Bij de meeste bedrijven gebeurt outsourcing, al dan niet naar het buitenland, om twee hoofdredenen : besparen en focussen op de kerntaken. Bij Amplexor is dat niet het geval. Het moest in 2013 noodgedwongen uitwijken naar Roemenië. Maar maakt nu de omgekeerde beweging met meer rekrutering in België.

Amplexor telt zo’n negentig mensen en focust zich op content management. Het bedrijf moest in 2013 beginnen rekruteren in Roemenië. “Onze drijfveer was niet zozeer het financiële plaatje, al zijn werknemers daar momenteel nog goedkoper. Wel zijn er in België gewoon te weinig it’ers”, legt Geert Mortier, hr-verantwoordelijke van Amplexor uit. “Zeker voor onze niche.”

Mede daarom zit Amplexor vandaag met een extra vestiging in Cluj Napoca, niet toevallig een universiteitsstad met informaticaopleidingen. “Daar studeren evenveel it’ers af als in België, en in verhouding ook meer vrouwen. Niet onbelangrijk, want wij hebben mensen nodig die vrij communicatief zijn en vrouwen hebben daar doorgaans meer aandacht voor.”

Al komt bij zo’n operatie ook veel organisatie kijken. Zo doet het bedrijf regelmatig uitwisselingen waarbij Roemeense collega’s een maand naar België komen of omgekeerd. “Dat maakt de samenwerking nauwer. Ze kennen elkaar, ze gaan al eens samen op stap. Dan bouw je een heel andere band op met collega’s waar je doorgaans op afstand mee samenwerkt.” Kwalitatief zijn de Roemeense collega’s even goed, al was er aanvankelijk wel sleutelwerk aan. “Roemenen zijn taakgericht. Ze doen strikt wat je hen vraagt. Maar hun Belgische collega’s gaan er sneller dingen bijnemen die niet per definitie in hun opdracht vallen. Daar hebben we de eerste jaren aan moeten werken, maar dat vlot vandaag heel goed.”

Roemenië is niet de allesoplossing voor het it-tekort in België. Zo kan je hen niet inzetten bij alle opdrachtgevers, zoals bij overheidsdiensten die Amplexor als klant heeft. “Bij bepaalde overheidsopdrachten moet de offerte en de documentatie in het Nederlands zijn en dat gaat natuurlijk niet voor de Roemeense collega’s. Idem voor ondersteuning of overleg tijdens de ontwikkeling. Maar ook sommige privéklanten staan er op dat de communicatie in het Nederlands gebeurt.” Net zoals de meeste it-bedrijven is dus ook Amplexor op zoek naar verse krachten. Al zijn die nog schaarser als het gaat om mensen met kennis van content management systemen. “We gaan die niet meteen vinden,” zegt Mortier. “Daarom kijken we nu naar Java-ontwikkelaars die we uiteindelijk zelf omvormen. In praktijk komt dat er op neer dat we mensen aannemen, 3 tot 4 maanden training geven en dan kunnen inzetten bij de klant.”

Partner Content