Frans Godden Frans Godden is freelance journalist.

Laat er geen twijfel over bestaan: de tijd dat analytics het speelveld was van de ‘happy few’, is voorbij. Democratisering is volgens IBM aan de orde.

Als het aan IBM ligt, dan moet weldra iedereen zonder specialistische voorkennis gebruik kunnen maken van analytics om daarmee de groeiende gegevensberg van big data te ontginnen. De democratisering van analytics dus, via Project Neo en interactieve visualisatie.

Het is een oud zeer dat de jongste jaren steeds vaker de kop opstak: analytics vormt een bijzonder krachtige tool om big data aan te pakken maar het blijft verdomd moeilijk en voorbehouden aan enkele specialisten. Er is zelfs een nieuwe term in het leven geroepen voor die specialisten: data scientists, en dat blijkt een schaars volkje te zijn. Logisch dan ook dat alle leveranciers van analytics naarstig op zoek zijn naar manieren om die schaarste te omzeilen.

NATUURLIJKE TAAL

Daartoe zijn ze allemaal de visuele toer opgegaan: SAS, Tableau, Tibco, SAP, QlikTech en ook IBM hebben de jongste jaren visual analytics in hun portefeuille opgenomen om de ontgonnen data gemakkelijker toegankelijk te maken. Toch is de eindgebruiker tot nu toe veelal in de kou blijven staan omdat er nog altijd scripting of een query-taal aan te pas kwamen. Dat er nood is aan een andere aanpak bewees onder meer een studie van Forrester Research vorig jaar waaruit bleek dat dashboards een topprioriteit zijn voor bedrijven die investeren in business intelligence software.

Gartner stelde dan weer op zijn jongste BI Summit dat tegen 2016 70 % van de belangrijkste bi-leveranciers natuurlijke talen en het gesproken woord in hun producten zullen integreren. Precies wat IBM op het oog heeft met zijn Project Neo: het roer drastisch omgooien en iedereen in staat stellen om via gewone natuurlijke taal zijn data te ondervragen. “Analytics is veel te lang het speeltje geweest van statistici en het wordt de hoogste tijd om het te democratiseren”, zegt Mike Rhodin, senior vp IBM Software Solutions. “Daarom heeft IBM de voorbije jaren bijna 20 miljoen dollar geïnvesteerd in overnames en eigen onderzoek en ontwikkeling om ons business analytics aanbod in die richting te sturen, opgebouwd rond Cognos en SPSS. En Project Neo wordt daar het speerpunt van – een heel eenvoudige gebruikersinterface met interactieve visualisatie waarmee iedereen in gewoon Engels vragen kan stellen en ook antwoorden zal krijgen in gewone mensentaal”.

INTERACTIVITEIT CRUCIAAL

Project Neo, dat ruim twee jaar geleden opgestart werd en voor het eerst aan de buitenwereld getoond werd op de Information On Demand conferentie van IBM eind vorig jaar, zal in de komende weken en maanden als bèta beschikbaar komen. Het haalt zijn mosterd ondermeer bij een aantal andere initiatieven van IBM zoals SPSS Analytic Catalyst (geautomatiseerde datavoorbereiding), DB2 BLU (in-memory dataverwerking), en RAVE (Rapidly Adaptive Visualization Engine). “Vooral het interactieve visuele aspect is hier heel belangrijk omdat je op die manier door gewoon te klikken je opzoekingen steeds verder kan verfijnen – en je ziet onmiddellijk het resultaat zodat je eventueel direct een volgende vraag kan stellen”, zegt Rhodin. Gartner heeft overigens onlangs nog gesteld dat ‘visualisation and data discovery” het snelstgroeiende segment van Business Intelligence is, met een groei van 30 % tegen 2015.

Een van de sterkste punten van Project Neo is volgens Mike Rhodin dat het constant in de achtergrond relaties tussen alle soorten data zoekt en ook vindt en daardoor steeds intelligenter wordt. “Die technologie is ook de reden waarom wij analytics niet langer als iets losstaands willen beschouwen maar het in alle mogelijke toepassingen willen integreren, met onze SmartCloud als het ideale ‘delivery vehicle’, ook naar mobiele platformen toe. De overname van SoftLayer in juli vorig jaar was in dat verband cruciaal want daarrond hebben we een nieuwe Cloud Services divisie gevormd die de basis van alle cloud-initiatieven zal vormen.”

Frans Godden

Partner Content