Haulogy, specialist in de integratie van beheerapplicaties voor bedrijven uit de energiesector, investeerde in r&d om zijn oplossingen voor te bereiden op de toekomstige marktmodellen.

Twee en een half jaar onderzoek naar architecturen, de bestaande of opkomende technologieën (eai, bpm, soa,…), tests en vergelijkingen: ziedaar waar Haulogy zich op heeft toegelegd. Het deed dit in samenwerking met het CETIC, om zich te voorzien van de nodige middelen om aan de energiesector beheer- en integratieoplossingen te kunnen aanbieden, die ontwikkeld zijn volgens een dubbele bpm/soa-dimensie. Die dimensie is nog meer onmisbaar geworden door de liberalisering van de energiesector, die de taken heeft verdeeld tussen diverse interveniënten en die de komst van nieuwe spelers heeft bevorderd. Producenten, distributeurs, distributienetwerkbeheerders (dnb) en toezichtorganen moeten gegevens uitwisselen en zo efficiënt mogelijke processen invoeren (tussenpersoon voor informatie, verandering van leverancier, verhuizing van klant, wijziging van index…). Deze processen zijn bepaald in de Umig (Utility Market Implementation Guide) en zijn “vrij zwaar, vooral voor nieuwkomers”, benadrukt Patrick Donnay, baas van Haulogy. Precies deze vaardigheid (ontwikkeling van beheertools en organisatie van processen, advies voor de opstart van processen voor de leveranciers en DNB) zegt het bedrijf vandaag te kunnen ontplooien dankzij de gedane onderzoekswerken.

Ongeacht de evolutie

De vooraf bestaande producten (clearinghouse, communicatiemodules tussen spelers op de energiemarkt, toewijzingsmiddelen voor de geraamde berekening en verzoening van de verbruikcijfers…) werden uitgedacht volgens een soa-logica om ze beter te laten evolueren en ze te kunnen verkopen in de vorm van afzonderlijke bouwstenen die elkaar aanvullen.

“We hebben bijvoorbeeld de multifunctionele software Haugazel (bedoeld voor de leveranciers) herwerkt (registratie en beheer van klanten en contracten van energieleveranciers) om de back-office en de communicatietools (EnergyComm) afzonderlijk te kunnen aanbieden.” Er zijn ook nieuwe functies bijgekomen, meer bepaald voor de behandeling van bijzondere gevallen waarbij de standaardprocedures niet als dusdanig toegepast kunnen worden, via de invoering van een workflow-motor en regels en de mogelijkheid voor de gebruiker om zijn eigen regels in te stellen volgens bepaalde parameters. EnergyComm kan bovendien geïntegreerd worden met elke bestaande back-office op de markt. “We hebben onze tools herwerkt want de marktmodellen gaan wijzigen. De tool moest dus klaar zijn voor de toekomstige evoluties, welke die ook mogen zijn. Binnenkort evolueren we bijvoorbeeld van ediel (specifieke edi voor de elektriciteitssector) naar synchrone communicaties. Binnenkort kunnen onze tools worden ingesteld in functie van de toekomstige eisen.” Dit geldt ook voor de buitenlandse markten, te beginnen met Nederland en Frankrijk.

Worden de kaarten opnieuw geschud?

Dezelfde herevalutieoefening was nodig voor de dnb-oplossingen. “We moesten de uitdagingen van de evolutie van de markt opnieuw analyseren. Er is bijvoorbeeld sprake om tegen 2016 een federaal clearinghouse in te voeren, dat de onderlinge diensten zou sturen. Alle dnb zouden dan samenwerken met één contactpunt voor hun verbindingen met de leveranciers, terwijl hun basisberoep gevrijwaard blijft (beheer van de netwerken, van de aansluitingen, de indexering). Momenteel is het marktmodel niet altijd duidelijk bepaald. De dnb’s zijn ook meester over de indexen. Hoe zal dit morgen zijn? Zelfde onzekerheid betreffende de grid fee (distributiedienst gefactureerd door de dnb) en de berekening ervan, als we evolueren naar een federaal clearinghouse… We hebben dus onze suite herbekeken zodat ze niet meer monolithisch is, maar een geheel van modulaire softwarepakketten, geïntegreerd in soa-modus, waarbij elke module een service is die als zodanig gebruikt kan worden. We gingen ook na welke elementen er ontbreken. Het geheel werd georganiseerd rond het principe van Central Market Repository waar zich alle informatie zal bevinden die wordt voortgebracht door de dnb en die uitgewisseld wordt met de markt. We zullen er een indexeermodule aan koppelen om aan de dnb, die vandaag verantwoordelijk blijven voor hun index, een continu proces te waarborgen dat de replicatie van gegevens overbodig maakt. We stellen vandaag immers vast dat deze replicatie desynchronisaties veroorzaakt. De basismodule zou tegen eind 2011 beschikbaar moeten zijn”. En Patrick Donnay voegde er nog aan toe: “ons architectuur- en implementatiemodel is bovendien smart meter ready. Onze tools zijn klaar voor de ingewikkelde processen die komen kijken bij de overzichten die vier keer per uur gemaakt worden, volgens individuele tarieven die de leveranciers toekennen.”

Voor de herimplementering van zijn softwaresuites koos Haulogy voor bpm open source en een optimale verenigbaarheid met de oplossingen en technologieën van grote spelers, waaronder IBM, Oracle of SAP, die zeer sterk aanwezig zijn in de back-office oplossingen van de dnb’s en Belgische leveranciers.

Brigitte Doucet

” Binnenkort kunnen onze tools worden ingesteld in functie van de toekomstige eisen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content