Geavanceerde optische netwerken, cognitieve technologie en digital twin computing. Het zijn maar enkele van de wereldwijde technologische evoluties die IT-dienstverlener NTT voorspelt voor 2021.

Als wereldwijde leverancier van IT-diensten heeft NTT een goed zicht op de markt. Dat inzicht wendt het bedrijf aan om in het rapport ‘Future Disrupted: 2021’ een aantal voorspellingen te formuleren voor de komende jaren. Het rapport biedt een leidraad voor ondernemingen die de troeven van de geschetste nieuwe technologieën willen aangrijpen, al kunnen we ons voorstellen dat lang niet alle gesignaleerde trends al meteen toekomstmuziek bieden voor de doorsnee werkvloer in onze vaderlandse bedrijven.

Funderingen voor later

NTT onderscheidt vijf disruptieve technologietrends, maar verwacht de echte impact ervan eigenlijk pas op iets langere termijn, na 2021. De trends beloven onder meer veel goeds op het vlak van veiligheid, duurzame groei en een lagere druk op het milieu, maar brengen ook heel wat uitdagingen mee – met name rond cybersecurity, maar evengoed rond de impact van robotisering, machine learning en artificiële intelligentie.

“De trends verhogen op korte termijn alleen maar de noodzaak van digitale transformatie in de bedrijven”, zegt Robin Joncheere, VP Go-To-Market bij NTT Belgium. “Digitale transformatie is geen keuze meer, maar een must. Je moet als bedrijf nu de funderingen leggen voor later. Stap dus over naar de cloud als je dat nog niet deed. Bekijk wat je in de publieke en wat je in de private cloud zet. Zet in op automatisering. Hoe sneller je dat nu al doet, hoe beter je in de toekomst mee kunt surfen op trends die vandaag nog veraf lijken.”

APN’s creëren een duurzame, uiterst energiezuinige communicatieomgeving. “Door zijn enorme energieconsumptie is de IT-sector een grote vervuiler”, zegt Robin Joncheere. APN’s steunen op glasvezel en hybride bekabeling. Ze verbruiken maar één procent van de energie die een klassiek netwerk nodig heeft. “Dat heeft dus een gunstige impact op het milieu. Tegelijk biedt APN informatieoverdracht aan hoge snelheid en lage latency, zonder aan kwaliteit in te boeten. Die technologie zal eerst in de next generation communicatie-infrastructuren van datacenters zelf ingezet worden.”

2 Cognitive Foundation (CF) zal alles verbinden en beheren

Een gecentraliseerd beheer en flexibele toewijzing van IT-middelen maakt de integratie mogelijk van diverse interfaces, zoals voice, video of input afkomstig van van IoT-toepassingen. “Dit houdt verband met de eerste trend”, weet Joncheere. “Optisch zaken verbinden en data verzenden is een eerste aanzet naar een cognitief gegeven. We gaan momenteel van connected naar smart. Het volgende luik is cognitief.”

Cognitive Foundation brengt IoT naar een hoger niveau. NTT werkt in dat verband aan een proefproject voor een Belgische stad: het idee van de smart city, maar dan nog een stapje verder. “Stel dat je een administratief centrum in een stad cognitief kunt maken, dan kan je dat centrum langer openhouden zonder dat er personeel aanwezig moet zijn. Het reguleert zichzelf. De airco van een shoppingcenter stelt zelf vast wanneer het te warm is, zet de koeling aan en houdt daarbij rekening met de gewenste temperatuur, maar ook met hoelang het centrum nog open zal zijn. Is het centrum gesloten? Dan gaan de deuren automatisch dicht.”

3 Digital Twin Computing (DTC): voorspellende analyses

DTC biedt de mogelijkheid om verschillende scenario’s te testen door digitale tweelingen van dingen en mensen vrij te kopiëren, te combineren en uit te wisselen. Die informatie kan worden geïntegreerd in allerhande applicaties, zoals systemen die verkeersproblemen voorspellen, of maakt nauwkeurige voorspellingen mogelijk in gezondheidszorg.

“Scheeps- en vliegtuigmotoren zitten nu al vol met digital twin computing“, stelt Joncheere. “Is er een probleem aan een vliegtuig tijdens een vlucht? Dan kan je vanop afstand het probleem vaststellen, zonder tussenkomst van een technicus. Dat is het meest tastbare voorbeeld. Ook in de geneeskunde is voor die trend een belangrijke toekomst weggelegd. Wil je tijdens een testfase de impact van een medicijn onderzoeken op het hart, dan doe je dat liever op de digital twin van een hart, dan op het echte hart zelf.”

4 Citizen developer en RPA geven ondernemingen een nieuw gezicht

Dankzij low-code- en no-codeplatformen kan in principe iedereen met zijn eigen bedrijfsdata zakelijke applicaties creëren. Die platformen bieden bedrijven een belangrijk instrument om zich te onderscheiden. De aanpak van de citizen developer steunt daarbij ook op RPA (robotic process automation) om bepaalde bedrijfsprocessen te automatiseren. Als gevolg daarvan kunnen medewerkers hun tijd besteden aan taken met een grotere meerwaarde.

“Dat is de democratisering van de software”, zegt Joncheere. “Die trend zal een impact hebben op de klassieke relatie tussen business en IT. We zullen daarbij goed moeten opletten voor de mogelijke gevaren van automatisering, zodat niet iedereen zomaar applicaties kan schrijven. De workforce planning wordt daarbij belangrijk, net als security. We zullen nauwgezette datastrategieën moeten ontwikkelen om de risico’s aan te pakken.”

5 Quantum en edge computing leiden een nieuw computertijdperk in

Meer en meer dataverwerking gebeurt aan de rand van het netwerk – de edge – in plaats van in de centrale cloud. “Je krijgt een bepaalde latency als je met een cloud werkt”, zegt Joncheere. De term verwijst naar de vertraging die ontstaat bij het over en weer sturen van data. Edge computing schakelt die vertraging uit, door de dataverwerking lokaal uit te voeren.

“Dat verschil kan wel degelijk cruciaal zijn, bijvoorbeeld bij autonome voertuigen. De fractie die je wint door gegevens niet over en weer te sturen naar de cloud maakt het verschil tussen tijdig remmen of een verkeersongeluk.” De trend richting edge computing gaat bovendien hand in hand met de uitrol van het 5G-netwerk. “De realiteit van edge computing is alvast minder veraf dan die van quantum computing“, besluit Robin Joncheere. “Als de race naar quantum computing honderd kilometer bedraagt, dan hebben we nu nog maar twee kilometer afgelegd.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content