Frans Godden Frans Godden is freelance journalist.

Een enquête rond de telecommarkt is voor ons altijd waardevol omdat er maar weinig marktgegevens beschikbaar zijn in België. We zijn altijd aangewezen op eigen onderzoek, en dus is elke studie van een onafhankelijke partij steeds erg nuttig voor ons. Aldus Martine Tempels, senior vice president Telenet Solutions, in een toelichting bij onze telecomenquête.

“Eigenlijk bevestigt de enquête wat wij zelf ook op de markt al hebben ervaren”, zegt Martine Tempels. “De grote tendensen die wij hebben vastgesteld, komen ook in dit onderzoek terug.” Maar toch zijn er volgens Michel Defloor, marketingdirecteur bij Telenet, een paar zaken in de enquête die niet overeenstemmen met wat Telenet zelf op de markt ziet. “Zo ligt het percentage voor het gebruik van voice over ip hoger dan wat wij ervaren, misschien omdat je een onderscheid moet maken tussen het globale cijfer en bedrijven die wel voip intern gebruiken maar niet naar buiten toe. Of neem nu cloud: iedereen spreekt erover, en het is zeker een belangrijke trend voor de toekomst maar vandaag zijn er toch minder bedrijven mee bezig dan wat je zou verwachten op basis van de visibiliteit in de media. Hetzelfde geldt voor unified communications, veel bedrijven denken erover na en zoeken naar opportuniteiten, maar uiteindelijk blijkt vooral videoconferencing meer in gebruik te zijn omdat daar de efficiency en het voordeel veel directer voelbaar zijn voor een bedrijf.”

Conservatieve markt

Volgens Martine Tempels kan je er niet naast kijken dat de markt nog altijd erg conservatief is. “Maar wij willen ons wel vooral bekendmaken als een valabel alternatief voor de gevestigde operatoren. Helaas blijkt de wil om te veranderen bij de eindgebruikers erg klein te zijn, zowel voor data als telefonie. We zijn er wel van overtuigd dat de verandering moet komen uit de nieuwe dynamiek die uitgaat van nieuwe diensten zoals cloud, security en al wat rond social media hangt, want dan blijken de bedrijven ons wél te kennen.”

Toch, zo merkten enkele deelnemers aan ons rondetafelgesprek op, worden de concurrentieverhoudingen soms scheefgetrokken omdat Belgacom al lijnen overal binnen heeft en Telenet niet – wat de factuur van Telenet de hoogte injaagt. Martine Tempels nuanceert dat: “Het klopt als je kijkt naar glasvezel, waar Belgacom al glasvezel binnen heeft en wij niet is dat een concurrentieel nadeel voor ons. Als je gewoon dsl en coax gaat vergelijken, is coax wel een valabel alternatief waar het al binnen ligt, en dat communiceren wij nu veel meer naar de bedrijven dan in het verleden. Wat ons in die context enorm opviel in de enquête, was het antwoord op vragen rond netwerkbeschikbaarheid: 40 % van de bedrijven heeft het afgelopen jaar wel ergens een netwerkonderbreking gehad, en dat hoeft helemaal niet, men kan op een kostefficiënte manier een 100 % resilient netwerk maken door coax en dsl samen binnen te brengen.”

Verkeerde basis voor SLA’s

Sla’s blijven volgens onze gesprekspartners ook nog een gevoelig punt – Telenet kan wel een sla geven maar als er wat met het Belgacom-netwerk gebeurt, telt die plots blijkbaar niet meer. “Dikwijls gaat het wel om overmacht”, geeft Tempels toe, “zoals een ondernemer die een kabel overtrekt. Maar los daarvan is het wel heel belangrijk te vermelden dat de sla’s geschreven zijn op residentiële toepassingen in plaats van bedrijfstoepassingen, de regelgeving in België is eigenlijk gestoeld op een residentiële leest. Wij pleiten er dan ook sterk voor om die sla’s meer naar de bedrijfscontext te brengen zodat in geval van problemen bij de interventietijden toch eerder een bedrijfsmaatstaf gehanteerd wordt.”

Toch maakt Michel Defloor zich geen begoochelingen over onmiddellijke verschuivingen op de markt. “Als je kijkt naar de cijfers, naar het aantal mensen dat van plan is om bijvoorbeeld voor telefonie van operator te veranderen, dan ligt dat erg laag. De grote impuls moet komen van nieuwe businessmodellen en nieuwe diensten die de bedrijven kunnen aanspreken en aanzetten om hun infrastructuur vanuit een nieuw perspectief te bekijken zodat ze sneller de stap naar een andere operator willen zetten.”

Frans Godden

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content