Vandaag bestaan er 21 top level domeinen. De meest vertrouwde zijn de .com, .org, .int en de .info domeinen. Het zijn de zogenaamde generic top level domains en worden aangevuld met de vele country code top level domains zoals .be, .fr, .uk, enz. Sommige extensies leggen verplichte subdomeinen op om specifieke categorieën van gebruikers te onderscheiden van andere, zoals in de welgekende .co.uk., .gov.uk, police.uk.

Het bestuur van ICANN – de organisatie die het beheer van domeinen wereldwijd controleert – heeft het licht op groen gezet om volgend jaar een hele reeks nieuwe extensies toe te laten. De aanvrager van zo’n extensie kan de benaming zelf kiezen. Voor marketing- en communicatiedoeleinden moet deze nieuwe wending in het ICANN-beleid een hele reeks nieuwe kansen bieden.

Geïnteresseerden zullen niet alleen een groepsgebonden extensie kunnen aanvragen maar ook een extensie op basis van een merknaam of de naam van een persoon of van een stad. Er wordt verwacht dat nieuwe extensies zoals .reizen, .sport, .adidas, .belgacom, .brussel, enz. als paddenstoelen uit de grond zullen rijzen. Er is een bijzonder praktisch aspect aan deze aanpak: bedrijven zullen handige en voor de hand liggende subdomeinen kunnen aanmaken. Zo kunnen ze zelf subdomeinen maken voor landen (zoals belgium.ikea, france.ikea) of voor sectoren (zoals telecommunicatie.bipt, post.bipt) of klantengroepen (zoals particulier.telenet, bedrijf.telenet).

Met deze uitbreiding zou meteen ook het gebruik mogelijk worden van meer dan de nu 37 aanvaarde tekens. Voor landen uit Azië, het Midden-Oosten, Oost-Europa of Rusland zal dat ongeziene perspectieven bieden. Voor ons in het westen wordt dat zeker wennen.

Als het uitvoeringsplan wordt goedgekeurd, wordt het wellicht mogelijk om nieuwe extensies aan te vragen in het tweede kwartaal van 2009. Er is echter nog heel wat werk aan de winkel. ICANN moet nog een aanvraag- en toekenningprocedure goedkeuren. Houders van merken zullen een bezwaar kunnen indienen. Voor dit alles is er nog een grondig overleg nodig met het domeinnaam wereldje van agenten, merkenspecialisten, gebruikers, overheden, enz. ICANN zal ook een instelling moeten belasten met het behandelen van bezwaren. Wellicht zal het systeem van bezwaren vergelijkbaar zijn met de regeling die opgelegd wordt voor de behandeling van geschillen inzake domeinnamen buiten rechtbanken om.

Flip Petillion is advocaat bij Crowell & Moring. Hij biedt een brede waaier van diensten aan in de IP- en IT-sector die verband houden met auteursrechten, merken, domeinnamen, software, databanken, privacy en media.

FLIP PETILLION

Partner Content