Het Ministerie van het Waals Gewest presenteert op het ‘Salon des Mandataires’ (14-15 februari) officieel een vooraf geconfigureerde portaaloplossing – Agoriacités – die de Waalse gemeenten naar eigen wens mogen gebruiken.

Het Waalse Gewest subsidieerde enkele jaren geleden de creatie van websites door de Waalse gemeenten. Vandaag wordt dit nog eens overgedaan, maar dan via een nieuwe formule. “In het zog van het e-Communes-plan besliste minister Courard (binnenlandse zaken en overheden) de gemeenten een tool voor preconfiguratie van websites aan te bieden. Via de DGPL (Direction Générale des Pouvoirs Locaux) worden makkelijk aan te passen ’templates’ en complementaire modules ter beschikking gesteld”, verduidelijkt Ludovic Marchal, expert in lokale overheden. Diverse contentmanagementsystemen werden vergeleken, en de keuze viel op de Java-oplossing van Jahia.

Personaliseerbare site

De Agoriacités-oplossing staat er vanaf eind januari. Ze bestaat uit een geheel van templates en drie modules: e-loket (beveiligd indienen, ophalen en doorsturen van documenten), elektronische ondertekening en betaling, cartografie (toegang tot cartografische data van het Gewest, verrijkt met gemeentelijke data, waarmee de burgers bijvoorbeeld commerciële of officiële gebouwen, of het dichtstbije e-loket kunnen opvragen…). Elk gemeente is vrij om de functie(s) die haar interesseert, te activeren.

De bedoeling is dus de site een niveau hoger te tillen dan een uitstalraam: het gemeentelijk portaal wordt hiermee “een unieke inkomhal voor burger en bedrijf, naar een ruime waaier van resources en diensten”. De gemeenten kunnen hun site zelf hosten of dit toevertrouwen aan het Gewest. Zij kunnen ook het niveau van toegangsbeveiliging kiezen volgens hun behoeften of procedures: login/wachtwoord of gebruik van de e-ID (via de module voor certificering en elektronische handtekening die Easi-Wal uitwerkte). De oplossing voor elektronische betaling is die welke ook Fedict gebruikt (Ogone-oplossing).

Uitbreiding mogelijk

Dertien gemeenten (1) namen deel aan een proefproject met als doel het contentmanagementsysteem te valideren en functionaliteit op maat van de gemeentebehoeften toe te voegen. Zo vroegen een aantal gemeenten om het uitgeven van informatiebrieven, een dynamische agendafunctie (selectie van evenementen en informatie volgens de rubriek waarin men surft), of de mogelijkheid om automatisch, zonder hercodering, bestaande databases (lijst van handelaars, gemeentelijke mandatarissen,…) te recupereren. Het ministerie van het Waalse gewest hoopt nog verder te gaan. “Als de gemeenten meer functies vragen, wordt een nieuwe werkgroep opgericht. Ofwel zal het Gewest ermee samenwerken, ofwel zal het een lokale entiteit laten instaan voor de ontwikkeling, en andere entiteiten hierbij betrekken. ”

Redundantie?

Het Agoriacités-project overlapt tot op zekere hoogte het werk van het CommunePlone-project, het geesteskind van de informatici van Seneffe en Sambreville. CommunePlone ontwikkelt in open source functies voor het beheer van interne processen die niet te krijgen zijn bij de klassieke leveranciers van het Waalse Gewest, en wil tegelijkertijd andere gemeenten laten profiteren van deze ontwikkelingen. Sommige ontwikkelingen van Agoriacités zouden dus kunnen aansluiten op die van CommunePlone. Er is weliswaar nog geen overleg tussen beide initiatieven, maar men hoopt toch op een toenadering. Alleen moeten de verschillende spelers hun aanpak dan wel op elkaar afstemmen: de informatici van CommunePlone (met ‘peterschap’ van de Union des Villes et Communes de Wallonie) en de mandatarissen bij Agoriacités (ondersteund en gefinancierd door het Gewest dat echter ook CommunePlone gedeeltelijk financiert). (2) Ludovic Marchal licht toe: “De aanpak van Agoriacités volgt een andere filosofie omdat hier de mandatarissen zélf de drijvende kracht zijn. Wij willen in de eerste plaats tegemoetkomen aan vraagstukken van ergonomie en grafische coherentie, en een afgelijnde maar niettemin personaliseerbare cms-tool aanleveren. Agoriacités wil alle gemeenten, vooral zij die zelf geen eigen it-expertise in huis hebben, laten profiteren van ontwikkelingen en oplossingen. Met CommunePlone moet een gemeente die niet actief kan bijdragen, terugvallen op het klassieke schema [lees: een contract aangaan met een klassieke leverancier] zodra ze een specifieke vraag heeft waaraan nog niet voldaan is. Niets bijdragen aan ‘de gemeenschap’ wordt soms met de nek bekeken. Met het gevolg dat één gemeente alweer uit het initiatief gestapt is.” Beide initiatieven zijn overigens tot op zekere hoogte compatibel. De Jahia-modules steunen op de Java JCR168-norm, zijn open voor – en integreerbaar met – andere oplossingen (cms, Plone-toepassingen, of bijvoorbeeld de toepassing voor elektronisch beheer van orgaandonoren, ontwikkeld in php door de gemeente Marche). Partners van het Agoriacités-project: NRB (hosting), NSI (ontwikkeling van de modules en parametrering voor de lokale entiteiten) en DMoon (Jahia-expertise, ergonomie en realisatie van templates, begeleiding van bepaalde gemeenten).

(1) Betrokken gemeenten: Bouillon, Gouvy, Aubange, Theux, Nassogne, Mons (Bergen), St-Hubert, Ath, Ans, Liège (Luik), Hotton, Juprelle en Soumagne.

(2) Het Gewest heeft via een globale envelop van 200.000 euro een collaboratieve Jahia-licentie verworven naast de gebruiksrechten voor de lokale overheden. Het Gewest staat in voor aanmaak van de templates, parametrisering van het contentmanagementsysteem, ontwikkeling van de modules, hosting en opleiding (Jahia, stijlbladen, modules).

Brigitte doucet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content