De 600 beambten van Douane en Accijnzen zullen in de toekomst volledig mobiel kunnen werken en van om ’t even waar toegang hebben tot de centrale database. Daartoe worden ze uitgerust met ruggedized notebooks die communiceren met nationale en regionale dispatchingcentra.

Binnen de FOD Financiën voert de Administratie Douane en Accijnzen allerhande controles van goederen uit, niet alleen in de douanekantoren maar ook ter plaatse op de zogenaamde logistieke rustpunten. Een mobiele oplossing kon dan ook niet uitblijven en begin vorig jaar werd een eerste pilootproject in die zin opgestart in Hasselt. “Het gaat hier om een geautomatiseerde tool voor het beheer en de planning van die fysieke controles”, legt Dirk Minnaert uit, adviseur-generaal bij FOD Financiën. “Via semi-ruggedized pc’s en een gprs/umts-verbinding krijgen de douaniers beveiligde toegang op afstand tot up-to-date gegevens in onze database. Daarmee zijn zij in staat werkplanning en rapporten uit te wisselen met onze acht dispatchingcentra”.

De wagens van de douanebeambten worden uitgerust met zo’n laptop, een barcode- en een eid-lezer, een printer en een scanner. Zowel in de regiekamers als op de notebooks draaien toepassingen die alle controle-opdrachten registreren en aan de hand van een mobiele agenda ook de verschillende ploegen kunnen sturen.

Volgend jaar volledig operationeel

De roll-out van het systeem, dat de naam MODA meekreeg, is nog volop bezig. De eerste versie draait al in de regiekamer van Hasselt en bij enkele teams in the field, maar er is nog geen integratie met PLDA, het papierloze douaneproject. In versie 2 in het vierde kwartaal zal die integratie al wel gerealiseerd zijn en worden ook functionele verbeteringen aangebracht op basis van de feedback van de gebruikers. Begin 2011, als de volgende versie eraan komt, moeten ook alle regiekamers volledig uitgerust zijn. De mobiele ploegen zullen stapsgewijs operationeel worden in de loop van volgend jaar.

“MODA is een Belgische toepassing die niet alleen gebruikt wordt voor de planning en de uitvoering van de fysieke controles, maar ook voor ondermeer controles inzake accijnzen, de betaling van autobelasting of de controle op mazout/diesel”, zegt Dirk Minnaert. “De reacties van de gebruikers zijn voorlopig wat gemengd: deels positief want het is moderner en een betere uitrusting, deels met wat drempelvrees en soms ook wat weigerachtig omdat de werkplanning nu hoofdzakelijk door het systeem zal worden opgelegd, en dat geeft wat minder vrijheid. Maar dat slijt wel”.

[FG]

Partner Content