België wordt niet alleen een steeds ludieker land, nu maken de luddisten zich ook al op om de zaak helemaal over te nemen. De ene luddist pleit voor het afschaffen van het elektronisch stemmen. De andere luddist wil dat u uw belastingaangifte alleen toevertrouwt aan papier. Bij het begin van de negentiende eeuw gingen woedende Britse textielarbeiders met hamers en houwelen de oprukkende machines te lijf. De Luddisten vonden de industriële revolutie niet echt een vooruitgang. De Britse overheid maakte er korte metten mee: in 1813 werden zeventien Luddisten opgehangen in York.

Dat hun acties geen succes hadden, ondervindt u vandaag dagdagelijks aan den lijve. Luchtvervuiling en de opwarming van de aarde zijn de prijs die we moeten betalen voor de industrialisering. Daartegenover staan toch ook wel wat pluspunten, zoals daar zijn een veel langere levensverwachting en een veel hogere levensstandaard dan ooit tevoren. Zelfs de allerarmsten zijn er in vergelijking met honderd jaar geleden flink op vooruitgegaan, al is dat natuurlijk allemaal erg relatief als je niets te eten hebt en op je dertigste aan aids sterft. De informatisering heeft ook heel wat pluspunten. Elektronisch stemmen en het elektronisch invullen van de belastingaangifte vereenvoudigen en veraangenamen het leven van menig burger. Niet echter voor ict-professor Carlos De Backer, die immers vindt dat het elektronisch stemmen moet worden afgeschaft (zie DN nr. 20). En al evenmin voor ‘senior writer’ Stefaan Michielsen van De Tijd, die vindt dat u uw grootste geheim, namelijk uw belastingsaangifte, beter niet via elektronische weg indient (Netto, 31/05/08).

Deze moderne luddisten deden hun uitspraken in de week van de lancering van het nieuwe Belgium. be portaal van de federale overheid. Het vorige portaal was een voorbeeld van hoe het niet moest. Het huidige is een voorbeeld van hoe het wel moet: vertrekken vanuit de behoeften en de vragen van de burger en daar je informaticasysteem op enten. De websites van heel wat Belgische bedrijven en organisaties mogen overigens een voorbeeld nemen aan die filosofie.

Ik pleit juist voor meer elektronische interactie tussen burger en overheid. Misschien staan de heren De Backer en Michielsen graag in de rij te wachten voor een of ander loket, of is het hun hobby om papieren stembiljetten op de juiste stapeltjes te ordenen. Ik heb wel wat beters te doen en met mij, vermoed ik, de meerderheid van de Belgen. Meer nog, laten we het elektronisch stemmen gewoon integreren in Belgium. be. Met onze slimme identiteitskaarten en dito algoritmes en beveiligingen is dat perfect mogelijk. Dan hoeven we helemaal niet meer buiten te komen om te stemmen en kunnen we bovendien misschien wat vaker onze stem laten horen. Natuurlijk allemaal op voorwaarde dat de lijm van de beveiligingschip op onze intelligente identiteitskaart het niet vroegtijdig begeeft.

Jozef Schildermans is journalist en hoofd van het Data Testlab, een onafhankelijk lab voor het testen van bedrijfsgerichte hard- en software. www.villapc.be

Jozef Schildermans

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content