Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

In een tijd waarin informatica met de vinger gewezen wordt als een van de grote bijdragers aan de broeikasgassen en de ondernemingen op zoek zijn naar allerlei manieren om te besparen, brengt de Belgische firma OPNS een oplossing op de markt die het energieverbruik van pc’s kan doen dalen. Zowel goed voor de portefeuille als voor de planeet dus.

Volgens een recente studie van Gartner over de uitstoot van CO2 in de informatica, zouden pc’s en computerschermen zowat 40 % van de broeikasgassen genereren, tegenover 23 % voor de servers (aangezien deze steeds meer gevirtualiseerd worden). Daarnaast wordt er veel gesproken over groene datacenters. Nochtans maken weinig bedrijven zich zorgen over de energiekosten van hun pc-park, die vaak opgenomen zijn in een algemene factuur (terwijl een serverruimte over haar eigen elektriciteitsmeter beschikt). Zelfs sensibiliseringscampagnes in ondernemingen om de pc uit te zetten buiten de werkuren werpen niet vaak (genoeg) vruchten af. Wie denkt dat hij zijn pc beter kan laten opstaan om de levensduur ervan te verlengen, zou voortaan zijn standpunt moeten herzien. Tot slot bestaan er nu wel premies (zoals Brussel-milieu) of voorstellen voor financiële incentives (wetsvoorstel van de Gewesten) om ondernemingen aan te zetten om hun CO2-uitstoot te verlagen, maar de werkelijkheid op het terrein ziet er jammer genoeg weinig rooskleurig uit.

Buiten de werkuren

Een ander probleem, merkt Marc Boitel, gedelegeerd bestuurder van OPNS op, “is dat er geen standaard bestaat om een pc uit te zetten.” Zijn bedrijf heeft dan ook 4 jaar lang een werkstuk gemaakt over de ontwikkeling van PowerFreeZzz, temeer omdat er voor zover hij weet geen aanbod op de markt bestaat, behalve een Amerikaans product “dat veel duurder is.”

“We beheren de pc enkel buiten de werkuren om de computers en schermen uit te zetten”, benadrukt Marc Boitel. PowerFreeZzz ziet eruit als een modulaire architectuur die een front-end web en een back-end aan elkaar koppelt voor de gecentraliseerde uitvoer van de taken. Het product bestaat in een agentless configuratie (elke pc wordt afzonderlijk beschouwd) of agent based (die meer gedetailleerde regelingen mogelijk maakt) en werkt met Windows, Linux en Mac. De herkenning van het park, de eerste stap van het proces, kan manueel gebeuren, via auto-discovery, door de invoer van een bestaande BD, terwijl het compatibel is met AD, LDAP, ZenWorks of csv-bestanden, met op termijn de ondersteuning van Altiris en SCCM.

Daarna kunnen specifieke policy’s per pc of groep pc’s voorzien worden (bv. volgens het profiel van de gebruiker, zijn afdeling, zijn geografische zone, enz., met afzonderlijke toestellen, ook al is de BD gecentraliseerd). Er kunnen ook simulaties gemaakt worden om de potentiële energie na te gaan volgens het type toegepaste policy, de energiekosten, enz., terwijl een eigen inventaris van het park gemaakt wordt. Het product maakt het zelfs mogelijk om meervoudige agenda’s te beheren (bv. voor feestdagen of verlofdagen van werknemers) en staat interactie tussen de gebruiker en de applicatie toe. Het is ook mogelijk om een actie te beperken of op een later tijdstip uit te voeren als er een bepaalde applicatie draait.

Bovendien is het beheer zoveel mogelijk vereenvoudigd – “zodra het product geïnstalleerd is, hoef je er niet meer aan te denken”, bevestigt Boitel – dankzij een gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface.

Besparingen

OPNS verkoopt Power-FreeZzz in 2 vormen: een cd met setup en BD of een virtuele appliance. Een cloud versie wordt op termijn gepland. Het product wordt verkocht voor 7 euro per user voor 50 werkposten, daarna is de prijs degressief. Er is ook een gratis versie voor 5 pc’s beschikbaar.

Nog volgens Marc Boitel richt het product zich vooral tot bedrijven die beschikken over een park vanaf 200 machines, met een bijzondere belangstelling voor de academische en gouvernementele sector. Volgens hem maakt de installatie van het product op 450 werkposten een roi mogelijk van minder dan een jaar, met een besparing van 11.000 euro op 5 jaar, terwijl de roi voor een park van 2.500 pc’s 7 maanden bedraagt en de besparing maar liefst 75.000 euro. Schattingen die hij nog “voorzichtig” noemt.

Momenteel staat de verkoop nog in de startblokken, maar OPNS is van plan om dealers aan te stellen om de internationale toer op te kunnen gaan, en het bedrijf staat ook open voor oem-partnerschappen.

Het product is nog maar amper op de markt of OPNS voorziet al toekomstige verbeteringen, meer bepaald op het vlak van reporting en queries, het beheer van open bestanden, de integratie met distributietools van patches of de ondersteuning van andere platfomen.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content