Frederik Tibau expert Digital Innovation & Growth bij Agoria

Kostenreducties zijn onvermijdelijk, maar ook met lagere it-budgetten moeten ondernemingen zich voorbereiden op het aantrekken van de markt. Rond die gedachte draaide het jaarlijkse ITxpo symposium van Gartner in Cannes.

In 2009 zal er globaal genomen ongeveer 2,3 triljoen dollar gespendeerd worden aan enterprise it. Dat is 6,8 procent minder dan vorig jaar. 2010 wordt een vlak jaar. Een jaar waarin vooruitziende ondernemingen kosten, baten en risico’s in balans brengen.

Vanaf 2011 zou er een versnelde groei merkbaar zijn, om de echte ommekeer in 2012 in te luiden. Bedrijven moeten anticiperen op die return to growth, en de groei vanuit het it-department op gang trekken. “Create capacity”, klonk het uit de mond van Gartner-ceo Gene Hall.

Discipline, standaardisatie en een maximale automatisering van de interne processen zijn daarbij primordiaal. Opdat er met een relatief vlak budget toch nog groei kan gerealiseerd worden.

“Er is de voorbije maanden heel wat gedaan rond het reduceren van de kosten”, legt Gartner analist Stephen Prentice uit. “Externen vliegen d’eruit, projecten worden stopgezet en investeringen uitgesteld. Op het eerste gezicht lijken die maatregelen effectief, maar de manier waarop ze worden doorgevoerd, is alles behalve doordacht.”

De rode draad doorheen zowat alle presentaties in Cannes was dan ook het drukken van de kosten op een intelligente manier, én het creëren van capaciteit om het voortouw te kunnen nemen wanneer de markt weer aantrekt. Op welke manier? Door een shift naar operationele technologie, en het gebruik van pattern based strategies. Of in mensentaal: een pleidooi voor het gebruik van cloud computing en crowdsourcing. “Bij cloud computing zie je een switch van kapitaalsuitgaven (capex) naar operationele uitgaven (opex)”, gaat Prentice verder. “Door de economische crisis wordt die trend flink versterkt. Kunnen betalen op basis van gebruik, is een goede zaak voor bedrijven die opnieuw willen groeien. Zo hoeven ze nu geen grote investeringen te doen in de hoop dat straks alles beter gaat.”

Toch is cloud computing niet zonder gevaar. “Het gebeurt wel eens dat clouddiensten offline gaan”, wist SAP-ceo Leo Apotheker, waarbij hij verwees naar de Gmail-diensten van Google. “De grote spelers zien hun model van licensed software natuurlijk teloorgaan”, reageert de analist, “maar ik denk dat Apotheker ongelijk heeft. Het is toch niet dat Gmail minder betrouwbaar is dan een interne maildienst? Het zijn gewoon verschillende modellen.”

Een ander risico dat er steevast bijgehaald wordt wanneer het over cloud computing gaat, draait om veiligheid. Als je informatie buiten de muren van je bedrijf zit opgeslagen, is dat gevaarlijk, heet het. “En als je zelf de informatie controleert, zit je safe?”, vraagt Prentice. “Dat is bullshit. Ondernemingen kunnen dat argument pas gebruiken als ze nog nooit interne problemen gehad hebben. Maar wie kan dat zeggen?”

“Organisaties die denken dat data verloren zullen gaan omdat ze opgeslagen zitten in de cloud, zijn verkeerd”, klinkt het nog. “Meer nog, bedrijven zoals Google of Amazon, kunnen een veel veiligere infra-structuur aanbieden, omdat dat hun core business is. Ze zijn er gewoon beter in.” Volgens Gartner wordt 2010 het jaar waarin het aantal proefprojecten met cloud computing sterk zal groeien. En dat er wel degelijk situaties zijn waarin bedrijven hun voordeel kunnen doen met een switch van eigen infra-structuur naar de ‘internetwolk’, bleek overduidelijk uit de talrijke voorbeelden die aan bod kwamen in Cannes.

Pattern based strategies

Dat ITxpo anno 2009 niet zozeer draaide om nieuwe technologische revoluties, mag duidelijk zijn. Wel komt het er op aan wat er al is op een efficiënte manier te gebruiken. En dat kan enkel als de cio en de ceo elkaar vinden. De cio zal zich trouwens wat meer moeten gedragen als de ceo van de it-afdeling: servicegericht, efficiënt, en in staat om in te spelen op nieuwe trends. Enter de ‘pattern based strategies’, dé hot topic aan de Croi-sette. Eenvoudig gesteld gaat het om het herkennen van patronen in grote hoeveelheden informatie. Of om de implementatie van een kader waarin op een proactieve manier kan gezocht worden naar, en gereageerd kan worden op, belangrijke trends en afwijkende meningen. Het grote verschil met BI is dat er niet achterom gekeken wordt, maar vooruit. Apotheker droomt al luidop van real-time data-analyse waarbij alle informatie in het geheugen zit opgeslagen, waardoor er geen relationele database meer nodig is.

“Even belangrijk is het crowdsourcing-aspect”, benadrukt Prentice. “Bedrijfsleiders moeten luisteren naar het collectief, en informatie van buitenaf toelaten. Informatie die rondgaat op sociale netwerken bijvoorbeeld. Als je luistert naar de zwakke signalen uit je omgeving, en je strategie daaraan aanpast, kan je daar je voordeel mee doen.”

Gevraagd naar pattern based ondernemingen, komen de Gartner-analisten steevast opdraven met Zara en H&M. “Dat zijn winkelketens die een signaal opvangen tijdens een modeshow, en op twee weken tijd van een idee naar een eindproduct in de winkel gaan. Dat is schitterend. Op die manier kunnen ze bliksemsnel inspelen op de passie die modefreaks ervaren wanneer ze voor het eerst een kledingstuk zien op televisie.”

Frederik Tibau

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content