit te wisselen en zich bij te scholen in allerlei domeinen. Onze favoriete onderwerpen spitsen zich toe op management- en leadershipthema’s. Het beestje kruipt echter waar het niet gaan kan, en zo komen wij cio’s toch ook nog altijd in de zevende hemel als we het over nieuwe it-trends kunnen hebben.

Onze kinderen, vooral die in de nieuw samengestelde gezinnen, zijn dikwijls de ‘early spotters’ van de nieuwe trends. Zo bewaren zij al lang hun documenten op MSN of Hotmail en sinds kort op Google Docs. Steeds beschikbaar, waar je ook bent, bij papa, bij mama, de vrienden, oma. Zij hebben de voordelen ervan al lang ingezien.

In onze eigen omgeving volgen wij met zeer veel aandacht de mogelijkheden die Amazon S3 en andere ons bieden (in een wip heb je terabytes, een application server, een database, noem maar op). Er gaat trouwens geen week voorbij of er komen nieuwe aankondigen over ’the cloud’ uit. Een dergelijk onderwerp leidde hierover binnen MIT-Club dan ook tot een bijzonder boeiende gedachtenwisseling. We vroegen ons af wat de cio’s er zelf van denken. Vindt de cio dit een optie of prefereren wij nog steeds de uitbouw van onze eigen datacenters, liefst zo groot mogelijk?

De meeste security managers, it operations managers, infrastructure managers… waarschuwen trouwens nog steeds de cio voor die cloud. “Beste cio”, horen we dan, “allemaal goed en wel, maar wij hebben wel een professionele it, geen huis- en thuissituatie! Bij ons is it uitermate bedrijfskritiek! Hebt u trouwens al over de security nagedacht? En by the way, er is ook nog geen goede regelgeving over. Wat met de wet op de privacy? En met Bazel 2 of Solvency 2? We gaan niet meer weten waar onze data staan. Wie is er dan uiteindelijk verantwoordelijk?”

Stuk voor stuk terechte opmerkingen, wij hebben daar zeker oren naar en het is trouwens onze verantwoordelijkheid. Als cio’s pleiten wij echter vooral voor een open, positieve ingesteldheid ten aanzien van dit nieuwe fenomeen.

In the cloud? Waarom niet? Het leven is mooi, zeker in de wolken, denken we dan. We moeten immers een aantal zaken niet meer zelf regelen, handig, geef toe. De cloud is flexibel, dat wordt toch van ons verwacht. De cloud is kostenbeparend, ook dat wordt van ons verwacht. In de wolken boeken we tijdswinst, op enkele minuten tijd staat de infrastructuur er, en ook time is money, isn’t it? En in bepaalde gevallen moeten we onze data sowieso ontsluiten naar klanten of partners, dan staan ze daar toch wel goed zeker? Of niet soms? Kortom, de flexibiliteit en soepelheid van ’the cloud’ kunnen we intern nooit evenaren.

Voor de cio’s van de MIT-Club is het dan ook overduidelijk. Data in the cloud; sure, absolutely sure… maar niet zomaar. Niet blindelings dus, maar doordacht en gecontroleerd. Met een goede data governance, voor velen van ons een (erg terecht) belangrijk stokpaardje. Een data governance die onze data categoriseert, die de data masterships uitklaart, ownerships definieert. We zullen een onderscheid moeten maken tussen meer publieke en minder publieke data, tussen bedrijfskritieke data en minder kritieke data, … Ook de service level management-discipline moet weer even uit de kast. We moeten proberen om SLA’s af te sluiten, en als dat niet lukt minstens afspraken maken waar de data eventueel staan. En een stevig plan hebben voor zelfvoorziening, een mogelijkheid om terug te vallen in onze eigen ‘glass house’. En last but not least, moeten we ijveren voor een beter wettelijk kader dat toch één en ander reglementeert, liefst Europees maar een ‘quick’ win terzake in België slaan we zeker niet af.

Dit is onze visie over “the cloud”, de cio staat er open voor en beseft de mogelijkheden, beperkingen en risico’s. En de chief financial officer, de it-budgetten indachtig, zal deze keer ook niet tegenspartelen, dat geef ik u op een briefje.

Amazon, Google, Oracle, IBM, Microsoft maar ook de aanrukkende nichespelers: ga er voor, je krijgt alvast bij ons een luisterend oor.

Data in the cloud, YES WE CAN!

Luc Verhelst is IT Director Truvo en voorzitter van de MIT-Club voor Belgische cio’s.

Luc Verhelst

Partner Content