Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Als NRB al een tweede keer een mainframe-dag organiseert, is dat niet als een reünie voor een groepje van nostalgici, maar gaat het om business. Om de 7.000 mips mainframecapaciteit die NRB zijn klanten kan bieden.

De mainframe is dood? Verre van! Zelfs als kleinere bedrijven hun mainframeomgeving hebben afgestoten, betekent dit niet dat de functionaliteit van de mainframe heeft afgedaan. Veeleer kwam die terecht bij een bedrijf als NRB, dat zowel over de nodige infrastructuur als ‘expertise pool’ beschikt. En waar vervolgens “voor het gebruik wordt betaald,” aldus Marc Bossaert, specialized sales mainframe, “als een soort cloudvoorziening”, vervolledigt Philippe Laboulle, director strategy & corporate affairs. Zo dekken ze mainframe-behoeften van de middelgrote bedrijven in ons land, met “een nood aan 300 à 4.000 mips”, aldus Laboulle. “In die groep is het te duur om nog zelf in te staan voor de mainframe, maar is ook de omzetting van de toepassingen naar een andere omgeving te duur”, rekent Henri Arnold, head of mainframe services voor, zodat dit een geschikte en goedkopere tussenweg vormt.

NIEUWE BLOED

Cruciaal bij dit alles was de introductie van de z10-mainframe, met voorzieningen voor gespecialiseerde processoren zodat de mainframe ook vlot Linux en andere toepassingen kan draaien (op processoren die aangepaste versies van de Power-architectuur zijn, en met hogere werkingssnelheden dan Intel-processoren). “Zo kan een zelfde omgeving, onder een zelfde beheer, zowel de front- als de back-end toepassingen draaien, met voordelen als loadbalancing en grote volumes, zoals voor transactiegerichte toepassingen”, aldus Arnold.

Toegegeven, bedrijven die voordien geen mainframe hadden, zullen hierdoor niet die stap zetten, maar voor anderen is zo wel de continuïteit van de investeringen in toepassingen gegarandeerd. “En dat met het bijkomende voordeel van de security die een mainframe biedt, een sterk argument,” doet Marc Bossaert er nog bovenop. Door strikte conventies in de ontwikkeling van toepassingen te hanteren, kan NRB ook makkelijk meerdere klanten op een zelfde systeem huisvesten, met garanties inzake gescheiden werking en load balancing. Daar tegenover staat wel dat er geen nieuwe ‘packaged’ software voor de mainframe onder zOS wordt geschreven, terwijl ook het prijskaartje van opslag niet onaanzienlijk is (zeker als er sprake is van mirroring e.d.).

Al bij al voelt NRB zich zelfzeker dat het “zeker nog 5 à 10 jaar een horizon aan zijn klanten kan bieden”, aldus Philippe Laboulle, zeker met een cloud ‘delivery model’.

JONGE ‘MAINFRAMERS’

Een spook dat onderhand echt wel ten grave mag worden gedragen, is dat van de uitstervende ‘mainframer’. Toegegeven, heel wat experten hebben al een mooie leeftijd, maar er zijn nu ook jonge opvolgers. Dat universiteiten (zoals Antwerpen) en hogescholen (zoals Gent) weer ‘mainframe’-specialiseringen aanbieden, is hieraan niet vreemd. En dat jongeren hiervoor belangstelling hebben, bewijzen de presentaties op de NRB Mainframe dag door 28- en 32-jarige medewerkers.

Bovendien springt een mainframe-omgeving heel wat zuiniger om met medewerkers dan eender welke gedistribueerde ict-omgeving. “We beheren 32 lpar’s (logical partitions) met 10 systeemingenieurs, en doen de tuning met twee personen”, stelt Henri Arnold fijntjes.

Het maakt in ieder geval dat NRB geen beroep moet (en wil) doen op buitenlandse experten. Integendeel, desnoods kunnen ze een jong afgestudeerde ict’er in enkele maanden van intensieve opleiding de nodige starterkennis in die wereld geven, om hem of haar vervolgens te laten doorgroeien tot expert. Dat ontwikkelaars terecht komen in een vertrouwde Eclipse-ontwikkelingsomgeving helpt eveneens, want zo verdwijnt heel wat van de systeemcomplexiteit. En ja, men kan rekenen op coaching en een gegarandeerd systeem van opleidingen, klinkt het voorts nog, en natuurlijk zijn er ook buiten de mainframe nog mogelijkheden bij NRB.

Guy Kindermans

Partner Content