Via Mijngezondheid.be kunnen burgers voortaan op één site al hun medische en administratieve gezondheidsgegevens bekijken. Het portaal bundelt verschillende bronnen, onder meer van uw huisarts, de ziekenhuizen en de mutualiteiten. De data wordt dus niet extra gekopieerd maar telkens gekoppeld naar de juiste database. Inloggen kan via de eID of Itsme.

Partner Content