Het leek wat stil op het bi-front in de voorbije twaalf maanden. Hoewel… Er was wel een projectstop, met dank aan de crisis, naast een groeiend aantal gebruikers, allicht met dank aan diezelfde crisis. Ook moet alles steeds meer ‘onmiddellijk’, als springplank voor meer interactieve oplossingen, mobiel en/of ‘cloud’-gesteund.

Volgens Pierre Audoin Conseil (PAC) ging de Belgische bi-markt in 2009 op de rem staan, omdat door de crisis heel wat projecten in de koelkast beland waren (met uitzondering van projecten die slechts kleine verbeteringen beoogden). In 2010 en 2011 daarentegen wordt een stevige herneming verwacht, want “er is grote nood aan zowel kwaliteitsbeheer van gegevens als aan mdm (master data management), onder meer met het oog op de integratie van gestructureerde en ongestructureerde data,” benadrukt Simon Philibert, analist bij PAC.

Met dank aan de crisis

Waarnemers zien in ieder geval wel hoe bi zich steeds nauwer verweeft met de bedrijfsprocessen en zo de beloften op dit punt inlost. Patrick Van Deven, directeur van SAS BeLux, ziet hiervoor twee redenen. Heel wat klanten zijn niet meer aan hun proefstuk toe en hebben al een zekere maturiteit verworven op dit gebied. Heel wat projecten hebben dan ook te maken met een modernisering, uniformisering of vernieuwing van een bi-systeem. Bovendien komen ook heel wat budgetten beschikbaar, zij het niet zo vaak voor pure bi-projecten. Vaker betreft het budgetten voor business projecten, waarvan bi een van de dimensies vormt. “Sinds de crisis hechten steeds meer managers veel belang aan bi in hun business projecten. Ook niet-informatici interesseren zich in toenemende mate voor de bijdrage die bi kan leveren. Voordien – en dat was niet fout op zich – werden bi-projecten gedreven door de ict-afdeling, door nieuwsgierigen en vernieuwers, die vervolgens dat alles aan de ‘business’ wisten te verkopen. Vandaag liggen de zaken anders. De aanzet komt vanuit de business, waar men terdege weet wat een ‘goed’ bi-project inhoudt. Daar was overigens ook niet iedereen tevreden met wat tot nu toe was gebouwd. Vaak is dat dan ook de ’trigger’ voor een vernieuwingsproject. De crisis heeft bij velen het besef doen groeien dat er beter en sneller moet worden gereageerd, dat er moet worden bespaard en meer met minder moet worden gedaan. Bij sommigen heeft bi geholpen om de zaak te redden, door in enkele dagen tijd zowel het personeelsbestand als middelen aan te passen in functie van de dalende activiteiten, in plaats van hiervoor te moeten wachten tot het einde van de maand en de analyse van de cijfers op dat ogenblik. Voor hen was zo’n vertraging van enkele weken catastrofaal geweest.”

Simon Philibert maakt eenzelfde analyse. Hij wijst met name naar de aankoopdienst en de hr. “De eerste wil bijna in real time weten wat de noden zijn inzake materialen en grondstoffen om zo de stocks te beperken en om just in time te werken. Laatstgenoemde ziet in bi vaak een tool om de human resources beter en in real time toe te wijzen. Dat is vooral het geval in sectoren waar met grote werknemersbestanden wordt gewerkt, zoals in de maakindustrie en de dienstensector.” Stany Boes, specialist information management bij CSC, voegt daar de nood aan toe om “de competenties in kaart te brengen, om een efficiënte herverdeling van het werk te bestuderen. Daarbij wordt ingecalculeerd dat oudere werknemers op pensioen zouden kunnen gaan en wordt gesimuleerd of nieuwe mensen het werk kunnen overnemen.”

