In het voorjaar van 2008 voerde de stad Gent een proefproject uit met een terrestrische scanner die de centrumpleinen en de omgeving van het Sint-Pietersstation nauwkeurig in beeld bracht. 3D-coördinator Mario Matthys vertelde vorig jaar dat men op continue basis de stad gaandeweg volledig aan het ‘inscannen’ was om ze geheel digitaal na te kunnen bouwen ter ondersteuning van het stedelijk ruimtelijk beleid.

Een jaar later zijn er in totaal vier personeelsleden actief in het ‘Gent 3D’-project, wat op gemeentelijk vlak uniek is in België. Het 3D-CAVE-project (Computer Aided Virtual Environment) dat vorig jaar op poten gezet werd, is dit jaar al een groot succes geweest, vertelt Matthys: “We hebben dit in juni bijvoorbeeld in een zilveren piramide van tien bij tien meter op het Emiel Braunplein hartje Gent geplaatst. De opstelling trok meer dan drieduizend bezoekers die er met een joystick virtueel door het plein konden wandelen zoals het er na de geplande heraanleg uit zal zien.” Ook bij andere stadsontwikkelingsprojecten zet het stadsbestuur de techniek in.

“Deze zomer hebben we van de ruime binnenstad een LIDAR-scan (Light Detection and Ranging) gemaakt met een helicopter,” gaat Matthys verder. “Een scanner in een helikopter kan over de daken en in de tuinen kijken en vult daardoor de terrestrische scanner aan. Via semi-automatische procedures die de puntenwolken van de scans toetsen aan databanken van dak- en gevelvormen worden hier vectormodellen uit afgeleid. De volgende stap is dat we van dit 3D-model een fysieke maquette maken via rapid prototyping.” Deze maquette van de binnenstad op schaal 1/1000 zal vanaf begin 2010 een permanente opstelling krijgen in het stadsmuseum Bijloke.

De interactieve website waarin de burgers vanuit hun webbrowser kunnen rondnavigeren in het 3D-model van de stad was eerst tegen begin 2009 gepland, maar is door het ontbreken van een gespecialiseerd personeelslid uitgesteld naar begin 2010. Voor de vorig jaar aangekondigde mogelijkheid om een 3D-bouwaanvraag te doen zijn op juridisch, organisatorisch en technisch vlak al voorbereidingen getroffen, aldus Matthys: “In dit najaar en het begin van 2010 gaan we met een aantal testcases de verschillende fases in het bouwaanvraagproces doorlopen.” Het project Gent 3D dat op 1 april 2009 gestart is en een totaalbudget van 796.000 euro heeft, focust zich vooral op deze 3D-bouwaanvraag en zal resulteren in een richtlijn die ook voor andere steden bruikbaar is. Het project krijgt onder meer subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Op 4, 5 en 6 november worden de resultaten van het afgelopen jaar voorgesteld op een internationaal wetenschappelijk congres in Gent.

[KoV]

datanews NR 32 van 10/10/2008

Partner Content