De klimaatverandering is een feit. De markt slaagt er niet in om uit zichzelf de nodige maatregelen te nemen, dus moet de overheid tussenkomen en zijn er beleidsinstrumenten nodig. Meten is weten, stelt The Green Grid.

De ontwikkeling van meetstandaarden zijn een eerste vereiste om het energieverbruik van ict-infrastructuur te begrijpen en te optimaliseren. Daar is dringend nood aan, want met name de explosie in ict-gebruik blijft de energieconsumptie de hoogte injagen.

The Green Grid is een non-profitorganisatie die onder meer technologiebedrijven, beleidsmakers, eindgebruikers en nutsbedrijven verenigt. Het consortium werkt voornamelijk rond de resource efficiency van technologie. Het gaat op zoek naar nieuwe manieren om efficiënter met middelen om te gaan, onder meer op het vlak van datacenters en ict-infrastructuur.

The Green Grid werkt onder andere aan systemen om die efficiëntie op een gestandaardiseerde manier te meten. Midden oktober vond de Europese conferentie van The Green Grid plaats in Brussel.

Zoals bekend legt de EU zich met haar klimaatplan drie ambitieuze doelstellingen op: 20 procent minder CO2-uitstoot, 20 procent minder energieverbruik en een aandeel van 20 procent hernieuwbare energie tegen 2020. De voetafdruk van ict zou tegen dan echter veel minder spectaculair dalen.

The Green Grid vermeldde in dat verband een inkrimping met een teleurstellende 2,3 procent. Daar stond tot nog toe het argument tegenover dat ict – ondanks het aanhoudende hoge energieverbruik – als hefboom zou fungeren om andere industrieën wel richting 20/20/20 te begeleiden. Die stelling klopt intussen niet meer, zegt The Green Grid. Ook ict moet meer – en meer ingrijpende – maatregelen nemen.

GANGNAM STYLE

Dat de voetafdruk van ict niet verkleint, ligt nogal voor de hand. Het heeft alles te maken met de explosieve groei van het gebruik van ict: de boomende markt van mobiele toestellen en de dataexplosie die daarmee samenhangt.

“Daardoor neemt de omvang en energiehonger van de datacenters voortdurend toe”, stelde Ian Bitterlin, cto bij Emerson Network Power en professor aan de universiteit van Leeds. “Ondanks alle inspanningen die de sector levert, blijft de energieconsumptie verder stijgen, gewoon omdat er almaar mensen online komen.”

De huidige datagroei verloopt tegen een cagr (compound annual growth rate) van 80 procent. Ter vergelijking: het groeitempo van de wet van Moore ligt op 40 procent. Omdat het moeilijk is je daar iets concreets bij voor te stellen, gaf Ian Bitterlin een voorbeeld dat we allemaal kennen.

“De video van ‘Gangnam style’ – een filmpje van vier minuten – telde na één jaar anderhalf miljard weergaven op YouTube. Een fragment van één minuut verbruikt 0,0002 kilowattuur. Omgerekend liep het verbruik voor één jaar ‘Gangnam style’ op tot 312 gigawattuur. Dat is het equivalent van honderd miljoen liter diesel of 250.000 ton CO2.”

Het voorbeeld plaatst de problematiek wel erg duidelijk in perspectief. Tijdens de conferentie viel – volkomen terecht – meer dan één mond open van verbazing.

ONDUBBELZINNIGE STANDAARD

Om vat te krijgen op de situatie, is standaardisatie van de meeteenheden een eerste vereiste. Veel van de inspanningen van The Green Grid situeren zich dan ook op dat vlak. “Heel wat initiatieven lopen eerst in Europa”, zegt Mark Schiller, executive director bij de organisatie. “De wereld volgt met argusogen de maatregelen van de Europese overheden op het vlak van water, elektriciteit en CO2.”

Het verbaast dan ook niet dat pue (power usage effectiveness) – de meeteenheid voor de energie-efficiëntie van een datacenter – een Europees idee was. Meer nog, het was The Green Grid die het concept uitwerkte. “We zijn erg blij dat pue intussen is opgenomen in de standaard ISO/IEC JTC1 SC39”, aldus Ian Bitterlin.

“We waren nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van die standaard. De opname in de ISO-standaard is een erkenning voor de inspanningen die we met The Green Grid leveren.” De ISO-standaard zorgt bovendien voor een duidelijk kader en beperkt tegelijk de verspreiding van andere, lokale standaarden.

Daar tegenover staat dat de ISO-molen erg traag draait. Het updateproces kent een vaste jaarlijkse deadline. Wie die mist, moet een jaar wachten om zijn aanvullingen voor te leggen. Dat zorgt voor vertraging, zo blijkt, zeker in een context die zo snel evolueert als die van ict. Toch overheerst het positieve gevoel. Mark Schiller:

“In het geval van pue praat de hele wereld nu dezelfde taal.” Dat laat toe heel concrete normen te verbinden aan beleidsdoelstellingen.

Dries Van Damme

Partner Content