W e hebben vastgesteld dat het artikel ‘Portima abuse-t-elle de sa position dominante’ uit Data News nr. 4 van 1 februari veel onwaarheden bevat. Er staat dat de Raad voor de Mededinging (RvdM) Portima schuldig bevonden heeft aan misbruik van machtspositie. Dit is pertinent onwaar. De Voorzitter van de RvdM heeft in een voorlopige beslissing van 14/02/07 geoordeeld dat er ” ogenschijnlijk” (dixit) sprake is van machtspositie en ” ogenschijnlijk’ misbruik is op de markt van communicatieplatformen voor gegevensuitwisseling tussen verzekeringsmaatschappijen en -makelaars.” De Voorzitter spreekt zich hoegenaamd niet uit over de beheersoftware BRIO. Het ging over een voorlopige beslissing, in afwachting van een onderzoek van de zaak ten gronde, waarin de Voorzitter drie voorlopige maatregelen heeft opgelegd aan Portima die erin bestaan dat Portima, indien zij wijzigingen zou aanbrengen aan haar AS/2 communicatiesysteem, de ontwikkelaars van beheerssoftware hiervan tijdig op de hoogte moet brengen. Deze maatregelen werden vaag geformuleerd en bevolen op straffe van een dwangsom. Portima heeft deze voorlopige maatregelen aangevochten voor het het Hof van Beroep. Op 24/09/2007 heeft het Hof van Beroep deze dwangsom opgeschort, in afwachting van een verdere beoordeling over de geldigheid van voorlopige beslissing van de Voorzitter van de RvdM. Een uitspraak hierover valt wellicht in de zomer van 2008. Dat Portima al veroordeeld werd, is dus een onjuiste voorstelling van de realiteit. Voorts lezen we dat Portima de makelaar verplicht adsl-lijnen via Portima te betrekken. Ook dit is onjuist. De makelaar heeft vrije keuze van telecomoperator en beschikt over andere toegangsmogelijkheden zoals isdn en umts. Dat onze beheersoftware BRIO tot tien maal duurder zou zijn dan concurrenten ontkennen we met klem. De total cost of ownership van BRIO voor een gemiddeld kantoor bedraagt dankzij ons asp-model nog geen 100 euro/maand per gebruiker. Ten slotte willen we reageren op de stelling dat Portima er alles aan zou doen om de Belgische markt te monopoliseren. We vragen ons af over welke markt het hier volgens de auteur gaat? De coöperatieve baat een communicatienetwerk uit dat ontstaan is uit een vraag van alle spelers uit de sector tot standaardisatie in elektronische communicatie. Daarnaast zijn er vandaag 8 bedrijven die beheersoftware voor makelaarskantoren aanbieden en honderden die kantoorbeheersoftware aanbieden. Dat de aandeelhouders van Portima de kleine makelaars onder druk zetten en de beroepsvereniging van makelaars daarvoor de ogen sluit, is meer dan één brug te ver.

Koen Depaemelaere is afgevaardigd bestuurder van Portima

Koen Depaemelaere

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content