Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Met de afronding van de overname van Adinfo krijgt het Luikse NRB een nieuwe dimensie, en opent het de deur voor cloud na de opening van zijn derde datacenter.

De overname van Adinfo door NRB werd deze zomer afgerond en vormt een belangrijke stap in de ontwikkeling van het bedrijf. Sinds zijn oprichting in ’87 had het bedrijf immers in grote mate geleefd door en voor haar voornamelijk openbare aandeelhouders (de groep Ethias en verschillende openbare nutsbedrijven). Het ging om aandeelhouders die toen hun informaticakosten en -investeringen onder elkaar wilden verdelen, zodat “NRB aan cloud computing avant la lettre deed” volgens Eddy De Vriese, directeur verkoop en marketing.

Adinfo

Maar de evolutie van de laatste jaren noopte het bedrijf ertoe om een nieuw strategisch plan uit te werken. Meer bepaald de financiële crisis (die vooral Ethias trof), de liberalisering van de energiemarkt (waar de intercommunales ALE en ALG mee te kampen kregen) en het nieuwe openbare bestuur (verbreking van het GIEI-contract van het Waalse Gewest, wat de weg voor concurrentie helemaal vrij maakt vanaf half maart 2011 via openbare aanbestedingen). NRB bepaalde dan ook 4 ontwikkelingspijlers die zijn activiteiten een nieuwe dynamiek moeten geven: de cliëntportefeuille in de traditionele sectoren verder verruimen; nieuwe aantrekkelijke sectoren aanboren, zoals gezondheidszorg of de sociale sector; een algemeen aanbod uitwerken dat niet gebonden is aan een specifieke sector, door te bogen op zijn knowhow (hosting van infrastructuren inzake beveiligde omgeving of drukdiensten); en zijn geografische spreiding uitbreiden (naar Brussel en Vlaanderen).

De overname van Adinfo paste dan ook perfect in dit strategische denkproces. Adinfo is trouwens een groep voor it-diensten, dochteronderneming van Dexia (45,7 miljoen omzet voor 340 medewerkers in 2009), gespecialiseerd in de lokale openbare sector (gemeenten, ocmw’s, provincies en ziekenhuizen), en bestaat uit 3 entiteiten: Adehis in Wallonië (zelf ontstaan uit de fusie van Ciger en WGH), en Cevi en Logins in Vlaanderen. Deze overname werd begin september afgerond en stelt NRB in staat om nieuwe klanten (lokale overheden) en sectoren (gezondheid, ziekenhuizen) te bereiken en zich meer uit te breiden naar de hoofdstad en naar het noorden van het land. Adinfo kon er aanvullende technologieën bij nemen (meer bepaald op het vlak van infrastructuur) en toegang krijgen tot nieuwe klanten en prospecten dankzij een grotere omvang, omdat de nieuwe groep in 2010 goed is voor meer dan 170 miljoen euro voor zowat 900 medewerkers.

Complementariteit

Kortom, “een ideaal huwelijk wat strategie betreft”, vat Eddy De Vriese samen. En een unieke kans voor NRB om belangrijke delen van zijn strategisch plan in goede banen te leiden.” Intussen blijft het bedrijf voor 100% verankerd in België, wat de klanten wel lijken te waarderen, en kan het rekenen op een sterk industrieel project.

Nu moet er alleen nog gewerkt worden aan het imago van de nieuwe groep, die haar prospecten op een proactievere manier zal moeten bewerken, terwijl er nieuwe partnerschappen gesloten worden, meer bepaald met SAP, Microsoft en SAS. Want NRB ontwikkelt op basis van deze softwarepakketten oplossingen op maat voor zijn klanten, naast ontwikkelingen op het vlak van mainframes (PL1 en Cobol) of veel gebruikte platformen (Java, .Net en PowerBuilder), terwijl het bedrijf beschikt over vaardighedencentra inzake bi en enterprise context management (ecm).

Bovendien lijkt de rust te zijn weergekeerd in het bedrijfsklimaat, na de syndicale spanningen in het begin van het jaar als gevolg van de aangekondigde besparingsmaatregelen.

Cloud

Daarnaast gaat NRB verder met de ontwikkeling van zijn basisactiviteit, namelijk hosting, om de it-middelen onderling te kunnen delen, iets wat werd omgedoopt tot cloud computing (ook al is het soepelheidaspect niet – even – aanwezig als vroeger). Ondertussen bakent NRB echter duidelijk de perimeter van zijn vakgebied af omdat het uiteraard IaaS (Infrastructure as a Service) aanbiedt, zowel voor informaticavermogen als opslag, maar ook PaaS (Platform as a Service), meer bepaald de hosting van de SAP-applicatie van Partezis, maar het bedrijf is niet van plan om de stap te zetten naar SaaS (Software as a Service). Tenminste, nu nog niet, want Adinfo verkoopt software die mettertijd zou kunnen worden aangeboden in SaaS.

De it-infrastructuur van NRB wordt voortaan uitgewerkt op 3 sites en bevat de laatste technologische evoluties op het vlak van systemen (een IBM Z-10 mainframe en een Bull Novascale voor een totale capaciteit van meer dan 3.500 mips, maar ook Wintel, Unix en Linux servers, met VMware virtualisatie), netwerken (Cisco MPLS, maar ook fcoe en ip-telefonie), opslag (EMC VMax, DMX, Clarrion vooral, met een san van 1.000 tb) en back-ups (EMC). We vermelden nog dat het ‘belangrijkste’ datacenter 460 W/m2 op 630 m2 aanbiedt, en het tweede 430 m2 voor eenzelfde vermogen.

En dus sinds deze zomer beschikt NRB over een derde datacenter die op 400 m2 een elektrisch vermogen van 3,7 tot 6,2 kW per rack aanbiedt, dit is 440 kW potentieel (1.100 W/m2 vandaag en 1.800 W/m2 op termijn). Het aspect green it krijgt bijzondere aandacht (free chilling, cold air containment, modulaire ups, warmterecuperatie, besproeiing van de koudegroepen, enz.) omdat de site een pue van 1,6 bereikt. En die werd “gemeten”, wordt er benadrukt. Net als de beschikbaarheid en de prestaties (meer bepaald met het platform Nexus van Cisco dat 10 Gbit en op termijn fcoe mogelijk maakt).

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content