Wie in het buitenland met ziekte of een ongeval te maken krijgt, kan rekenen op bijstand door het ziekenfonds. De registratie van de aanvraag bij de alarmcentrale van de Belgische mutualiteiten gebeurt sinds kort met nieuwe maatwerksoftware van Cegeka.

Mutas is sinds begin dit jaar de nieuwe naam voor de alarmcentrale van de Belgische mutualiteiten. Het voormalige Eurocross organiseert medische bijstand voor leden die zich in het buitenland bevinden, aangevuld met binnenlandse dienstverlening, onder meer op het vlak van ziekenvervoer. De nieuwe naam volgt op de stopzetting van de samenwerking tussen Eurocross België en Nederland. Het aanbod voor de leden in België was anders geëvolueerd dan dat in Nederland, zo blijkt. Het einde van de samenwerking plaatste Mutas voor een belangrijke uitdaging. Eurocross België en Nederland hadden destijds samen de software voor de ondersteuning van medische bijstand in het buitenland vormgegeven. “We moesten dus bekijken hoe we die software zouden vervangen”, zegt Koenraad Tholen, projectontwikkelaar bij Mutas.

Ruim een jaar geleden schreef de organisatie enkele softwareontwikkelaars aan met de vraag de bestaande Delphi-oplossing uit 1998 te vervangen door nieuwe, bedrijfseigen software. “Het gaat om software voor de registratie van dossiers. Voor Mutas is dat uiteraard een heel bedrijfskritisch systeem.” Mutas registreert in de software de oproepen die de alarmcentrale ontvangt. Een klassiek voorbeeld is dat van iemand die in het buitenland een botbreuk oploopt en om een repatriëring vraagt. “Op basis van de informatie die we in het dossier registreren, volgt dan de passende medische bijstand.” Voor de it-functionaliteit die Mutas hierbij nodig heeft, is in de markt geen standaardpakket beschikbaar. “Het was snel duidelijk dat de nieuwe software opnieuw maatwerk zou worden, in functie van onder meer onze eigen procedures en verzekeringsregels.”

Moderne applicatie

Tijdsdruk vormde een essentieel onderdeel van het project. Mutas vroeg het project op vrij korte termijn en tegen een strikte deadline op te leveren. “Vijf partijen hebben een voorstel geformuleerd”, zegt Koenraad Tholen. “Cegeka bood de best passende oplossing – in .Net – en een realistische timing.” Samen met Cegeka voerde Koenraad Tholen de analyse voor de nieuwe oplossing uit. “We hebben alle werkprocedures samengevat in één handboek. De belangrijkste processen bleven uiteraard behouden. Voor Cegeka bestond de taak er vooral in die processen zo efficiënt mogelijk in een moderne applicatie te gieten.” Na zes maanden ontwikkeling nam Mutas de nieuwe toepassing eind vorig jaar in productie. Met Cegeka sloot Mutas een driejarig onderhoudscontract af.

Dries Van Damme

Partner Content