Die verspreiding van bi buiten de klassieke doelgroepen (financiële en commerciële verantwoordelijken) brengt Jean-François Dierckx, business development manager bij SAP ertoe te stellen dat de it en het bicc (bi competence center) “meer dan ooit moeten waken over een goede communicatie tussen zij die de informatie genereren en zij die die consumeren.” Hoewel, ook daar vervagen de grenzen. Top-down is niet meer het enige model. De ‘consument’ draagt zelf bij tot de creatie van informatie. “Je moet centraal de informatie kunnen toevoegen waarover men lokaal beschikt. Die informatie moet je consolideren met onafhankelijke verificatiemechanismen en de coherentie en kwaliteit van de informatie moet – manueel dan wel automatisch – gecheckt worden.” Die trend wordt gevoed door een belangrijke evolutie in de noden van het operationele niveau en door de groeiende massa data. Resultaat: de ‘distributie’ wordt meer ‘bidirectioneel’ en ‘self service’. Een nieuwe nadruk op interactiviteit vindt almaar meer ingang.

De verschillende (financiële, commerciële, logistieke, productie-) afdelingen leren ook hun analyses en voorspellingen coördineren en synchroniseren zodat die impact hebben over de afdelingen heen. “Er komen ware workflows om iedereen, haast collaboratief, op dezelfde planning te krijgen”, stelt Patrick Van Deven. “Om zo tot een gemeenschappelijke sign-off door alle betrokkenen te komen.” Maar de weg is nog lang, meent Stijn Viaene, professor aan de Vlerick Management School. “De coöperatieve, transdepartementale dimensie is nog vaak afwezig.” Een studie van Vlerick op een beperkte groep ‘business analysis’-projectleiders wijst dat uit. De gedetailleerde resultaten van dat onderzoek worden in december gecommuniceerd.

In tegenstelling tot wat marketeers ons willen doen geloven, zijn cloudtoepassingen en mobiele bi lang nog niet doorgedrongen op de Belgische bi-markt. En de schaarse projectjes zijn er vooral gekomen omdat ze relatief goedkoop zijn, en omdat je er sneller mee de markt kan betreden dan wanneer je binnenhuis een volledige bi-oplossing uitrolt.

“De markt begint stilaan interesse te tonen in de wolk als alternatief, maar veel concrete cases zien we nog niet”, bevestigt Jean-François Dierckx. “Software as a service is vooral nuttig voor kleine bedrijfjes, die liever geen volwaardige omgeving installeren. Anderen zien het dan weer als een aanvulling voor de bi-toepassingen die ze binnenshuis al geïmplementeerd hebben, om het commerciële departement wat te ondersteunen bijvoorbeeld, of voor mobiele werkers.”

“Maar om de complexiteit iets of wat in te perken, moet er duidelijk afgebakend worden wat er in de cloud kan gedaan worden, en wat niet”, gaat de man verder. “Opdat je geen dingen dubbel gaat doen, of dat er geen gelijkaardige toepassingen naast elkaar gaan draaien. Voor mij is saas vooral handig om intern verkregen rapporten op een snelle manier te verspreiden, als distributietool dus.”

Eenzelfde geluid bij Simon Philibert. “Saas- en cloudoplossingen beginnen interesse op te wekken, maar dan vooral voor mobiele bi, die toegankelijk is van overal, op verschillende terminals. Om mobiele gebruikers gemakkelijk toegang te verschaffen tot informatie die zit opgeslagen in de informaticasystemen van hun bedrijf. Voor de rest is mobiele bi vooral een holle hype.”

“Wat mobiele bi allicht een flinke duw in de rug kan geven, is de uitrol op grote schaal van tabletcomputers zoals de iPad. Daarbij wordt het interessant om van dichtbij te volgen wanneer commerciële medewerkers zo’n toestel in de handen geduwd krijgen.”

Brigitte Doucet

IN TEGENSTELLING TOT WAT MARKETEERS ONS WILLEN DOEN GELOVEN, ZIJN CLOUDTOEPASSINGEN EN MOBIELE BI NOG LANG NIET DOORGEDRONGEN OP DE BELGISCHE BI-MARKT.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content