Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Mainframe Is Not Dead, alias MIND. Dat wordt al jaar en dag beweerd, maar vandaag lijkt het steeds meer op ‘onbeMIND’. CA Technologies’ Marcel den Hartog maakt zich sterk dat de crisis de ware kostenverhoudingen tussen mainframes en gedistribueerde systemen duidelijker maakt.

Natuurlijk is CA Technologies al sinds jaar en dag verknocht aan de mainframe als een van zijn ‘business lines’, maar het bedrijf maakt zich sterk dat de kwalijke naam van ‘legacy’ vandaag wel moet worden herzien. Immers, vandaag kan zelfs een nagelnieuw systeem de volgende dag al ‘legaatsysteem’-aspecten hebben, door de snel veranderende technologieën. Daarentegen vormen heel wat mainframesystemen ook vandaag nog de ruggengraat van heel wat omgevingen, onderstreept Marcel den Hartog, principal product marketing emea voor CA Technologies Mainframe solutions. Met meer dan 30 jaar ervaring in ict heeft hij ook ervaring met Linux en open source, wat hen een brede kijk geeft op verleden en toekomst.

Het ware kostenplaatje

Duidelijk is dat de mainframe als een duur ‘legaat’ uit het verleden wordt gezien, maar den Hartog countert dit keer op keer. Hij maakt zich sterk dat dergelijke systemen meer en flexibeler vermogen, beheerd met minder mensen, kunnen bieden dan gedistribueerde systemen.

Meer nog, bij de bedrijven die de mainframe de deur uitdoen, komt nu vaak de ware kost van gedistribueerde systemen naar voor, stelt den Hartog. De hoge kost van de mainframe was niet zelden het gevolg van achterhaalde verdeelsleutels van de algemene kosten inzake stroomverbruik, datacenterruimte, personeel en dies meer, meent hij, waarbij de mainframe meer dan zijn deel kreeg toegerekend.

Daar tegenover staat zeker de aanhoudende klacht over de hoge kostprijs van softlicenties op mainframes. Alsof gedistribueerde systemen, met x-aantal exemplaren van een stuk soft ook geen kostenplaatje hebben, klinkt de counter. En heel wat migratieprojecten van mainframe naar gedistribueerde systemen hebben vaak ook grote vertragingen en budgetoverschrijdingen. Voorts speelt het licentiekost probleem vaak naar verhouding meer een rol voor ‘kleine’ mainframes, wat verklaart waarom de grote mainframeomgevingen nog steeds aan kracht groeien.

Nieuwe technologieën

De mainframe kan voorts ook nieuwe technologieën herbergen, zoals software in Java of toepassingen onder Linux. Zo kan een dergelijk systeem worden geoptimaliseerd voor het draaien van honderden en meer Linux omgevingen. Den Hartog vindt het vreemd dat hiervoor in Europa weinig belangstelling bestaat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS. Dergelijke systemen bieden immer, alle voordelen van de mainframe, met minder nood aan netwerkinfrastructuur en dies meer.

Het probleem is evenwel dat de mainframe vaak geen kans meer krijgt bij ict-architecten, wegens onbekend en dus onbemind, aldus den Hartog. “Iedereen gaat vaak blind mee in het idee dat de mainframe out is en dat iedereen virtueel moet gaan.” Tegelijkertijd lijken de mainframemensen vaak niet zo best in het uitleggen van de voordelen van het systeem aan derden… En dat voor een systeem dat spreekwoordelijk nooit uitviel.

Anderzijds werd in de voorbije jaren in bedrijven wel geleden onder een teloorgaan van mainframe- vermogen door minder aandacht voor tuning, door het vertrek van de expertise uit het bedrijf door outsourcing of pensionering van experten. “Het capacity-probleem was een staffing-probleem.” Nochtans kan in de mainframe-omgeving het vermogen haast tot op bit level worden bijgesteld, terwijl in de gedistribueerde wereld zo’n probleem gewoonlijk werd opgelost door nog een bijkomende server (en dus nog wat meer soft- en onderhoudskosten), aldus den Hartog.

Met toekomst

Voor den Hartog heeft de mainframe nog toekomst, en dat merkt hij ook bij gebruikers. Belde hij drie jaar geleden naar een klant of deze een tienjarenplan voor de mainframe had, dan hoorde hij vaak dat de mainframe in vraag werd gesteld. “In de voorbije 18 maanden, met minder geld beschikbaar, wordt nu nauwkeuriger toegekeken, en wordt er verder gegaan met de mainframe omdat die toch efficiënter bleek dan gedacht.” En hoe dan ook blijkt in heel wat bedrijven het overgrote deel van de belangrijke bedrijfsdata nog steeds op een mainframe te staan. Bedrijven moeten een betere ‘fit for purpose’ politiek voeren, met toepassingen waar ze horen, zoals in de cloud voor heel wat tijdelijke toepassingen, en met oog voor reële kosten. “Geef de mainframe een eerlijke kans,” klinkt het, want “iedere beslissing moet een zakelijke beslissing zijn.” Allicht een uitdaging in een ict-wereld waar de beslissingen vaker door de ‘business line’ mensen worden genomen, dan door de ict’ers.

Guy Kindermans

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content