Wanneer je begint met het verzamelen van informatie over tienduizenden – niet zelden gevaarlijke of giftige – chemische stoffen, geproduceerd en verhandeld door tienduizenden bedrijven binnen en buiten Europa, hou je bij voorkeur rekening met hectische toestanden. Een jaar geleden startte Reachlink (opgericht door de Europese organisatie van chemische bedrijven en vijf nationale federaties) een Substance Information Exchange Forum it-platform om die informatiestroom in het kader van de Europese REACH-wetgeving – Registration, Evaluation, Authorisation and re-striction of CHemicals – te ondersteunen. En jawel, het werd nogal hectisch. Ontwikkeld en gehost door IBM werd de SIEFreach-dienst al snel gewaar dat “het aantal ‘pre-registraties’ van informatie veel hoger lag dan verwacht,” aldus Lena Perenius, executive director van Cefic. REACH is een bijzonder omvangrijk stuk wetgeving, wat voor alle betrokken partijen een stevige klus vormde en “het concept van ons systeem onder druk zette. […] De leercurve was voor iedereen steil en er moest wel de nodige flexibiliteit aan de dag worden gelegd om de uitdaging aan te kunnen. […] Het voorbije jaar werd de dienstverlening dan ook uitgebreid met nieuwe functies.” Zo beschikt SIEFreach nu ook over een ‘survey’-functie, en zijn er voorzieningen voor de ondersteuning van consortium-activiteiten.

Omdat alle partijen hun weg moesten vinden doorheen de wetgeving en in het licht van de nodige aanpassingen, liepen de REACH-activiteiten bij de aanvang dan ook wat vertraging op, maar dat “loopt nu wel beter!” Niet onbelangrijk, want de voorziene deadlines in de REACH-wetgeving blijven wel van kracht. Zo moeten tegen eind 2010 ondermeer alle chemische stoffen geproduceerd of ingevoerd in hoeveelheden groter dan 1.000 ton geregistreerd zijn. Dat geldt ook voor kankerverwekkende of voor de voortplanting bedreigende stoffen in hoeveelheden van 1 ton of meer. Naast 2010 zijn er nog deadlines in 2013 en 2018. In juni spoorde een gemeenschappelijke boodschap van Cefic en Echa (het in Helsinki gevestigde European Chemicals Agency) de bedrijven dan ook aan om deel te nemen aan SIEFs. Met een finale deadline van 1 juni 2018 hoeft het niet te verbazen dat Reachlink zijn SIEFreach dienst zeker tot 2018 aanbiedt. Maar ook na die datum kan de nood bestaan om bijkomende data te verwerken, zoals in het kader van updates. Over enkele jaren kunnen Cefic en de federaties dan allicht ook besluiten nieuwe zakelijke mogelijkheden op de markt aan te boren. Ook al omdat met SIEFreach belangrijke ervaring werd opgedaan voor het creëren van een beveiligde samenwerkingsomgeving tussen elkaar scherp beconcurrerende bedrijven.

[GK]

Partner Content