De ict-markt van het Groothertogdom verandert voortdurend en aanhoudend, maar krijgt ook allerlei schokken te verwerken. Het land mikt in zijn streven naar een diversificatie van zijn economisch weefsel op de ontwikkeling van de ict-pijler en is nu op zoek naar een vierde adem.

Rewind. De technologiesector in het Groothertogdom werd in het midden van de jaren tachtig voornamelijk gevormd door de groei van de financiële markt en door de grondleggers van het medialandschap (met op kop de Astra-satellieten van SES en de RTL-groep). De sector nam een hoge vlucht bij de overgang naar het nieuwe millennium, door de visie van de leiders van het land, die een uiterst gunstig kader wisten te creëren in Luxemburgs zakengerichte omgeving.

GLOBALE AANPAK

Als meertalig, stabiel en coherent politiek en zakencentrum in het hart van een markt van honderden miljoenen Europeanen en met een aantrekkelijk juridisch en belastingkader beschikte de Luxemburgse buur over heel wat troeven voor de opkomst van een business, van en met ict. Sinds 2000 heeft het land zwaar geïnvesteerd in vooraanstaande infrastructuur voor connectiviteit en hosting, een basis die essentieel is voor de ontwikkeling van e-commerce- en e-businessactiviteiten en voor het bedrijfsleven in de dienstensector in het algemeen.

Spelers als eBay, Apple iTunes, Amazon, Skype,… lieten zich verleiden door de globale aanpak en maakten gebruik van het Luxemburgse platform voor de ontwikkeling van hun Europese activiteiten. De Luxemburgse autoriteiten waren zich bewust van de kwetsbaarheid van een model dat zijn aantrekkingskracht haalt uit enkele regeltjes wetteksten, en hebben daarom de verankering van de business mogelijk gemaakt via de datacenters van EBRC, een dochteronderneming van de POST-groep, en later van LuxConnect, de operator van datacenter facilities die op de markt worden gebracht en gestructureerd door een dertigtal var’s, met op kop Data4, Telindus, Dimension Data, IBM, Systemat LTPO, DCL…

De balans: dankzij openbaar initiatief maakte het vermogen om de digitale economie in Luxemburg te ondersteunen in minder dan tien jaar een grote sprong voorwaarts op het gebied van infrastructuur.

FIANNCIËLE SECTOR

“Onze wortels zijn verstrengeld met de snelle ontwikkeling van de financiële sector”, aldus Yves Reding, ceo van EBRC. “We hebben een specifieke eigenschap geërfd, die gebaseerd is op de vereisten van de financiële activiteiten. Deze uitmuntendheid is gestroomlijnd met wereldwijde best practices en vormt nu een van de onbetwiste troeven van de Luxemburgse markt.” Sinds 2003 heeft Luxemburg deze vereisten zelfs in een specifiek statuut gegoten voor het gebruik van outsourcing: de Support FSP’s.

Deze specifieke Financial Services Professionals (FSP) voor it-ondersteuning hebben tien jaar lang onophoudelijk hun manier van werken geprofessionaliseerd. De CSSF, de toezichthoudende autoriteit van de sector, benadrukte onlangs zelfs de systematische aard van de functie van outsourcers in de financiële wereld, door een risk based approach te eisen, de RBA die wordt beschreven in omzendbrief 12/544. De fsp’s aan de ene kant en de financiële instellingen aan de andere kant zijn zich vandaag ten volle bewust van de strategische functie van informatiemanagement… Een extra troef op het vlak van vertrouwen, het nieuwe kernwoord in Luxemburg. Vertrouwen, maar ook onzekerheid. Dat heet 2015!

Raphaël Henry

Partner Content